Tätä sivua ei enää päivitetä. Katso opinnot 1.3. alkaen uusilta verkkosivuiltamme.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Italian alkeiskurssit

Italian alkeiskurssi 1, 3 op

Italian kielen perusteisiin tutustuminen, itsestään ja arkipäivästään kertominen, arkielämän tilanteissa selviäminen (mm. pienet ostokset, ravintola, lipun osto) ja helpohkon puheen ymmärtäminen.

Ei edeltäviä opintoja. Suositellaan opintojen alkuvaiheessa.

Italian alkeiskurssi 2 (CEFR A1), 3 op

Peruskieliopin tuntemuksen ja sanavaraston laajentaminen, perheestän, suvustaan ja menneistä tapahtumista kertominen sekä matkailijan Italiassa selviäminen.

Lähtötaso CEFR A1 (pdf). Kielikeskuksen alkeiskurssi 1 tai vastaavat taidot.

Italian jatkokurssit

Italian jatkokurssi 1 (CEFR A1), 3 op

Peruskieliopin täydentäminen (mm. konditionaali, imperfekti ja pluskvamperfekti). Itsensä ilmaiseminen vaivattomammin, menneisyyden tilanteiden taustojen kuvaileminen sekä omien vaikutelmien ja tarpeiden ilmaiseminen. Italian laajempi tuntemus.

Lähtötaso CEFR A1-A2 (pdf). Kielikeskuksen alkeiskurssit 1 ja 2 tai vastaavat tiedot.

Italian jatkokurssi 2 (CEFR A2), 3 op

Kaikkien aikamuotojen ja tapaluokkien tuntemus (konjuktiivista preesens). Tulevaisuudesta kertominen, puheen ymmärtäminen melko hyvin ja keskusteluun osallistuminen. Entistä laajemman ja monipuolisemman sanavaraston hallitseminen, sekä omien näkemyksien ja oletuksien ilmaiseminen.

Lähtötaso CEFR A2 (pdf). Kielikeskuksen jatkokurssi 1 tai vastaavat tiedot.

Italian jatkokurssi 3 (CEFR A2), 3 op

Sanavaraston laajemtaminen, kielen eri osa-alueiden tuntemuksen syventäminen ja aiemmin hankitun kielitaidon kertaaminen.

Lähtötaso CEFR A2 (pdf). Kielikeskuksen jatkokurssi 2 tai vastaavat taidot, lukiokurssit 1-6.

Italian jatkokurssi 4 (CEFR B1), 2 op

 • ampliare il vocabolario
 • approfondire la conoscenza dei diversi settori della lingua
 • consolidare quanto già precedentemente appreso

Si richiede

- un livello di partenza CEFR B1 (pdf);

- il superamento del corso intermedio III del Centro linguistico o corsi di analogo livello.

Käytännön italian kurssit

Romolo - Käytännön italiaa verkossa 1 (CEFR A1), 3 op

Remo - Käytännön italiaa verkossa 2 (CEFR A2), 3 op

Käytännön italian kurssi (CEFR A2), 2 op

Peruttu

Ennen syksyä 2020 järjestetyt opinnot

Italian alkeiskurssi 1, 3 op

 • tutustua italian kielen perusteisiin
 • osata kertoa itsestään ja arkipäivästään
 • selvitä arkielämän tilanteissa, mm. pienet ostokset, ravintola, lipun osto
 • ymmärtää helpohkoa puhetta

Ei edeltäviä opintoja. Suositellaan opintojen alkuvaiheessa.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Peruttu
Peruttu
Peruttu

Italian alkeiskurssi 2 (CEFR A1), 3 op

 • laajentaa peruskieliopin tuntemusta ja lisätä sanavarastoa
 • osata kertoa perheestään ja suvustaan
 • selvitä matkailijana Italiassa
 • osata kertoa menneistä tapahtumista

Lähtötaso CEFR A1 (pdf). Kielikeskuksen alkeiskurssi 1 tai vastaavat taidot.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Peruttu

Italian alkeistason keskustelukurssi (CEFR A1), 2 op

Italian jatkokurssi 1 (CEFR A1-A2), 3 op

 • peruskieliopin täydentäminen (mm. konditionaali, imperfekti ja pluskvamperfekti)
 • pystyä ilmaisemaan itseään vaivattomammin
 • osata kuvailla menneisyyden tilanteiden taustaa
 • kyetä ilmaisemaan omia vaikutelmia ja tarpeita
 • oppia tuntemaan Italiaa laajemmin

Lähtötaso CEFR A1-A2 (pdf). Kielikeskuksen alkeiskurssit 1 ja 2 tai vastaavat tiedot.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Italian jatkokurssi 2 (CEFR A2), 3 op

 • kaikkien aikamuotojen ja tapaluokkien tuntemus (konjuktiivista preesens)
 • osata kertoa tulevaisuudesta
 • kyetä ymmärtämään melko hyvin puhetta ja osallistumaan keskusteluun
 • hallita entistä laajempi ja monipuolisempi sanavarasto
 • osata ilmaista omia näkemyksiä ja oletuksia

Lähtötaso CEFR A2 (pdf). Kielikeskuksen jatkokurssi 1 tai vastaavat tiedot.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Romolo - Käytännön italiaa verkossa 1 (CEFR A1), 3 op

Kurssin tavoitteena on harjoitella alkeistason keskeistä sanastoa ja rakenteita kirjallisesti.

Lähtötaso CEFR A1 (pdf). Alkeiskurssi 1 tai vastaavat taidot.

Peruttu
Peruttu
Peruttu

Remo - Käytännön italiaa verkossa 2 (CEFR A2), 2 op

Kurssin tavoitteena on harjoitusten avulla oppia ymmärtämään eri tyyppistä tekstejä ja vastamaan niitä koskeviin tehtäviin.

Lähtötaso CEFR A1-A2 (pdf). Alkeiskurssi 2 tai vastaavat tiedot.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Päivi Väistö, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista