Forum Romanum 1880

Historian perusopinnot suoritettuasi sinulla on hyvä käsitys historian muutosvoimista ja niistä keskeisistä taloudellisista, sosiaalisista ja aatteellisista ilmiöistä, jotka ovat muovanneet Suomen, Euroopan ja maailman historiaa antiikin ajalta nykypäivään. Osaat kertoa, miten näitä ilmiöitä tutkitaan. Lisäksi osaat tehdä selkoa historiantutkimuksen menetelmistä ja sen luonteesta tieteenalana sekä lähestyä historiaa ongelmakeskeisesti ja peilata historian eri vaiheita ja ilmiöitä nykyaikaan.

Historia on historian koulutusohjelman opintosuunta.

Opinnot avoimessa yliopistossa

Ajallisesti historian opinnot käsittävät aikakaudet antiikista nykyaikaan saakka. Temaattisesti liikutaan Suomen ja Pohjoismaiden historiasta aina globaalihistoriaan asti.

Avoimen yliopiston opinnot sisältävät tieteenalan perusopinnot.  Historian aineopintojen kokonaisuutta ei järjestetä avoimessa yliopistossa. Opintotarjonnassa on aineopinnoista Temaattiset aineopinnot  (15 op) sekä jaksoja Alueelliset aineopinnot (15 op) kokonaisuudesta.

Ovatko opintosi kesken?  Ota yhteyttä koulutusasiantuntijaan ja selvitetään miten voit jatkaa opinnot loppuun.

 

Historian perusopinnot, 30 op

Historian perusopinnot suoritettuasi sinulla on hyvä käsitys historian muutosvoimista ja niistä keskeisistä taloudellisista, sosiaalisista ja aatteellisista ilmiöistä, jotka ovat muovanneet Suomen, Euroopan ja maailman historiaa antiikin ajalta nykypäivään. Osaat kertoa, miten näitä ilmiöitä tutkitaan. Lisäksi osaat tehdä selkoa historiantutkimuksen menetelmistä ja sen luonteesta tieteenalana sekä lähestyä historiaa ongelmakeskeisesti ja peilata historian eri vaiheita ja ilmiöitä nykyaikaan.

Ei edeltäviä opintoja.

Historian perusopinnot 30 op alkavat seuraavan kerran syksyllä 2019. Ilmoittautua voi koko kokonaisuuteen tai jakso kerrallaan.

Opinnot suositellaan suoritettavaksi kronologisessa järjestyksessä.

Historiantutkimuksen johdantokurssi, 5 op

Opintojakson suoritettuasi osaat kertoa historiantutkimuksen luonteesta ja metodeista.

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aiempia opintoja.

Antiikki ja keskiaika, 5 op

Opintojakson suoritettuasi sinulla on hyvät perustiedot antiikin ja Euroopan keskiajan historiasta. Lisäksi sinulla on valmiudet jatkaa aihepiiriin syventymistä aineopintotasolla sekä edetä uuden ajan alkuun historiaan perusopinnoissa.

Opintojakson suorittaminen ei edellytä aiempia opintoja.

Uuden ajan alku I, 5 op

Opintojakson suoritettuasi sinulla on perustiedot uuden ajan alun historiasta. Osaat kuvata ja pohtia aikakausien ilmiöitä ja aatteita, ja sinulla on valmiudet edetä uusimman ajan peruskurssille sekä syventyä ajanjaksoa käsitteleviin teemoihin aineopintotasolla.

HISK-110 Antiikki ja keskiaika

Uuden ajan alku II, 5 op

Opintojakson suoritettuasi sinulla on perustiedot siitä, millaista lähdeaineistoa uuden ajan vuosisadoilta on säilynyt ja lisäksi sinulla on valmiudet harjaantua niiden lähdekriittisessä analyysissa. Kurssin aikana saat perusvalmiudet pienryhmä- ja seminaarityöskentelyyn ja -keskusteluun.

HISK-120 Antiikki ja keskiaika

Uusin aika I, 5 op

Opintojakson suoritettuasi sinulla on perustiedot uusimman ajan historiasta. Osaat kuvata ja pohtia aikakauden ilmiöitä ja aatteita ja sinulla on valmius syventyä ajanjaksoa käsitteleviin teemoihin aineopintotasolla.

HISK-120 Antiikki ja keskiaika, HISK-131 Uuden ajan alku I, HISK-132 Uuden ajan alku II

Uusin aika II, 5 op

Opintojakson suoritettuasi sinulla on perustiedot uusimman ajan historiasta, ymmärrys aikakausien ilmiöistä ja aatteista sekä valmius syventyä ajanjaksoa käsitteleviin teemoihin aineopintotasolla.

HISK-120 Antiikki ja keskiaika, HISK-131 Uuden ajan alku I, HISK-132 Uuden ajan alku II

Temaattiset aineopinnot

Temaattisten aineopintojen opetusta on 1-2 opintojaksoa vuosittain.

Useat jaksot ovat monioppiaineisia painottuen eri teemoihin. Jaksojen aiheet vaihtelevat vuosittain.

Aatteet ja opit, 5 op

Opintojakson suoritettuasi sinulla on hyvät perustiedot aate- ja tieteenhistorian luonteesta ja osaat hahmottaa aate- ja oppijärjestelmien kehityksen päälinjoja. Lisäksi sinulla on valmius arvioida eri väitteiden asemaa menneissä aate- ja tieteenhistoriallisissa keskusteluissa.

Ei edeltäviä opintoja.

Kansat ja kansainvälisyys, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kattava näkemys poliittisen historian luonteesta ja sen erityispiirteistä.

Ei edeltäviä opintoja.

Kaupunki ja kulttuuri, 5 op

Opintojakson suorittamalla saat hyvät perustiedot kaupunkihistorian ja kulttuurihistorian luonteesta ja erityispiirteistä. Opintojakson suoritettuasi osaat tunnistaa kulttuurin laajemmat yhteiskunnalliset yhteydet ja kaupunkien kehityksen päälinjat.

Ei edeltäviä opintoja.

Luonto ja ympäristö, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvät perustiedot ympäristö- ja ilmastohistorian luonteesta ja sen erityispiirteistä.

Ei edeltäviä opintoja.

Talous ja valta, 5 op

Opintojakson suoritettuasi sinulla on hyvät perustiedot taloushistorian luonteesta ja sen erityispiirteistä. Opintojakson suoritettuasi osaat hahmottaa maailmantalouden rakenteita ja nähdä talouden laajemmat yhteydet yhteiskuntaan, politiikkaan ja kulttuuriin.

Ei edeltäviä opintoja.

Yksilö ja yhteisö, 5 op

Opintojakson suoritettuasi sinulla on hyvät perustiedot sosiaalihistorian luonteesta ja sen erityispiirteistä. Lisääksi ymmärrät länsimaisen sosiaali- ja yhteisöhistorian päälinjat ja niiden merkityksen yksilön aseman muutokselle.

Ei edeltäviä opintoja.

Alueelliset aineopinnot

Alueellisten aineopintojen opetusta on ajoittain, maksimissaan 1-2 opintojaksoa vuosittain.

Useat jaksot ovat monioppiaineisia painottuen eri teemoihin. Jaksojen aiheet vaihtelevat vuosittain.

Maailmanhistoria, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on selkeä ymmärrys maailmanhistoriasta ja sen rakenteista.

Ei edeltäviä opintoja.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Joanna Veinio, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista