Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
26.2.2019 klo 09:00 - 19.3.2019 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 29.3.2019
12:00 - 16:00

Kuvaus

Opintojakso on pakollinen Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen opintokokonaisuus 2 suorittajille.

Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen opintokokonaisuus 1.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää IKEBB-alueen kehityksen ja merkityksen Euroopan kontekstissa sekä pystyy suhteuttamaan alueen historiallisen ja kulttuurisen kehityksen piirteet maanosan yleisiin virtauksiin.

Järjestetään lukuvuosittain

Opintojaksossa tarkastellaan IKEBB-alueen maiden kulttuurista ja historiallista kehitystä sekä alueellisesti että erityisesti suhteessa eurooppalaisen ja globaaliin kehitykseen. Opintojaksossa perehdytään alueen kehityksen vaikuttaneita aatteellisia ja geopoliittisia muutoksia. Tarkka sisältö määräytyy kurssikohtaisesti.

Opintojaksossa käytettävä kirjallisuus määräytyy suoritettavan kurssin mukaan.

Opetusmenetelmät ja aktiviteetit määräytyvät kurssikohtaisesti. Palaute kerätään systemaattisesti.

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5. Opintojakson arvosana määräytyy suoritustavan (esim. luentokurssi) mukaisesti määriteltyjen tehtävien, aktiivisuuden ja muiden suoritusvaatimusten perusteella. Arviointimenetelmät ovat kiinteässä yhteydessä osaamistavoitteisiin ja opintojakson opetusmenetelmiin.

Opintojaksoon soveltuva luentokurssi, johon sisältyy kirjallisuutta ja kurssin mukaan sovellettuja tehtäviä. Vaihtoehtoisesta suoritustavasta esim. kirjallisuuskuulustelusta tai esseestä sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa. ENS-maisteriohjelman ja EU-opintokokonaisuuden opiskelijat voivat suorittaa opintojakson vain luentokurssilla.