Tätä sivua ei enää päivitetä. Katso opinnot 1.3. alkaen uusilta verkkosivuiltamme.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Opinnot muodostuvat kielitaito-opinnoista (Antiikin kreikan alkeiskurssi (AYKIK-AE111, 5 op ja Antiikin kreikan jatkokurssi AYKIK-AE112, 5 op)  sekä Antiikin kulttuurin opinnoista.

Antiikin kreikka

Antiikin kreikan alkeiskurssi, 5 op

Opintojakson suoritettuasi osaat antiikin kreikan nominien taivutuksen ja verbeistä preesensin lisäksi pääpiirteet; tunnet antiikin kreikan keskeistä sanastoa vajaat 500 sanaa ja ymmärrät apuneuvoja käyttäen hyvin yksinkertaista attikalaista proosaa.

Ei edellytetä mitään edeltäviä opintoja tai edeltävää osaamista.

Antiikin kreikan jatkokurssi, 5 op

Opintojakson suoritettuasi hallitset antiikin kreikan verbien loput tempukset, joita ei käsitelty vielä alkeiskurssilla, sekä lauseopin perusteet. Tunnet noin 500 keskeistä sanaa alkeiskurssilla opittujen lisäksi sekä erilaisia apuneuvoja käyttäen ymmärrät helppoa attikalaista proosaa.

Edellytetään Antiikin kreikan alkeiskurssin suorittamista ennen tätä opintojaksoa. Suositellaan suoritettavaksi muita Antiikin kreikan perusopintoihin liittyviä opintojaksoja, esim. Antiikin kirjallisuushistoria, Antiikin uskonnot ja mytologia sekä Antiikin historia.

Antiikin kulttuuri

Antiikin perintö Euroopan kielissä ja kulttuureissa, 5 op

Opintojakson suoritettuasi sinulla on yleisnäkemys kreikkalais-roomalaisen antiikin perinnöstä eurooppalaisen kulttuurin aatteellisessa, tiedollisessa ja aineellisessa kulttuurissa sekä kielissä.

Tämän opintojakson suorittaminen ei edellytä aiempia opintoja.

Antiikin uskonnot ja mytologia, 5 op

Opintojakson suoritettuasi olet syventynyt kreikkalais-roomalaiseen uskontoon ja mytologiaan pronssikaudelta myöhäisantiikkiin.

Antiikin taidehistoria, 5 op

Luoda kokonaiskuva kreikkalais-roomalaisen kuva- ja rakennustaiteen kehityksestä eri tyylisuuntineen.

Ei edeltäviä opintoja.

Suositeltavia opintoja ovat: Antiikin historia, Antiikin uskonnot ja mytologia ja Antiikin topopgrafia.

Antiikin topografia, 5 op

Opintojakson suoritettuasi olet saanut kokonaiskuvan antiikin maailman keskeisten kaupunkien kehityksestä ja monumenteista.

Suositellaan: Antiikin historian opintojakso.

Antiikin historia, 5 op

Opintojakson suoritettuasi tunnet antiikin historian keskeiset vaiheet ja tapahtumat Kreikan kykladisesta kulttuurista ja etruskeista Rooman vallan nousuun ja loppumisen myöhäisantiikissa sekä ymmärrät ilmiöt kronologisesti ja rinnakkain kulttuurihistoriallisissa taustoissaan.

Ei edellytetä aiempia opintoja tai osaamista.

Antiikin kirjallisuushistoria, 5 op

Opintojakson suoritettuasi tunnet Kreikan ja Rooman kirjallisuushistorian keskeiset kirjailijat, heidän teoksensa ja lajityyppien kehityksen sekä ymmärrät kirjallisuuden taustoja, sen asemaa antiikin kulttuurissa ja vaikutusta länsimaiseen kirjallisuuteen.

Ei edellytetä aiempia opintoja tai osaamista.

Antiikin filosofia, 5 op

Opintojakson suoritettuasi tunnet antiikin aatehistoriaa, antiikin filosofian pääsuuntaukset ja ymmärrät filosofian synnyn ja kehityksen historiallisen ja yhteiskunnallisen kontekstin.

Opintojakso ei vaadi edeltävää osaamista.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Benita Skogberg, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista