Tätä sivua ei enää päivitetä. Katso opinnot 1.3. alkaen uusilta verkkosivuiltamme.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Opetus on päiväopetuksena toteutettavaa yhteisopetusta, jossa Avoimen opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman opetukseen. Jaksoilla on rajallinen määrä paikkoja.

Heprean peruskurssi A (5 op), Heprean peruskurssi B (5 op) ja Heprean peruskurssi C (5 op) muodostavat yhdessä kurssin Heprean peruskurssi  (15 op).

Heprean peruskurssi a, 5 op

Heprean peruskurssin (15 op) voi suorittaa kolmessa osassa:

Heprea A (5 op)
Heprea B (5 op)
Heprea C (5 op)

Opintojakson tavoitteena on ymmärtää heprean kieliopin perusteet sekä harjoittaa käytännön kielitaitoa, jonka avulla opiskelija selviää tutuista ja arkipäiväisistä kommunikaatiotilanteista. Suoritettuasi opintojakson Heprean peruskurssi 15 op pystyt kuvailemaan (sekä kirjallisesti että suullisesti) yksinkertaisesti omaa taustaasi, lähiympäristöäsi, arkisia tapahtumia sekä välittömiä tarpeitasi. Saavutetut taidot vastaavat suurin piirtein taitotasoa A2.2. Sanaston laajuus kurssin jälkeen on n. 1000 sanaa.

Kurssilla tutustutaan lisäksi heprean kielen historialliseen variaatioon ja kehitykseen.

Ei edellytä aiempia opintoja.

Heprean peruskurssi b, 5 op

Heprean peruskurssin (15 op) voi suorittaa kolmessa osassa:

Heprea A (5 op)
Heprea B (5 op)
Heprea C (5 op)

Opintojakson tavoitteena on ymmärtää heprean kieliopin perusteet sekä harjoittaa käytännön kielitaitoa, jonka avulla opiskelija selviää tutuista ja arkipäiväisistä kommunikaatiotilanteista. Suoritettuasi opintojakson Heprean peruskurssi 15 op pystyt kuvailemaan (sekä kirjallisesti että suullisesti) yksinkertaisesti omaa taustaasi, lähiympäristöäsi, arkisia tapahtumia sekä välittömiä tarpeitasi. Saavutetut taidot vastaavat suurin piirtein taitotasoa A2.2. Sanaston laajuus kurssin jälkeen on n. 1000 sanaa.

Kurssilla tutustutaan lisäksi heprean kielen historialliseen variaatioon ja kehitykseen.

Heprea A (5 op)

Heprean peruskurssi c, 5 op

Heprean peruskurssin (15 op) voi suorittaa kolmessa osassa:

Heprea A (5 op)
Heprea B (5 op)
Heprea C (5 op)

Opintojakson tavoitteena on ymmärtää heprean kieliopin perusteet sekä harjoittaa käytännön kielitaitoa, jonka avulla opiskelija selviää tutuista ja arkipäiväisistä kommunikaatiotilanteista. Suoritettuasi opintojakson Heprean peruskurssi 15 op pystyt kuvailemaan (sekä kirjallisesti että suullisesti) yksinkertaisesti omaa taustaasi, lähiympäristöäsi, arkisia tapahtumia sekä välittömiä tarpeitasi. Saavutetut taidot vastaavat suurin piirtein taitotasoa A2.2. Sanaston laajuus kurssin jälkeen on n. 1000 sanaa.

Kurssilla tutustutaan lisäksi heprean kielen historialliseen variaatioon ja kehitykseen.

Heprea A (5 op) ja Heprea B (5 op)

Juutalaisuuden peruskurssi A, 5 op

Juutalaisuuden peruskurssi B, 5 op

Opintojakson tavoitteena on luoda opiskelijalle perustiedot juutalaisuuden kehityksestä, historiasta, käytännöstä, teologiasta ja muista peruspiirteistä.

Juutalaisuuden peruskurssi A

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Sanni Vikman, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista