Italian kieltä on sanottu mm. kulttuurin, muodin ja kulinarismin kieleksi. Se onkin hyödyllinen kieli mm. kulttuuri-, musiikki- ja muotialalla toimiville. Italiaa puhutaan paitsi Italiassa myös Sveitsissä, jossa se on yksi valtion neljästä virallisesta kielestä. Muun muassa Yhdysvalloissa, Saksassa ja latinalaisessa Amerikassa asuu huomattava määrä ulkoitalialaisia. Italian opinnot tutustuttavat sinut eurooppalaiseen historiaan ja kulttuuriperintöön.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Italian alkeiskurssi 1, 3 op

 • tutustua italian kielen perusteisiin
 • osata kertoa itsestään ja arkipäivästään
 • selvitä arkielämän tilanteissa, mm. pienet ostokset, ravintola, lipun osto
 • ymmärtää helpohkoa puhetta

Ei edeltäviä opintoja. Suositellaan opintojen alkuvaiheessa.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Peruttu
Peruttu

Italian alkeiskurssi 2 (CEFR A1), 3 op

 • laajentaa peruskieliopin tuntemusta ja lisätä sanavarastoa
 • osata kertoa perheestään ja suvustaan
 • selvitä matkailijana Italiassa
 • osata kertoa menneistä tapahtumista

Lähtötaso CEFR A1 (pdf). Kielikeskuksen alkeiskurssi 1 tai vastaavat taidot.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Italian jatkokurssi 1 (CEFR A1-A2), 3 op

 • peruskieliopin täydentäminen (mm. konditionaali, imperfekti ja pluskvamperfekti)
 • pystyä ilmaisemaan itseään vaivattomammin
 • osata kuvailla menneisyyden tilanteiden taustaa
 • kyetä ilmaisemaan omia vaikutelmia ja tarpeita
 • oppia tuntemaan Italiaa laajemmin

Lähtötaso CEFR A1-A2 (pdf). Kielikeskuksen alkeiskurssit 1 ja 2 tai vastaavat tiedot.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Italian jatkokurssi 2 (CEFR A2), 3 op

 • kaikkien aikamuotojen ja tapaluokkien tuntemus (konjuktiivista preesens)
 • osata kertoa tulevaisuudesta
 • kyetä ymmärtämään melko hyvin puhetta ja osallistumaan keskusteluun
 • hallita entistä laajempi ja monipuolisempi sanavarasto
 • osata ilmaista omia näkemyksiä ja oletuksia

Lähtötaso CEFR A2 (pdf). Kielikeskuksen jatkokurssi 1 tai vastaavat tiedot.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Italian täydennyskurssi (CEFR A2), 3 op

 • aiemmin hankitun kielitaidon kertaaminen ja täydentäminen
 • kielen eri osa-alueiden syventäminen
 • laajemman sanavaraston hankkiminen

Lähtötaso CEFR A2 (pdf). Kielikeskuksen jatkokurssi 2 tai vastaavat taidot.

Romolo - Käytännön italiaa verkossa 1 (CEFR A1), 3 op

Peruttu

Notizie in italiano - italian uutiskurssi (CEFR B1), 2 op

Comprendere e discutere testi su notizie.

Livello di partenza CEFR B1 (pdf).

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Jaana Malin, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista