Ote Raamatun Apostolien teoista. Vasemman puoleinen palsta on latinaksi, oikeanpuoleinen kreikaksi.

Kielten kandiohjelman opintotarjonta Avoimessa yliopistossa.

 

Opinnot avoimessa yliopistossa

Antiikin kreikan alkeiskurssi, 5 op

Opintojakson suorittanut osaa antiikin kreikan nominien taivutuksen ja verbeistä preesensin lisäksi pääpiirteet; opiskelija tuntee antiikin kreikan keskeistä sanastoa vajaat 500 sanaa sekä ymmärtää apuneuvoja käyttäen hyvin yksinkertaista attikalaista proosaa.

Ei edellytetä mitään edeltäviä opintoja tai edeltävää osaamista.

Avoin yliopistoHelsinki 5.9.2017 - 14.12.2017

Latinan alkeiskurssi, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee latinan nominien taivutuksen
  • tuntee latinan keskeistä sanastoa
  • ymmärtää latinankielisen lauseen rakennetta ja apuneuvoja käyttäen ymmärtää helppoa latinankielistä proosaa.

Ei edeltäviä opintoja tai osaamista.

Avoin yliopistoHelsinki 16.1.2018 - 24.4.2018
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Benita Skogberg, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista