Kuva Tunisiasta, Nizar Kerkeni/https://commons.wikimedia.org

Arabian puhekielen kurssi 1, 5 op, Arabian puhekielen jatkokurssi, 5 op ja Arabia 1 ,15 op ovat Kielten kandiohjelman Arabian opintosuuntaan kuuluvia opintoja. Opinnot järjestetään Helsingin seudun kesäyliopistossa.

Kielten kandiohjelman opintotarjonta Avoimessa yliopistossa.

Arabian alkeiskurssi 1 - Arabian aakkoset: puhu, lue ja kirjoita, 2 op on Kielikeskuksen opintotarjontaan kuuluva opintojakso. Muut Kielikeskuksen opinnot Avoimessa yliopistossa näet tästä . Opintojen tiedot löytyvät oppiaineittain kohdasta Kieli ja kulttuuri.

Opinnot avoimessa yliopistossa

Arabian alkeiskurssi 1 - Arabian aakkoset: puhu, lue ja kirjoita, 2 op

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on n. 100 sanan sanavarasto ja hän osaa arabialaisen kirjoitusjärjestelmän ja äänteet, yksinkertaista sana- ja lausemuodostusta, monikonmuodostusta, arkipäivän fraseologiaa ja selviytyy tapaamis- ja tervehtimistilanteissa.

Edeltäviä arabian opintoja ei tarvita.

Arabian alkeiskurssi 2 (CEFR A1), 3 op

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on n. 250 sanan sanavarasto, ja hän osaa lukea ja kirjoittaa yksinkertaista arabiankielistä tekstiä, hallitsee lauseenmuodostuksen perusteet ja pystyy hieman keskustelemaan arabiaksi.

Lähtötaso CEFR A1 (pdf). 991050 Arabian alkeiskurssi 1 - Arabian aakkoset: puhu, lue ja kirjoita (2 op) tai vastaavat tiedot.

Arabian jatkokurssi 1 (CEFR A1), 3 op

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on n. 400 sanan sanavarasto ja hänellä on jo edellytyksiä lukea ja kirjoittaa arabialaista kirjakielistä tekstiä sanakirjan avulla. Hän pystyy myös selviytymään arabian yleiskielellä arkipäivän tilanteissa.

Lähtötaso CEFR A1 (pdf).

991060 Arabian alkeiskurssi 2 (CEFR A1, 3 op) tai vastaavat tiedot.

Arabian puhekielen kurssi, 5 op

Opintojakson suorittanut hahmottaa arabian kielen eri variaatioiden eroja ja ymmärtää oikean rekisterin käytön merkityksen erilaisissa puhetilanteissa. Hän ymmärtää selkeää puhekielistä puhetta ja osaa ilmaista itseään arkipäiväisissä tilanteissa.

Arabia 1.

Arabian puhekielen jatkokurssi, 5 op

Opiskelija syventää valitun arabian puhekielen taitojaan.

Arabian puhekielen peruskurssi.

Arabia 1, 15 op

Arabia 1 (15 op) - kurssin voi suorittaa kolmessa osassa:

Arabia 1 A (5 op)
Arabia 1 B (5 op)
Arabia 1 C (5 op)

Opintojakson tavoitteena on ymmärtää arabian kirjakielen kieliopin perusteet sekä harjoittaa käytännön kielitaitoa nykyarabian kirjakielessä. Suoritettuasi kokonaisuuden Arabia 1 (15 op) pystyt kuvailemaan (sekä kirjallisesti että suullisesti) yksinkertaisesti omaa taustaasi, lähiympäristöäsi, arkisia tapahtumia sekä välittömiä tarpeitasi. Saavutetut taidot vastaavat suurin piirtein taitotasoa A2.2 (http://www.edu.fi/download/119698_taitotasot.pdf). Sanaston laajuus kurssin jälkeen on n. 1000 sanaa.

Ei edellytä aiempia opintoja.

Arabia 1a, 5 op

Arabia 1 (15 op) - kurssin voi suorittaa kolmessa osassa:

Arabia 1 A (5 op)
Arabia 1 B (5 op)
Arabia 1 C (5 op)

Opintojakson tavoitteena on ymmärtää arabian kirjakielen kieliopin perusteet sekä harjoittaa käytännön kielitaitoa nykyarabian kirjakielessä. Suoritettuasi kokonaisuuden Arabia 1 (15 op) pystyt kuvailemaan (sekä kirjallisesti että suullisesti) yksinkertaisesti omaa taustaasi, lähiympäristöäsi, arkisia tapahtumia sekä välittömiä tarpeitasi. Saavutetut taidot vastaavat suurin piirtein taitotasoa A2.2 (http://www.edu.fi/download/119698_taitotasot.pdf). Sanaston laajuus kurssin jälkeen on n. 1000 sanaa.

Ei edellytä aiempia opintoja.

Arabia 1b, 5 op

Arabia 1 (15 op) - kurssin voi suorittaa kolmessa osassa:

Arabia 1 A (5 op)
Arabia 1 B (5 op)
Arabia 1 C (5 op)

Opintojakson tavoitteena on ymmärtää arabian kirjakielen kieliopin perusteet sekä harjoittaa käytännön kielitaitoa nykyarabian kirjakielessä. Suoritettuasi kokonaisuuden Arabia 1 (15 op) pystyt kuvailemaan (sekä kirjallisesti että suullisesti) yksinkertaisesti omaa taustaasi, lähiympäristöäsi, arkisia tapahtumia sekä välittömiä tarpeitasi. Saavutetut taidot vastaavat suurin piirtein taitotasoa A2.2 (http://www.edu.fi/download/119698_taitotasot.pdf). Sanaston laajuus kurssin jälkeen on n. 1000 sanaa.

Arabia 1c, 5 op

Arabia 1 A (5 op)
Arabia 1 B (5 op)
Arabia 1 C (5 op)

Opintojakson tavoitteena on ymmärtää arabian kirjakielen kieliopin perusteet sekä harjoittaa käytännön kielitaitoa nykyarabian kirjakielessä. Suoritettuasi kokonaisuuden Arabia 1 (15 op) pystyt kuvailemaan (sekä kirjallisesti että suullisesti) yksinkertaisesti omaa taustaasi, lähiympäristöäsi, arkisia tapahtumia sekä välittömiä tarpeitasi. Saavutetut taidot vastaavat suurin piirtein taitotasoa A2.2 (http://www.edu.fi/download/119698_taitotasot.pdf). Sanaston laajuus kurssin jälkeen on n. 1000 sanaa.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Irmeli Lemola, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista