Tätä sivua ei enää päivitetä. Katso opinnot 1.3. alkaen uusilta verkkosivuiltamme.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Japanin kielen alkeet 5 op, syksy 2019 - opintojakso on alkanut 5.9 ja täynnä. Seuraavan kerran Japanin kielen alkeet (5 op) järjestetään kesällä 2020 (aloitus alustavan suunnitelman mukaan toukokuussa).

Orientaatio Japanin kieleen 2 op

Orientaatio japanin kieleen, 2 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee kaikki kotoperäiset kana-tavumerkit (hiragana- ja katakana-merkit), äänteiden ja ääntämyksen perusteet, päivittäiset tervehdykset ja fraasit, lukumäärät ja ajankohdat (mm. aukioloajoista kysymisen ja keskustelemisen), ostostapahtuman (hinnan kysymisen, ostoksen tekemisen) sekä uudessa ympäristössä esittäytymisen ja itsestä kertomisen aivan perustasolla.

Aiempia japanin opintoja ei tarvita.

Peruttu

Japanin alkeiskurssit 1 ja 2

Japanin alkeiskurssi 1, 2 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa keskustella päivittäisistä tekemisistä ja liikkumisesta (myös menneessä aikamuodossa) , keskustella ympäröivistä esineistä ja olennoista sekä näiden ominaisuuksista, omistamisen ilmaisut sekä kysyä ja neuvoa tietä, keskustella sijainneista.

AY992990 Orientaatio japanin kieleen (2 op) tai vastaavat tiedot, erityisesti kana-tavumerkit tulee hallita.

Japanin alkeiskurssi 1 monimuotoisesti, 3 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee Japanin koulutusjärjestelmää ja osaa kommunikoida yksinkertaisella tasolla opiskelu- tai työympäristössä.

Opiskelija hahmottaa kiinalaisperäisten kanji-merkkien roolin kirjoitusjärjestelmässä. Kurssin jälkeen opiskelija osaa keskustella päivittäisistä tekemisistä ja liikkumisesta (myös menneessä aikamuodossa), keskustella ympäröivistä esineistä ja olennoista sekä näiden omistamisesta, ominaisuuksista, esineiden, olentojen ja paikkojen sijainnista keskustelemisen, keskustella omista arkisista tavoista, mieltymyksistä ja vahvuuksista/heikkouksista sekä tunnistaa (osaa lukea ja ymmärtää) vähintään tyydyttävästi noin 75 kanji-merkkiä kurssilla käsitellyissä ja harjoitelluissa konteksteissa.

Vain muutaman keskeisimmän merkin kirjoitustaito tulee hallita (nämä merkit ilmoitetaan kurssilla tarkasti).

Kurssi Orientaatio japanin kieleen, 2 op (KK-JAP001) tai lukuvuosien 2018-2020 vaatimusten mukainen "vanhamuotoinen" kurssi Orientaatio japanin kieleen, 2 op (992990) tai vastaavat taidot; erityisesti kielen kana-tavumerkit tulee hallita.

Peruttu

Japanin alkeiskurssi 2 (CEFR A1), 2 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa keskustella mieltymyksistä ja vahvuuksista/heikkouksista, kuvailla esineitä ja asioita yksityiskohtaisesti, kuvailla menneitä tapahtumia ja vaikutelmia niistä sekä esittää kohteliaita pyyntöjä, ymmärtää kieltoja ja pyytää lupaa.

Lähtötaso CEFR A1 (pdf).

992993 Japanin alkeiskurssi 1 (2 op) ja 992995 Kanji-merkit 1, (1 op) tai vastaavat tiedot; kiinalaisperäisiä kanji-merkkejä tulee hallita tähän mennessä n. 55 kappaletta.

Japani: Kanji-merkit 1, 1 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa lukea, kirjoittaa (myös käsin) ja tulkita kontekstissa suomeksi oppikirjan kappaleissa esiintyvät 55 kanji-merkkiä sekä yksittäisinä merkkeinä että kanji-yhdistelmissä.

AY992990 Orientaatio japanin kieleen tai vastaavat tiedot. Oppikirja on kirjoitettu japaninkielisillä merkeillä, joten kana-tavumerkit tulee osata. Myös japanin kielen alkeistason lauserakenteita ja sanastoa tulee osata, sillä kirjan tehtävissä on japaninkielisiä sanoja ja lauseita, joiden avulla merkkejä opiskellaan ja testataan.

Japani: Kanji-merkit 2, 1 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa lukea, kirjoittaa (myös käsin) ja tulkita kontekstissa suomeksi oppikirjan kappaleissa esiintyvät 54 kanji-merkkiä (edeltävän kurssin 55 merkin lisäksi) sekä yksittäisinä merkkeinä että kanji-yhdistelmissä.

AY992995 Japani: Kanji-merkit 1 tai vastaavat tiedot. Tähän mennessä on opiskeltu 55 kanji-merkkiä. Oppikirja on kirjoitettu japaninkielisillä merkeillä, joten kana-tavumerkit tulee osata. Myös japanin kielen alkeistason lauserakenteita ja sanastoa tulee osata, sillä kirjan tehtävissä on japaninkielisiä sanoja ja lauseita, joiden avulla merkkejä opiskellaan ja testataan.

Japanin jatkokurssit 1 ja 2

Japanin jatkokurssi 1 (CEFR A2), 3 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa keskustella siitä, mitä tekee ja mitä tapahtuu parhaillaan, keskustella statuksestaan (missä on töissä, onko naimisissa) sekä asuinpaikasta, ilmaista toiveitaan ja keskustella tulevaisuuden suunnitelmista (esim. opintosuunnitelmista), ohjeistaa ja ymmärtää ohjeita (ruoanlaitto-ohjeet), keskustella mielipiteistä ja perustella näitä sekä kertoa syitä aiemmalle toiminnalleen sekä haastatella ja pitää yksinkertaisen esityksen tuloksista.

Kurssiin kuuluu lisäksi japanin kielitietoutta käsittelevää kirjallisuutta (artikkeleita ym.).

Lähtötaso CEFR A2 (pdf).

992993 Japanin alkeiskurssi 2, (2 op) ja 992995 Kanji-merkit 1, (1 op) ja 992996 Kanji-merkit 2, (1 op) tai vastaavat tiedot. Kiinalaisperäisiä kanji-merkkejä tulee hallita tähän mennessä n. 110 kappaletta.

Japanin jatkokurssi 2 (CEFR A2), 3 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa vertailla erilaisia asioita ja ymmärtää asuntoilmoituksia, kertoa fyysisestä tilastaan ja toimia lääkärillä, ymmärtää työpaikkailmoituksia ja kertoa haastattelussa kyvyistään ja kokemuksestaan, esittää ehdotuksia ja kutsuja sekä ymmärtää säätiedotuksia ja välittää kuultua informaatiota sekä esittää olettamuksia/arvauksia.

Kurssiin kuuluu lisäksi japanin kielitietoutta käsittelevää kirjallisuutta (artikkeleita ym.).

Lähtötaso CEFR A2 (pdf).

994061 Japanin jatkokurssi 1 (4 op) ja 992995 Kanji-merkit 1(1 op) sekä 992996 Kanji-merkit 2 (1 op) ja 992997 Kanji-merkit 3 (1 op) tai vastaavat tiedot. Kiinalaisperäisiä kanji-merkkejä tulee hallita tähän mennessä n. 180 kappaletta.

Japani: Kanji-merkit 3, 1 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa lukea, kirjoittaa (myös käsin) ja tulkita kontekstissa suomeksi oppikirjan kappaleissa esiintyvät 72 kanji-merkkiä (edeltävien kurssien 109 merkin lisäksi) sekä yksittäisinä merkkeinä että kanji-yhdistelmissä.

Kurssit AY992995 Japani: Kanji-merkit 1 ja AY992996 Japani: Kanji-merkit 2 tai vastaavat tiedot. Tähän mennessä on opiskeltu 109 kanji-merkkiä. Oppikirja on kirjoitettu japaninkielisillä merkeillä, joten kana-tavumerkit tulee osata. Myös japanin kielen alkeistason lauserakenteita ja sanastoa tulee osata, sillä kirjan tehtävissä on japaninkielisiä sanoja ja lauseita, joiden avulla merkkejä opiskellaan ja testataan.

Japani: Kanji-merkit 4, 1 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa lukea, kirjoittaa (myös käsin) ja tulkita kontekstissa suomeksi oppikirjan kappaleissa esiintyvät 70 kanji-merkkiä (edeltävän kurssin 181 merkin lisäksi) sekä yksittäisinä merkkeinä että kanji-yhdistelmissä.

Opintojaksot AY992995 Japani: Kanji-merkit 1, AY992996 Japani: Kanji-merkit 2 ja AY992997 Japani: Kanji-merkit 3 tai vastaavat tiedot. Tähän mennessä on opiskeltu 181 kanji-merkkiä. Oppikirja on kirjoitettu japaninkielisillä merkeillä, joten kana-tavumerkit tulee osata. Myös japanin kielen alkeistason lauserakenteita ja sanastoa tulee osata, sillä kirjan tehtävissä on japaninkielisiä sanoja ja lauseita, joiden avulla merkkejä opiskellaan ja testataan.

Seuraavan kerran Japanin kielen alkeet (5 op) järjestetään keväällä/kesällä 2020 (aloitus alustavan suunnitelman mukaan huhti/toukokuussa). Tarkat tiedot julkaistaan myöhemmin.

Japanin kielen alkeet 1, 5 op

Ennen syksyä 2020 järjestetyt opinnot

Orientaatio japanin kieleen, 2 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee

  • kaikki kotoperäiset kana-tavumerkit (hiragana- ja katakana-merkit)
  • päivittäiset tervehdykset ja fraasit
  • lukumäärät ja ajankohdat
  • ostostapahtuman
  • uudessa ympäristössä esittäytymisen ja itsestä kertomisen.

Aiempia japanin opintoja ei tarvita.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Päivi Väistö, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista