Kuva Tunisiasta, Nizar Kerkeni/https://commons.wikimedia.org

Arabian puhekielen kurssi 1, 5 op, Arabian puhekielen jatkokurssi, 5 op ja Arabia 1 ,15 op ovat Kielten kandiohjelman Arabian opintosuuntaan kuuluvia opintoja. Opinnot järjestetään Helsingin seudun kesäyliopistossa.

Kielten kandiohjelman opintotarjonta Avoimessa yliopistossa.

Arabian alkeiskurssi 1 - Arabian aakkoset: puhu, lue ja kirjoita, 2 op on Kielikeskuksen opintotarjontaan kuuluva opintojakso. Muut Kielikeskuksen opinnot Avoimessa yliopistossa näet tästä . Opintojen tiedot löytyvät oppiaineittain kohdasta Kieli ja kultturi.

Opinnot avoimessa yliopistossa

Arabian alkeiskurssi 1 - Arabian aakkoset: puhu, lue ja kirjoita, 2 op

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on n. 100 sanan sanavarasto ja hän osaa arabialaisen kirjoitusjärjestelmän ja äänteet, yksinkertaista sana- ja lausemuodostusta, monikonmuodostusta, arkipäivän fraseologiaa ja selviytyy tapaamis- ja tervehtimistilanteissa.

Edeltäviä arabian opintoja ei tarvita.

Arabian puhekielen kurssi, 5 op

Opintojakson suorittanut hahmottaa arabian kielen eri variaatioiden eroja ja ymmärtää oikean rekisterin käytön merkityksen erilaisissa puhetilanteissa. Hän ymmärtää selkeää puhekielistä puhetta ja osaa ilmaista itseään arkipäiväisissä tilanteissa.

Arabia 1.

Arabian puhekielen jatkokurssi, 5 op

Opiskelija syventää valitun arabian puhekielen taitojaan.

Arabian puhekielen peruskurssi.

Arabia 1, 15 op

Opintojakson tavoitteena on ymmärtää arabian kirjakielen kieliopin perusteet sekä harjoittaa käytännön kielitaitoa nykyarabian kirjakielessä. Opiskelija pystyy kuvailemaan (sekä kirjallisesti että suullisesti) yksinkertaisesti omaa taustaansa, lähiympäristöään, arkisia tapahtumia sekä välittömiä tarpeitaan. Saavutetut taidot vastaavat suurin piirtein taitotasoa A2.2 (http://www.edu.fi/download/119698_taitotasot.pdf). Sanaston laajuus kurssin jälkeen on n. 1000 sanaa.

Ei edellytä aiempia opintoja.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Benita Skogberg, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista