Oletko kiinnostunut aasialaisista maista? Haluaisitko perehtyä aasialaisten maiden historiaan, kulttuureihin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin?

Aasian tutkimuksen opinnoissa pohditaan Aasian nykyisiä ja tulevia haasteita, niiden merkityksiä ja ratkaisumalleja sekä analysoidaan jonkin alueen ajankohtaisia aiheita ja tapahtumia. Opintojen keskiössä ovat erityisesti Kiinan, Japanin, Korean ja Intian alueiden kysymykset.

Aasian tutkimuksen opinnot ovat osa kulttuurien tutkimuksen (kanditaso) tai alue- ja kulttuurintutkimuksen (maisteritaso) opintosuuntakohtaisia opintoja.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Opintotarjonnassamme on opintojaksoja Aasian tutkimuksen opinnoista. Avoimessa yliopistossa voit tehdä opintosuuntakohtaisia opintoja, vaikka et olisi tehnyt kulttuurien tutkimuksen kaikille yhteisiä perusopintoja niitä ennen.

Aasian tutkimuksen opintomme vastaavat Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa järjestettävää opetusta (Aasian tutkimuksen opintosuunta). Lisäksi tarjonnassamme on yksittäisiä opintojaksoja alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelmasta (Aasian tutkimuksen opintosuunta).

Aasian tutkimuksen aineopintoja

Aineopinnot sisältävät eri opintokokonaisuuksia. Opintotarjonnassamme on osa aineopintojen opintojaksoista. Tarjonta vaihtelee lukuvuosittain. Useimmiten Aasian tutkimuksen opintojaksomme sopivat kaikille aiheesta kiinnostuneille, eivätkä edellytä aiempia opintoja aiheesta. Tarkemmat tiedot löydät kunkin opintojakson opinto-ohjelmasta.

Aasian kulttuurit ja uskonnot, 5 op

Opiskelijalla on peruskäsitys aasialaisesta kulttuurimaailmasta ja uskontokentästä. Hän ymmärtää kulttuurien ja uskonnon merkityksen paikallisissa yhteiskunnissa. Hän osaa jäsentää uskontoa ilmiönä ja tutustuu niiden tutkimukseen Aasiassa. Hän osaa tarkastella kulttuurin monimuotoisuutta nimenomaan Aasian kontekstissa ja osaa arvioida niiden globaaleja merkityksiä. Opintojakson kurssit kehittävät valmiuksia toimia moniuskontoisissa ja monikulttuurisissa ympäristöissä ja työelämässä.
Peruttu
Peruttu

Aasian yhteiskunnat, 5 op

Opiskelijalla on peruskäsitys yhteiskunnan ja sen instituutioiden kehittymisestä Aasiassa. Hän ymmärtää esimerkkien avulla eri kulttuurien merkityksen yhteiskunnallisessa toiminnassa. Opiskelijaa osaa tarkastella yhteiskunnan monimuotoisuutta ja siinä tapahtuvia muutoksia Aasiassa.

Opintojakso ei edellytä aiempia opintoja teemasta.

Aasian tutkimuksen teemaopinnot (15 op)

Teemaopinnot ovat yksi aineopintojen opintokokonaisuuksista. Opintoja on viidestä eri teemasta, joista opiskelija valitsee kolme. Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on opintoja vain osasta teemoja ja tarjonta vaihtelee lukuvuosittain.

 

Teemat: Uskonnot ja ideologiat Aasiassa  (KUKA-AA215), Viestintä ja digitaalinen kulttuuri Aasiassa (KUKA-AA216), Politiikka ja etnisyys Aasiassa (KUKA-AA217), Aasian ympäristö, kehitys ja talous (KUKA-AA218) ja Visuaalisuus ja materiaalisuus Aasiassa  (KUKA -AA219).

Uskonnot ja ideologiat Aasiassa, 5 op

Opiskelija osaa analysoida uskontojen, aatteiden, uskomusten ja eri ideologioiden merkityksiä Aasiassa. Hän tutustuu esimerkiksi uskonnollis-poliittisten tai -etnisten järjestöjen toimintaan Aasiassa. Hän osaa tarkastella uskonnollisten liikkeiden vaikutusta Aasiassa ja osaa arvioida niiden mahdollisia globaaleja vaikutuksia ja verkostoja.

Jaksolle voi osallistua ilman edeltäviä opintoja

Politiikka ja etnisyys Aasiassa, 5 op

Opintojakson kursseilla opiskelija oppii tarkastelemaan etnisyyden ja politiikan suhdetta Aasiassa. Opiskelija ymmärtää esimerkkien avulla miten etnistä identiteettiä voidaan määritellä. Hän osaa tunnistaa myös etnisyyden kehitystä ja toimintaa poliittisesti määritteleviä tekijöitä nyky-Aasiassa.

Jaksolle voi osallistua ilman edeltäviä opintoja.

Visuaalisuus ja materiaalisuus Aasiassa, 5 op

Opiskelija oppii tarkastelemaan ja selittämään visuaalisen ja materiaalisen kulttuurin ilmiöitä aasialaisessa kontekstissa. Opiskelijalla on myös käsitys siitä millainen vuorovaikutteinen suhde visuaalisella kulttuurilla on yhteisön jäseniin ja yhteiskuntaan. Hän oppii jäsentämään ja tunnistamaan valikoituja aineistoja.

-

Aasian materiaalinen ja immateriaalinen kulttuuri, 5 op

Ei edellytetä aiempia opintoja. Opiskelijat voivat halutessaan omatoimisesti kerrata aihepiiriä.

Aasian politiikka, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijat: tunnistavat merkittävät kehityslinjat Aasian maiden nykypolitiikassa osaavat kriittisesti analysoida demokraattisia siirtymiä ja epädemokraattisten hallintojen jatkuvuutta Aasian maissa osaavat kriittisesti analysoida kansalaisyhteiskuntia ja niiden vuorovaikutusta hallintojen kanssa Aasian maissa osaavat soveltaa eri teorioita Aasian maiden etniseen, uskonnolliseen ja kielelliseen identiteettiin liittyvien konfliktien tutkimuksessa osaavat soveltaa eri teorioita Kiinan ja Intian nousun tutkimuksessa.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Siina Nieminen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista