Ote Raamatun Apostolien teoista. Vasemman puoleinen palsta on latinaksi, oikeanpuoleinen kreikaksi.

Antiikin kulttuurin opinnoissa perehdytään Välimeren alueen kreikkalais-roomalaisen antiikin aineelliseen kulttuuriin, esineistöön, taiteeseen ja kiinteisiin muinaisjäännöksiin. Maantieteellisiä ydinalueita ovat nykyinen Kreikka ja Italia. Pitkän ajanjakson kuluessa niiden vaikutuspiiri ulottui idän hellenistisistä valtakunnista varhaisen Bysantin maailmaan ja koko Rooman keisariajan imperiumiin.

Alue- ja kulttuurien tutkimuksen opintotarjonta Avoimessa yliopistossa. Kulttuurien tutkimuksen opintotarjonta Avoimessa yliopistossa.

 

Opinnot avoimessa yliopistossa

Antiikin kulttuurin opintokokonaisuus 30 op (KUKA-AN500) opintoja

Klassinen ja hellenistinen Kreikka, 5 op

Antiikin Kreikan aineellisen kulttuurin tuntemus ja ajallinen hallinta klassisen ajan kaupunkivaltioista hellenistisiin ruhtinaskuntiin.

Antiikin uskonnot ja mytologia-, Antiikin historia- ja Antiikin taidehistoria-opintojakson suorittaminen hyväksytysti.

Rooman tasavalta ja keisariaika, 5 op

Antiikin Rooman ja Pompejin kaupunkikuvan, -ympäristön ja aineellisen kulttuurin tuntemus ja hallinta.

Antiikin uskonnot ja mytologia-, Antiikin historia- ja Antiikin taidehistoria-opintojakson suorittaminen hyväksytysti.

Arkkitehtuuri, 5 op

Luoda kokonaiskuva antiikin maailman arkkitehtuurin perusteista, julkisesta- ja asuinarkkitehtuurista sekä rakennustekniikoista.
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Siina Nieminen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista