Historian opinnoissa perehdytään eri teemoihin ja aikakausiin (esim. taloushistoria, poliittinen historia, keskiajan historia jne.) sekä siihen, miten historiaa tutkitaan ja miten sitä on aiemmin tutkittu.

Ajallisesti historian opinnot käsittävät aikakaudet antiikista nykyaikaan saakka. Temaattisesti liikutaan Suomen ja Pohjoismaiden historiasta aina globaalihistoriaan asti.

Opinnot avoimessa yliopistossa

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Joanna Veinio, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista