Forum Romanum 1880

Historia on historian koulutusohjelman oppiaine.

Historian perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on hyvä käsitys historian muutosvoimista ja niistä keskeisistä taloudellisista, sosiaalisista ja aatteellisista ilmiöistä, jotka ovat muovanneet Suomen, Euroopan ja maailman historiaa antiikin ajalta nykypäivään. Opiskelija osaa kertoa, miten näitä ilmiöitä tutkitaan. Hänellä osaa myös tehdä selkoa historiantutkimuksen menetelmistä ja sen luonteesta tieteenalana. Opiskelija osaa lähestyä historiaa ongelmakeskeisesti ja peilata historian eri vaiheita ja ilmiöitä nykyaikaan.

Historian opinto-ohjelmat lukuvuonna 2016–2017 ja kesällä 2017.

Opinnot avoimessa yliopistossa

Historian perusopintoja (30 op) järjestetään lukuvuosittain avoimena yliopisto-opetuksena.
Kesäopetuksena järjestetään Temaattisten aineopintojen (15 op) opetusta.

Historian perusopinnot, 30 op

Historian perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on hyvä käsitys historian muutosvoimista ja niistä keskeisistä taloudellisista, sosiaalisista ja aatteellisista ilmiöistä, jotka ovat muovanneet Suomen, Euroopan ja maailman historiaa antiikin ajalta nykypäivään. Opiskelija osaa kertoa, miten näitä ilmiöitä tutkitaan. Hän osaa myös tehdä selkoa historiantutkimuksen menetelmistä ja sen luonteesta tieteenalana. Opiskelija osaa lähestyä historiaa ongelmakeskeisesti ja peilata historian eri vaiheita ja ilmiöitä nykyaikaan.

Ei edeltäviä opintoja.

Historian perusopinnot, lukuvuosi 2017-2018
Avoin yliopistoHelsinki 5.9.2017 - 31.7.2018

Historiantutkimuksen johdantokurssi, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa historiantutkimuksen luonteesta ja metodeista.

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aiempia opintoja.

Historiantutkimuksen johdantokurssi 5 op, syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 5.9.2017 - 21.11.2017

Antiikki ja keskiaika, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvät perustiedot antiikin ja Euroopan keskiajan historiasta. Hänellä on valmiudet jatkaa aihepiiriin syventymistä aineopintotasolla sekä edetä uuden ajan alkuun historiaan perusopinnoissa.

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aiempia opintoja.

Antiikki ja keskiaika 5 op, syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 5.10.2017 - 29.11.2017

Uuden ajan alku I, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot uuden ajan alun historiasta. Opiskelija osaa kuvata ja pohtia aikakausien ilmiöitä ja aatteita, ja hänellä on valmiudet edetä uusimman ajan peruskurssille sekä syventyä ajanjaksoa käsitteleviin teemoihin aineopintotasolla.

HISK-110 Antiikki ja keskiaika

Uuden ajan alku I 5 op, syksy 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 4.12.2017 - 31.1.2018

Uuden ajan alku II, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot siitä, millaista lähdeaineistoa uuden ajan vuosisadoilta on säilynyt ja hänellä on valmiudet harjaantua niiden lähdekriittisessä analyysissa. Opiskelija on saanut perusvalmiudet pienryhmä- ja seminaarityöskentelyyn ja -keskusteluun.

HISK-110 Antiikki ja keskiaika

Uuden ajan alku II 5 op, kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 10.1.2018 - 15.2.2018

Uusin aika I, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot uusimman ajan historiasta. Opiskelija osaa kuvata ja pohtia aikakauden ilmiöitä ja aatteita ja hänellä on valmius syventyä ajanjaksoa käsitteleviin teemoihin aineopintotasolla.

HISK-110 Antiikki ja keskiaika, HISK-121 Uuden ajan alku I, HISK-122 Uuden ajan alku II

Uusin aika I 5 op, kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 6.3.2018 - 17.4.2018

Uusin aika II, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot uusimman ajan historiasta, ymmärrys aikakausien ilmiöistä ja aatteista sekä valmius syventyä ajanjaksoa käsitteleviin teemoihin aineopintotasolla.

HISK-110 Antiikki ja keskiaika, HISK-121 Uuden ajan alku I, HISK-122 Uuden ajan alku II

Uusin aika II 5 op, kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 21.3.2018 - 17.5.2018
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Tuija Kettunen, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista