Oletko kiinnostunut populaarikulttuurista, medista ja ihmisten välisestä vuorovakutuksesta? Haluaisitko perehtyä maailman eri alueiden yhteiskuntiin ja kulttuureihin sekä tutkia kulttuurien kohtaamista? Alue- ja kulttuurintutkimuksessa tarkastellaan esimerkiksi identiteettejä, arvoja ja ideologioita Euroopan eri alueiden sekä Latinalaisen ja Pohjois-Amerikan näkökulmista. Opinnoissa korostuu myös ajatus paikkojen ja tilojen kulttuurisesta muotoutumisesta.

Alue- ja kulttuurintutkimuksen opinnot ovat osa kulttuurien tutkimuksen (kanditaso) tai alue- ja kulttuurintutkimuksen (maisteritaso) opintosuuntakohtaisia opintoja.

Opinnot avoimessa yliopistossa

Alue- ja kulttuurintutkimuksen koulutusohjelman opinnot. Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimuksen -opinnot.

Pohjois-Amerikan tutkimuksen opintokokonaisuus I

Pohjois-Amerikan tutkimuksen opintokokonaisuus I
- KUKA-AM501 Johdatus Pohjois-Amerikkaan, 5 op
- KUKA-AM502 Pohjois-Amerikan historia ja nykypäivä, 5 op
- KUKA-AM503 Pohjois-Amerikan teemaopinnot I, 5 op

 

Kesällä/lukuvuonna 2019-2020 tarjolla ovat seuraavat opintojaksot:

Pasi Kallio 20.08.2019 - 05.09.2019. Opintojakson järjestää Helsingin seudun kesäyliopisto.

Outi Hakola, 09.09.2019 - 07.10.2019. Opintojaksolla on maksuton kiintiö Helsingin yliopiston läsnäoleville perustutkinto-opiskelijoille.

Pirkka Kivenheimo 28.10.2019 - 9.12.2019. Opintojaksolla on maksuton kiintiö läsnäoleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Latinalaisen Amerikan tutkimuksen opintokokonaisuus

Latinalaisen Amerikan tutkimuksen opintokokonaisuus I (15 op) sisältää jaksot:

  • Johdatus Latinalaiseen Amerikkaan (KUKA-AL501)
  • Latinalaisen Amerikan historia (KUKA-AL502)
  • Vapaavalintainen jakso (KUKA-AL503)

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on yksittäisiä jaksoja.

 

 

Kevät 2019: Huomaa myös yhteiskunnallisen muutoksen verkkokurssi: Valtio ja kansalaisyhteiskunta Latinalaisessa Amerikassa.

 

 

Johdatus Latinalaiseen Amerikkaan, 5 op

Teemaopinnot 15 op

Teemaopinnot sisältävä vahtoehtoisia teemoja, joista valitaan kolme teemaa (yht.15 op).  Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on osa teemoista ja tarjonta vaihtelee lukuvuosittain.

Teemat:

  • Arki ja elämäntavat (KUKA-AL215)
  • Identiteeetit ja etnisyys (KUKA-AL216)
  • Media ja populaarikulttuuri (KUKA-AL217)
  • Politiikka, ideologia ja yhteiskunta (KUKA-AL218)
  • Sukupuoli, seksuaalisuus ja kehollisuus (KUKA-AL219)

 

Media ja populaarikulttuuri, 5 op

Opiskelija tunnistaa ja vertailee aluekohtaisia ja/tai transnationaaleja median ja/tai populaarikulttuurin ilmiöitä. Opiskelija pystyy soveltamaan median ja populaarikulttuurin tutkimuksen lähestymistapoja ja käsitteitä median ja populaarikulttuurin ajankohtaisiin tai historiallisiin ilmiöihin. Hän pystyy perustelemaan, analysoimaan ja kriittisesti tulkitsemaan median ja populaarikulttuurin toimintatapoja suhteessa niiden kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin konteksteihin.

Jakso ei edellytä edeltäviä opintoja, mutta on suositeltavaa suorittaa kulttuurien tutkimuksen opintoja ennen aineopintotason kursseja.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Siina Nieminen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista