Opinnot Avoimessa yliopistossa

Folkloristiikan opintojen tarkoituksena on perehdyttää opiskelija erityisesti Suomen, mutta myös muiden maiden henkiseen kansankulttuuriin, suullisen perinteen lajeihin ja osa-alueisiin sekä perinteen tutkimuksen keskeisiin näkökulmiin ja menetelmiin.

Folkloristiikan opintoja (kulttuuriperinnön maisteriohjelma)

Folkloristiikan opintoja kesä 2020 (kulttuuriperinnön maisteriohjelma)

Ennen syksyä 2020 järjestetyt opinnot

Folkloristiikan opintokokonaisuus 15 op (KUKA-FO500)

Kokonaisuus sisältää seuraavat jaksot:

  •  KUKA-FO211 Perinne, moderni ja kulttuurin kerrostumat
  •  KUKA-FO213 Folkloren tekstit ja lajit
  • KUKA-FO217 Kalevala, myytti ja historia

Opintojen tarjonta vaihtelee vuosittain.

 

Kalevala, myytti ja historia, 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy arvioimaan kansalliseepoksen luonnetta, vaikutusta suomalaiseen kieleen ja kulttuuriin sekä suhdetta muihin kansallisiin symboleihin ja maailman eepoksiin. Hän tiedostaa Elias Lönnrotin roolin ja työskentelytavat eepoksen luomisessa sekä tuntee kalevalamittaisen suullisen runoston alueelliset erityispiirteet, kulttuuriset funktiot, perinnelajijärjestelmän sekä tutkimushistorian pääpiirteet. Opiskelijalla on valmiudet tunnistaa kalevalamitta ja kalevalamittaisen runon tyylikeinot.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Siina Nieminen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista