Opinnot avoimessa yliopistossa

Kesä 2020 opintotarjonnassa Antiikin ja keskiajan naisia (KUKA-AN502/KUKA-AN503)

Kurssilla tarkastellaan naisen asemaa ja toimijuutta avioliiton kautta, mutta myös antiikin ja keskiajan uskonnollisessa elämässä. Jakso on keskiajan tutkimuksen opintoja, mutta korvaa kohtiin KUKA-AN502 Klassinen ja hellenistinen Kreikka ja KUKA-AN503 Myöhäisantiikki.

 

Antiikin kulttuurin tutkimuksen opintoja

Klassinen ja hellenistinen Kreikka, 5 op

Antiikin Kreikan aineellisen kulttuurin tuntemus ja ajallinen hallinta klassisen ajan kaupunkivaltioista hellenistisiin ruhtinaskuntiin.

Antiikin uskonnot ja mytologia-, Antiikin historia- ja Antiikin taidehistoria-opintojakson suorittaminen hyväksytysti.

Rooman tasavalta ja keisariaika, 5 op

Antiikin Rooman ja Pompejin kaupunkikuvan, -ympäristön ja aineellisen kulttuurin tuntemus ja hallinta.

Antiikin uskonnot ja mytologia-, Antiikin historia- ja Antiikin taidehistoria-opintojakson suorittaminen hyväksytysti.

Arkkitehtuuri, 5 op

Luoda kokonaiskuva antiikin maailman arkkitehtuurin perusteista, julkisesta- ja asuinarkkitehtuurista sekä rakennustekniikoista.
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Siina Nieminen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista