Opinnot avoimessa yliopistossa

Kansanterveystieteen opintokokonaisuus (25 op)

Opinnoissa saat perustiedot sairauksien esiintyvyyteen vaikuttavista sosiaalisista ja muista tekijöistä, niiden tutkimuksen edellytyksistä ja menetelmistä, tautien ehkäisemisestä ja sairauksien sosiaalisista vaikutuksista sekä terveystaloustieteestä.

 

Opintojaksot suoritetaan kirjatentteinä. Opintokokonaisuus (25 op) sisältää viisi opintojaksoa. Voit valita, mitkä opintojaksot haluat sisällyttää opintokokonaisuuteen.

Ravitsemus ja kansanterveys, 5 op

Ravitsemus ja kansanterveys, kirjatentti
Avoin yliopistoHelsinki 2.10.2017 - 7.5.2018

Terveyden edistäminen, 5 op

Terveyden edistäminen, kirjatentti
Avoin yliopistoHelsinki 2.10.2017 - 7.5.2018

Terveyssosiologia, 5 op

Terveyssosiologian perusteiden omaksuminen.

Terveyssosiologia, kirjatentti
Avoin yliopistoHelsinki 2.10.2017 - 7.5.2018

Työ ja terveys, 5 op

Työ ja terveys, kirjatentti
Avoin yliopistoHelsinki 2.10.2017 - 7.5.2018

Ympäristölääketiede, 5 op

Ympäristölääketiede, kirjatentti
Avoin yliopistoHelsinki 2.10.2017 - 7.5.2018

Terveystaloustiede, 5 op

Perehdyttää opiskelija terveystaloustieteen keskeisiin käsitteisiin ja tutkimusalueisiin sekä terveydenhuollon taloudellisiin perusongelmiin ja keskeisiin teorioihin ja auttaa siten ymmärtämään terveyden, terveydenhuollon sekä talouden välisiä yhteyksiä.

Terveystaloustiede, kirjatentti
Avoin yliopistoHelsinki 2.10.2017 - 7.5.2018
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Marja Tiainen, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista