Kiviröykkiö, jossa muinaisjäännös-kyltti. Kuva: Joanna Veinio

Arkeologian opetus on monien erikoisalojen muodostama kokonaisuus. Opinnoissa kohtaavat humanistiset ja sosiaaliset tieteet sekä luonnontieteet. Keskeiset tutkimuskysymykset liittyvät historiaan, mutta tärkeimmät tutkimusmenetelmät ovat luonnontieteellisiä.

Arkeologian opinnot ovat osa Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmaa ja ovat yksi sen opintosuunnista. Lisäksi opetuksessa on yksittäisiä jaksoja Kulttuuriperinnön maisteriohjelmasta.

 

Arkeologian opinto-ohjelmat lukuvuonna 2016–2017 ja kesällä 2017

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Arkeologian tieteenalaopinnot

Tieteenalaopinnot sisältävät kolme jaksoa.

Arkeologian perusteet, 5 op

Opintojakson jälkeen opiskelijalla on yleiskuva arkeologiasta tieteenalana sekä perustiedot arkeologian oppihistoriasta, teoriasta, humanistiseen ja luonnontieteeseen liittyvästä metodiikasta sekä etiikasta. Opintojakso kehittää tiedon omaksumis- ja prosessointitaitoja luennoilla tapahtuvan keskustelun ja kurssiin kuuluvan oppimateriaalin lukemisen kautta.

Jaksolle voi osallistua ilman edeltäviä opintoja.

Suomen ja lähialueiden arkeologia, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot Suomen ja lähialueiden esihistoriallisen ja historiallisen ajan arkeologiasta ja kulttuuri-ilmiöistä, kiinteistä muinaisjäännöksistä ja esineistöstä. Opintojakso kehittää ammatillisen lukemisen osaamista ja laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa.

Jaksolle voi osallistua ilman edeltäviä opintoja.

Arkeologiset analyysimenetelmät, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset nykyarkeologian käyttämät analyysimenetelmät ja metodiset suuntaukset. Opiskelija tutustuu luentoja kuunnellessaan myös muihin menetelmiin mukana olevaan lisälukemistoon paneutuessaan.

Arkeologian perusteet (KUMA-AR110) tai vastaavat tiedot.

Tutkintovaatimusten 2012-2016 jakso Johdatus arkeologiaan (KAR110) 5 op korvaa uusien tutkintovaatimusten KUMA-AR110 ja sopii siten edeltäviksi opinnoiksi.

Arkeologian teemaopinnot

Kokonaisuus sisältää kolme jaksoa:

  • Arkeologiset aineistot (KUKA-AR215)
  • Arkeologian teoria (KUKA-AR216)
  • Arkeologinen dokumentointi (KUKA-AR217)

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on osa jaksoista ja tarjonta vaihtelee lukuvuosittain.

 

Opintoja Kulttuuriperinnön maisteriohjelmasta

Arkeologiaa temaattisesti, 10 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee keskeiset tiedot valitsemastaan arkeologian osa-alueesta, metodista, maantieteellisestä alueesta tai periodista kiinnittäen erityistä huomiota siihen, miten arkeologisia aineistoja on tutkittu ja tulkittu. Opintojakso kehittää lähdekriittisyyttä ja itsenäisen ajattelun taitoja. Soveltuvia kursseja / kirjallisuutta valitessaan opiskelija keskittyy pro gradun tekoa tukeviin aihepiireihin.

Temaattiset jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja,opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Peruttu
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Siina Nieminen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista