Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Teacher: Brendan Humphreys PhD, Aleksanteri Institute, Faculty of Arts, University of Helsinki

The course is open for all University of Helsinki degree and exchange students.

NB 1: Teaching programme might be subject to changes and additions, so please check course-specific information before the start of the course.
NB 2: Registration is binding. In case you cannot participate, please cancel your participation in WebOodi. After end of registration time, contact the planning officer (see contact information below) for cancellation.

Objective:
This course aims to give a long overview of the different elements that went into the creation of Yugoslavia; its existence as first a monarchy and then a socialist country, and its painful disintegration.
The course takes a broad social scientific perspective, borrowing theories from related disciplines that can be used in the study of other regions and periods, especially in the politics of memory, national identity, and the dynamics of conflict.

Course outline:
1 Introduction and Course Aims: History, Myth, Memory
2 Beginnings: Golden Ages and Ancient Heroes
3 The Ottomans and the Hapsburgs
4 Revolution, Romanticism,
5 The Balkan Wars, World War 1 and the First Yugoslavia
6 World War II and the Second Yugoslavia
7 Socialist Yugoslavia and the Cold War
8 The Disintegration of Yugoslavia 1 (Rising Nationalism)
9 The Disintegration of Yugoslavia 2 (Croatian, Bosnian, and Kosovo Wars)
10 The Successor States

Completion:
Lectures 20 h, reading, (exam) essay

Realisation and working methods :
Reading and other eventual material will be posted to Moodle. ECEBB Planning Officer will send instructions how to log in for those who have registered to the course. NB: Moodle instructions will be sent to your University of Helsinki email address (Helsinki.fi).

Course can be also accepted as:
• KUKA-IK507, ALKU-E313, ALKU-E317, ENS-338, HISK-222
• ExpREES optional studies
• ENS-515/525 and ENS-H300/S300 specialization courses
• In case you wish to transfer the credit to some other study unit please contact the teacher responsible for the study unit / module or BA/MA programme

Other information:
This course is organised by the Aleksanteri Institute East Central European, Balkan and Baltic Studies (ECEBB). You can specialize in ECEBB in Bachelor’s Programme in Cultural Studies and the Master’s Programme in Area and Cultural Studies. ECEBB can also be taken as two study modules, ECEBB I (KUKA-IK500, 30 ECTS) and ECEBB II (ALKU-IK530, 15 ECTS).

Contact person: ECEBB Planning Officer minna.oroza at helsinki.fi
ECEBB: https://www.helsinki.fi/en/aleksanteri-institute/east-central-european-b...

Ilmoittaudu
12.9.2018 klo 09:00 - 8.11.2018 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 6.11.2018
14:15 - 15:45
To 8.11.2018
16:15 - 17:45
Ti 13.11.2018
14:15 - 15:45
To 15.11.2018
16:15 - 17:45
Ti 20.11.2018
14:15 - 15:45
To 22.11.2018
16:15 - 17:45
Ti 27.11.2018
14:15 - 15:45
To 29.11.2018
16:15 - 17:45
Ti 11.12.2018
14:15 - 15:45
To 13.12.2018
16:15 - 17:45

Kuvaus

Opintojakso on pakollinen Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen opintokokonaisuus 2 suorittajille.

Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen opintokokonaisuus 1.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää IKEBB-alueen kehityksen ja merkityksen Euroopan kontekstissa sekä pystyy suhteuttamaan alueen historiallisen ja kulttuurisen kehityksen piirteet maanosan yleisiin virtauksiin.

Järjestetään lukuvuosittain

Opintojaksossa tarkastellaan IKEBB-alueen maiden kulttuurista ja historiallista kehitystä sekä alueellisesti että erityisesti suhteessa eurooppalaisen ja globaaliin kehitykseen. Opintojaksossa perehdytään alueen kehityksen vaikuttaneita aatteellisia ja geopoliittisia muutoksia. Tarkka sisältö määräytyy kurssikohtaisesti.

Opintojaksossa käytettävä kirjallisuus määräytyy suoritettavan kurssin mukaan.

Opetusmenetelmät ja aktiviteetit määräytyvät kurssikohtaisesti. Palaute kerätään systemaattisesti.

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5. Opintojakson arvosana määräytyy suoritustavan (esim. luentokurssi) mukaisesti määriteltyjen tehtävien, aktiivisuuden ja muiden suoritusvaatimusten perusteella. Arviointimenetelmät ovat kiinteässä yhteydessä osaamistavoitteisiin ja opintojakson opetusmenetelmiin.

Opintojaksoon soveltuva luentokurssi, johon sisältyy kirjallisuutta ja kurssin mukaan sovellettuja tehtäviä. Vaihtoehtoisesta suoritustavasta esim. kirjallisuuskuulustelusta tai esseestä sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa. ENS-maisteriohjelman ja EU-opintokokonaisuuden opiskelijat voivat suorittaa opintojakson vain luentokurssilla.