Alue- ja kulttuurintutkimuksen opinnot ovat osa Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmaa ja ovat yksi sen opintosuunnista. Lisäksi opetuksessa on yksittäisiä jaksoja Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelmasta.

Opintoihin kuuluu teemaopintojen lisäksi muita opintoja ja opintokokonaisuuksia esim. tieteenala-opintoja. Avoimen yliopiston opintoina voit opiskelle vain osaa suuntautumisvaihtoehdoista.

 

Teemaopinnot 15 op

Teemaopinnot sisältävä vahtoehtoisia teemoja, joista valitaan kolme teemaa (yht.15 op).  Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on osa teemoista ja tarjonta vaihtelee lukuvuosittain.

Teemat:

  • Arki ja elämäntavat (KUKA-AL215)
  • Identiteeetit ja etnisyys (KUKA-AL216)
  • Media ja populaarikulttuuri (KUKA-AL217)
  • Politiikka, ideologia ja yhteiskunta (KUKA-AL218)
  • Sukupuoli, seksuaalisuus ja kehollisuus (KUKA-AL219)

 

Media ja populaarikulttuuri, 5 op

Opiskelija tunnistaa ja vertailee aluekohtaisia ja/tai transnationaaleja median ja/tai populaarikulttuurin ilmiöitä. Opiskelija pystyy soveltamaan median ja populaarikulttuurin tutkimuksen lähestymistapoja ja käsitteitä median ja populaarikulttuurin ajankohtaisiin tai historiallisiin ilmiöihin. Hän pystyy perustelemaan, analysoimaan ja kriittisesti tulkitsemaan median ja populaarikulttuurin toimintatapoja suhteessa niiden kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin konteksteihin.

Jakso ei edellytä edeltäviä opintoja, mutta on suositeltavaa suorittaa kulttuurien tutkimuksen opintoja ennen aineopintotason kursseja.

Latinalaisen Amerikan tutkimuksen opintokokonaisuus

Latinalaisen Amerikan tutkimuksen opintokokonaisuus I (15 op) sisältää jaksot:

  • Johdatus Latinalaiseen Amerikkaan (KUKA-AL501)
  • Latinalaisen Amerikan historia (KUKA-AL502)
  • Vapaavalintainen jakso (KUKA-AL503)

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on yksittäisiä jaksoja.

Johdatus Latinalaiseen Amerikkaan, 5 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Siina Nieminen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista