Folkloristiikan opintojen tarkoituksena on perehdyttää opiskelija erityisesti Suomen, mutta myös muiden maiden henkiseen kansankulttuuriin, suullisen perinteen lajeihin ja osa-alueisiin sekä perinteen tutkimuksen keskeisiin näkökulmiin ja menetelmiin. Folkloristiikka tarkastelee ihmisten kommunikaatiota ja ilmaisukulttuuria epävirallisissa, instituutioiden ulkopuolisessa toiminnassa mutta myös niitä yhteiskunnallisia puitteita, jotka tuottavat perinteeksi käsittämiämme ilmiöitä. Ilmiönä perinne käsitetään usein menneisyyteen liittyväksi, mutta folkloristin huomio kiinnittyy perinteen viestinnälliseen rooliin sen esityshetkenä – sijoittui tuo hetki sitten tutkijan nykyhetkeen tai menneisyyteen.

Folkloristiikan opinnot ovat osa Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmaa ja ovat yksi sen opintosuunnista.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa ei ole lukuvuonna 2017–2018 Folkloristiikan opintoja.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Siina Nieminen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista