Kuvakollaasi, kuvat https://www.flickr.com/photos/mlk_global/

Kehitysmaatutkimus pyrkii ymmärtämään ja selittämään kehitysmaiden ongelmia ja etsimään niihin ratkaisumahdollisuuksia. Ongelmia tarkastellaan teorian ja käytännön sekä historian ja nykypäivän kannalta.

Kehitysmaatutkimuksen opiskelu sopii niille, jotka haluavat löytää taustoja maailmanpolitiikan ja -talouden tapahtumille ja kehitykselle tai jotka työssään tarvitsevat perustietoja kehitysmaayhteiskunnista. Kehitysmaiden ja niiden erityispiirteiden tunteminen ovat myös olennainen osa meneillään olevaa globalisaatiokeskustelua.

Kehitysmaatutkimus on yksi Yhteiskunnallisen muutoksen koulutusohjelman tieteenaloista.

OPINNOT AVOIMESSA YLIOPISTOSSA

Kehitysmaatutkimuksen tieteenalan kurssit vaihtelevat vuosittain. Osan kursseista voi sisällyttää kaikkiin kokonaisuuksiin 15 op, 25 op ja 35 op. Johdatus kehitysmaatutkimukseen 5 op ja Kehitysmaiden yhteiskuntarealiteetit 5 op voi sisällyttää ainoastaan 35 opintopisteen kokonaisuuteen.

Opintosuuntakohtaiset opinnot

Nämä opintosuuntakohtaiset opintojaksot voit sisällyttää Yhteiskunnallisen muutoksen 35 opintopisteen kokonaisuuteen, kun haluat painottaa opintosi nimenomaan kehitysmaatutkimukseen.

Johdatus kehitysmaatutkimukseen, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijat ovat saavuttaneet syvällisemmän ymmärryksen kehitysongelmista – ja trendeistä sekä teoriassa että käytännössä. Opiskelija osaa paremmin ymmärtää ja tunnistaa kehitysmaatutkimuksen ajankohtaisen tutkimuksen tärkeimmät ongelmat ja suuntaukset.

Kehitysmaiden yhteiskuntarealiteetit, 5 op

Tämä kurssi tutkii kehitysmaiden sosiaalisia realiteetteja ja kurssilla pyritään ymmärtämään moninaisia ​​näkökohtia ihmisten arkipäivän kokemuksista ns. kolmannen maailman maissa. Kurssi keskittyy yhteiskunnallisen todellisuuden taloudellisiin, yhteiskunnallis-kulttuurisiin ja poliittisiin ulottuvuuksiin epätasa-arvon, poliittisen subjektiivisuuden ja postkolonialisuuden keskeisten käsitteiden avulla.

Kehitysmaatutkimuksen valinnaisia opintoja

Kehitysmaatutkimuksen valinnaisia kursseja voit sisällyttää Yhteiskunnallisen muutoksen 15, 25 ja 35 opintopisteen kokonaisuuksiin, kuitenkin siten, että kaikissa kokonaisuuksissa pakolliset jaksot ovat Johdatus yhteiskunnalliseen muutokseen I 5 op ja Johdatus yhteiskunnalliseen muutokseen II 5 op.

Lisäksi maaliskuussa järjestetään myös verkkokurssi: Latinalainen Amerikka, valtio ja kansalaisyhteiskunta 5 op. Tarkemmat tiedot kurssista tulevat viimeistään lokakuussa.

Ympäristö ja politiikka, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yhteiskunnallisia ympäristökysymyksiä useiden eri toimijoiden ja yhteiskunnallisten tasojen toimintakenttänä. Hän pystyy analysoimaan ympäristökysymyksiä sekä materiaalisiin resursseihin että symbolisiin merkitysjärjestelmiin kiinnittyvinä kysymyksinä. Opiskelijalla on myös valmiuksia kehittää uudenlaisia lähestymistapoja ja vaihtoehtoisia näkökulmia tulevaisuuden ympäristökysymysten monipuolisempaan hahmottamiseen, analysointiin ja kestävämpään hallintaan.

Kehityspolitiikat ja kehitysinterventiot, 5 op

Opintojaksolla käsitellään kehityspolitiikan keskeiset termit ja analyysin perusteet sekä kansainvälisen, EU:n ja Suomen kehityspolitiikan päälinjat ja ajankohtaiset kysymykset. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kansainvälisen, EU:n ja Suomen kehityspolitiikan päälinjat ja ymmärtää, miten ne ovat muodostuneet.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Irmeli Lemola, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista