Myrskyn jälkeen maantiellä on oksia ja tavaraa.

Ilmakehätieteiden maisteriohjelma tutkii muun muassa ilmastonmuutosta ja säiden ääri-ilmöitä. Opintojen avulla ymmärrät paremmin näitä aikamme merkittäviä ilmiöitä, ja saat myös valmiuksia osallistua niistä käytäviin yhteiskunnallisiin keskusteluihin.

Ilmakehätieteiden maisteriohjelma on myös ainoa meteorologeja kouluttava koulutusohjelma Suomessa. 

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Ilmakehätieteiden maisteriohjelmasta Avoin yliopisto järjestää seuraavat opintojaksot:

 • Ilmastonmuutos nyt 2-5 op
 • Leadership for sustainable change 5 op
 • Solutions.now 5 op

Leadership for sustainable change, 5 op

Ilmastonmuutos nyt, 2-5 op

Jakson jälkeen opiskelija:

 • hallitsee perusteet ilmastonmuutoksesta luonnontieteellisenä ilmiönä sekä osaa selittää millä toimilla ilmastonmuutosta voidaan hillitä ja kuinka siihen voidaan sopeutua.
 • osaa katsoa ilmastonmuutosta monesta näkökulmasta ja luoda yhteyksiä ympäristön, talouden ja yhteiskunnan eri osa-alueiden välillä.
 • tunnistaa ilmastonmuutoksen globaalina inhimillisenä ja eettisenä haasteena.
 • reflektoi omaa rooliaan ilmastonmuutoksessa ja osaa soveltaa oppimaansa omalla alallaan.
 • osaa etsiä ratkaisuja ilmastonmuutokseen monipuolisesti.
 • osaa tarkastella eri näkökulmia, ratkaisuja, tiedonlähteitä ja ilmastonmuutoksesta käytävää keskustelua kriittisesti.

Kurssi ei edellytä esitietoja.

Climate change now, 2-5 op

Student can

 • look at climate change from many different perspectives and create connections between them as well as look for solutions to the climate challenge in a variety of ways.
 • reflect on his or her own role in climate change and apply what has been learned on the course to his or her field of study.
 • examine different perspectives, solutions, information sources and the current debate on climate change critically.

No prerequisites required.

Solutions.now, 5 op

Overarching learning goal is being able to mitigate and solve sustainability problems.
1. Systems thinking competence:
Having completed the course, the student is able to understand structure and dynamics of complex
systems related to solving sustainability challenges in a real-life project.
● Student can describe given sustainability challenges from multiple perspectives.
2. Anticipatory competence:
After the course, the student is able to anticipate possible and/or sustainable futures related to
solving practical sustainability challenges.
● Student can apply his/her knowledge in order to predict possible outcomes of sustainability
projects and compare those with alternative scenarios.
● Student is able to manage expectations and anticipated results of projects.
3. Normative competence:
Having completed the course the student is able to differentiate, justify, and apply values and goals
for sustainability.
● Student can approach sustainability challenges from a normative perspective and recognize
the different values guiding the project at hand.
4. Strategic competence:

Having completed the course, the student is able to create transition and intervention strategies to
enact change.
● Student understands the basic principles of project management and can plan and lead a
project from beginning to end.
● Student feels comfortable using different project management tools and understands the
basics of working with companies and other stakeholders.
● Student is able to reflect on, and deal with, possible risks.
5. Interpersonal competence:
After the course, the student has developed his/her communicative and collaborative skills.
● Student is able to organize and manage working in a multi-disciplinary team of individuals.
● Student understands the basics of projects’ internal and external communications.
● Student can apply collaborative working methods in his/her work.

Knowledge of climate change and sustainability, for example from courses: Climate.now and/or Sustainable.now/Leadership for sustainable change.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Eeva-Riitta Koivunen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista