Kansanterveystieteessä keskeisenä mm. terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy

Kansanterveystiede sisältyy lääketieteen koulutusohjelmaan.

 

Opinnot avoimessa yliopistossa

Kansanterveystieteen opintokokonaisuus (25 op)

Opinnoissa saat perustiedot sairauksien esiintyvyyteen vaikuttavista sosiaalisista ja muista tekijöistä, niiden tutkimuksen edellytyksistä ja menetelmistä, tautien ehkäisemisestä ja sairauksien sosiaalisista vaikutuksista sekä terveystaloustieteestä.

 

Opintojaksot suoritetaan kirjatentteinä. Opintokokonaisuus (25 op) sisältää viisi opintojaksoa. Voit valita, mitkä opintojaksot haluat sisällyttää opintokokonaisuuteen.

Ravitsemus ja kansanterveys, 5 op

Terveyden edistäminen, 5 op

Terveyssosiologia, 5 op

Terveyssosiologian perusteiden omaksuminen.

Työ ja terveys, 5 op

Ympäristölääketiede, 5 op

Terveystaloustiede, 5 op

Perehdyttää opiskelija terveystaloustieteen keskeisiin käsitteisiin ja tutkimusalueisiin sekä terveydenhuollon taloudellisiin perusongelmiin ja keskeisiin teorioihin ja auttaa siten ymmärtämään terveyden, terveydenhuollon sekä talouden välisiä yhteyksiä.

Opiskelijaneuvonta
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Marja Tiainen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista