Henkilö istuu ja pitää käsissään karttaa.

Haluaisitko perehtyä maailman kulttuureihin, uskontoihin, eri yhteiskuntiin ja niiden historiaan?

Alue- ja kulttuurintutkimuksen opinnoissa yhdistyvät monitieteinen alue-, kulttuuri- ja yhteiskuntatutkimus. Opinnoissa perehdytään esimerkiksi jonkin määrätyn alueen kulttuuriin ja yhteiskuntiin tai johonkin eri alueita yhdistävään laajaan tematiikkaan. Tärkeänä periaatteena on tuoda eri alueiden asiantuntijoita yhteen pohtimaan keskeisiä temaattisia kysymyksiä eri näkökulmista käsin.

Opinnot avoimessa yliopistossa

Tervetuloa opiskelemaan alue- ja kulttuurintutkimusta!

Yksittäiset opintojaksot ovat luonteeltaan uniikkeja asiantuntijajaksoja. Niissä ei kerrata perustietoja. Jos opiskelijalla ei ole aiempaa osaamista aiheesta, hänen tulisi omatoimisesti perehtyä tieteenalan keskeisiin käsitteisiin ja erityispiirteisiin. Tarkemmat tiedot löytyvät kunkin opintojakson opinto-ohjelmasta (kurssisivulta).

Alue- ja kulttuurintutkimuksen opintomme vastaavat Helsingin yliopiston alue- ja kulttuurintutkimuksen koulutusohjelmassa järjestettävää opetusta. Opintojen tarjonta vaihtelee vuosittain.

Alue- ja kulttuurintutkimuksen opintoja

Aasian tutkimuksen opintoja (Nyky-Aasia opintokokonaisuus 30 op opintoja)

Pohjois-Amerikan tutkimus ja Euroopan kulttuurit

Opetussuunnitelma 2017-2020.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Siina Nieminen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista