Luomuviljelijä tablettitietokoneen kanssa viljelyksillään. Kuva: HY/123rf

Kasvintuotantotiede on yksi maataloustieteiden koulutusohjelman oppiaineista.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Avoimessa yliopistossa voit opiskella kasvintuotantotieteiden valinnaisia opintojaksoja.

Kasvintuotannon perusteet, 6 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata pelto- ja puutarhakasvien tuotannon ilmastolliset ja maaperälliset edellytykset Suomessa
  • tuntee tuotantoekosysteemin ja ruokajärjestelmään kuuluvia osatekijöitä
  • tuntee pääpiirteet tärkeimpien pelto- ja puutarhakasvien viljelytoimista, kasvinravitsemuksesta, käytetystä teknologiasta sekä työturvallisuudesta

Ei ennakkotietovaatimuksia.

Hyvinvointia puutarhasta ja puistoista, Horticulture for human well-being (PTARH403), 5 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Anni Ukskoski, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista