Kansanterveystieteessä keskeisenä mm. terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy

Kansanterveystieteessä tutkitaan erilaisia väestön terveyteen vaikuttavia kysymyksiä, terveydenhuoltojärjestelmää ja sen toimintaa. Kansanterveystieteessä keskeistä on muun muassa terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy, poliittiseen päätöksentekoon vaikuttaminen terveyskysymyksissä sekä tiedon ja asiantuntemuksen tarjoaminen kansalaisille. Lähtökohtana on, että hyvä terveys kuuluu kaikille.

Kansanterveystiede sisältyy lääketieteen koulutusohjelmaan.

Opinnot avoimessa yliopistossa

Kansanterveystieteen opintokokonaisuus (25 op)

Opinnoissa saat perustiedot sairauksien esiintyvyyteen vaikuttavista sosiaalisista ja muista tekijöistä, niiden tutkimuksen edellytyksistä ja menetelmistä, tautien ehkäisemisestä ja sairauksien sosiaalisista vaikutuksista sekä terveystaloustieteestä.

 

Opintojaksot suoritetaan kirjatentteinä. Opintokokonaisuus (25 op) sisältää viisi opintojaksoa. Voit valita, mitkä opintojaksot haluat sisällyttää opintokokonaisuuteen.

Ravitsemus ja kansanterveys, 5 op

Opiskelija osaa selittää ja kuvata ravitsemuksen ja liikunnan merkityksen keskeisten kansantautien ehkäisyssä ja hoidossa

Työ ja terveys, 5 op

Opiskelija osaa selittää työn ja terveyden välisen yhteyden sekä tuntee työhön liittyvien sairauksien syntymiseen ja työkykyyn vaikuttavia tekijöitä.

Ympäristölääketiede, 5 op

Opiskelija tuntee ja osaa kriitisesti verrata keskeisiä ympäristöaltisteista, niiden terveysvvaikutiksia ja kansanterveydellistä merkistystä Suomessa nyt ja aiemmin sekä arvioida ympäristöterveydellisen riskinarvioinnin ja alan tutkimuksen menetelmiä.

Terveystaloustiede, 5 op

Opiskelija osaa selittää ja kuvata terveystaloustieteen merkityksen terveydenhuollolle.

Terveyden edistäminen, 5 op

Opiskelija osaa selittää ja kuvata terveyden edistämisen merkityksen kansantautien ehkäisyssä ja hoidossa ja osaa kriitutisesti pohtia erillaisia terveuyden edistämisen toimia keskenään.

Terveysosiologia, 5 op

Opiskelija osaa selittää terveyssosiologian perusteet ja osaa kriittisesti pohtia erilaisia terveyssosiologisia tulkintoja keskenään.

Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Marja Tiainen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista