Bible paper by Dave Bullock CC BY 2.0

Teacher: Dr. Julia Gerlach, Meissen Protestant Academy

Target group:
The course is open for all University of Helsinki degree and exchange students.

NB 1: Teaching programme might be subject to changes and additions, so please check course-specific information before the start of the course.
NB 2: Registration is binding. In case you cannot participate, please cancel your participation in WebOodi. After end of registration time, contact the planning officer (see contact information below) for cancellation.

Objective:
At the end of the course, students will:
-be familiar with the diversity of Central and Eastern Europe regarding religion;
-be familiar with different concepts organizing the relationship between religion and politics;
-be able to analyze state-church and politics-religion relationships;
-understand the impact of religion on identity-building and political discourse;
-understand the different roles religion and churches can play in politics and society.

Course description:
The courses analyzes the complex, controversial, and sometimes conflicting nexus between politics and religion, and state and church(es). Its main focus is to identify the various roles that religion plays for the state and in the public discourse in Central and Eastern European countries, particularly with regard to legitimizing state politics and informing identity-building. The web course is organized in eight sessions.

PART I: Introduction and Academic Approaches to the Field
(1) Introduction to Religion and Politics in Central and Eastern Europe (Empirical Overview)
(2) Relationships between Religion and Politics (Theoretical Perspectives)
(3) After Socialism: Central and Eastern Europe between the 'Revival of Religion' and 'Atheism'
(Paradigms)

PART II: Nexus between Politics and Religion
(4) ‘Polak-Katolik’?: Catholicism in Politics and Media in Poland
(5) 'Sacred Space' and the Claim for Territory: The Case of Kosovo
(6) 'The Ukraine Crisis' and Churches in Ukraine: Yet Another Schism?
(7) Migration and Religion: The Visegrád Countries

PART III: Summary and Outlook
(8) Making Sense of Politics and Religion in Central and Eastern Europe Today

For every session, course material will be uploaded to Moodle. The material includes statistical data on religion and religiosity, academic literature, newspaper articles, and videos. Students will have a choice between various materials and a respective assignment for every session.

Completion:
Eight web lectures, reading, 3 ECTS for weekly assignments only; 5 ECTS for weekly assignment + final essay

Realisation and working methods :
Reading and other eventual material will be posted to Moodle. ECEBB Planning Officer will send instructions how to log in for those who have registered to the course. NB: Moodle instructions will be sent to your University of Helsinki email address (Helsinki.fi).

Course can be also accepted as:
• ALKU-IK531, KUKA-IK506, ALKU-E320, KUKA-US208: 5 ECTS required
• ExpREES optional studies
• ENS-515/525 and ENS-H300/S300 specialization courses
• In case you wish to transfer the credit to some other study unit please contact the teacher responsible for the study unit / module or BA/MA programme

Other information:
This course is organised by the Aleksanteri Institute East Central European, Balkan and Baltic Studies (ECEBB). You can specialize in ECEBB in Bachelor’s Programme in Cultural Studies and the Master’s Programme in Area and Cultural Studies. ECEBB can also be taken as two study modules, ECEBB I (KUKA-IK500, 30 ECTS) and ECEBB II (ALKU-IK530, 15 ECTS).

Contact person: ECEBB Planning Officer minna.oroza at helsinki.fi

ECEBB: https://www.helsinki.fi/en/aleksanteri-institute/east-central-european-b...

Ilmoittaudu
10.12.2018 klo 15:00 - 17.1.2019 klo 23:59
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Kuvaus

Opintojakso on pakollinen Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen opintokokonaisuus 2 suorittajille.

Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen opintokokonaisuus 1.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt tuntemustaan IKEBB-alueen tutkimuksen menetelmällisistä lähtökohdista ja tutkimuskentän monimuotoisuudesta. Opiskelija tuntee keskeisen aluetta käsittelevän tieteellisen tutkimuksen ja lähestymistavat sekä osaa sijoittaa oman tutkimusaiheensa käynnissä oleviin tieteellisiin keskusteluihin. Opiskelijan valmiudet alueen tarkasteluun poikkitieteellisesti kehittyvät.

Opintojaksossa tarkastellaan kohdealuetta tutkimuskohteena ja perehdytään alueeseen tutkimuksen kannalta relevanttien ja ajankohtaisten näkökulmien kautta soveltaen poikkitieteellisiä kysymyksenasetteluja kohdealueen kontekstissa. Tarkka sisältö määräytyy kurssikohtaisesti.

Opintojaksossa käytettävä kirjallisuus määräytyy suoritettavan kurssin mukaan.

Opetusmenetelmät ja aktiviteetit määräytyvät kurssikohtaisesti. Palaute kerätään systemaattisesti.

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5. Opintojakson arvosana määräytyy suoritustavan (esim. luentokurssi) mukaisesti määriteltyjen tehtävien, aktiivisuuden ja muiden suoritusvaatimusten perusteella. Arviointimenetelmät ovat kiinteässä yhteydessä osaamistavoitteisiin ja opintojakson opetusmenetelmiin.

Opintojaksoon soveltuva luentokurssi, johon sisältyy kirjallisuutta ja kurssin mukaan sovellettuja tehtäviä. Vaihtoehtoisesta suoritustavasta esim. kirjallisuuskuulustelusta tai esseestä sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa. ENS-maisteriohjelman ja EU-opintokokonaisuuden opiskelijat voivat suorittaa opintojakson vain luentokurssilla.