Olavinlinna Olaus Magnuksen mukaan 1555. Kuva: https://commons.wikimedia.org

Keskiajan tutkimuksen opinnot ovat yleissivistävä ja monitieteinen johdatus eurooppalaisen kulttuurin keskiaikaiseen perustaan ja aikakautta koskevaan tutkimukseen. Opinnoissa tutustutaan kieliin, kirjallisuuteen sekä aineelliseen ja henkiseen kulttuuriin keskiajan Euroopassa.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Keskiajan tutkimuksen opinnot muodostuvat kahdesta 15 opintopisteen laajuisesta moduulista:

  • Keskiajan tutkimuksen perusteet 15 op
  • Keskiajan tukimuksen erityiskysymyksiä 15 op

Keskiajan tutkimuksen perusteet

Moduuli 1 Keskiajan tutkimuksen perusteet 15 op koostuu kahdesta kaikille pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta opintojaksosta. Pakolliset opintojaksot: Kristinusko keskiajalla 5 op, Antiikki ja keskiaika 5 op.
Valinnaiset opintojaksojen tarjonta avoimessa yliopistossa vaihtelee lukuvuosittain,.

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija monitieteisesti keskiajan sivilisaatioon ja aikakautta koskevaan tutkimukseen. Tavoitteena on myös, että opiskelija oppii tuntemaan alan kysymyksenasetteluita ja tutkimusmenetelmiä niin, että hän kykenee laatimaan keskiaika-aiheisen opinnäytetyön omassa oppiaineessaan.

Kristinusko keskiajalla, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on ymmärräys kristinuskosta keskiajalla.

Jaksolle voi osallistua ilman edeltäviä opintoja.

Antiikki ja keskiaika, 5 op

Opintojakson suoritettuasi sinulla on hyvät perustiedot antiikin ja Euroopan keskiajan historiasta. Sinulla on valmiudet jatkaa aihepiiriin syventymistä aineopintotasolla sekä edetä uuden ajan alkuun historiaan perusopinnoissa.

Keskiajan/historiallisen arkeologian metodit, 5 op

Opintojakson tarkoituksena on tutustuttaa historiallisen arkeologian metodologiaan ja materiaalisen kulttuurin tutkimukseen. Jaksossa tarkastellaan monipuolisten lähdeaineistojen tarjoamia erilaisia lähestymistapoja ja mahdollisuuksia menneisyyden tutkimiseen erityisesti arkeologian näkökulmasta.

Ei edellytetä aiempia opintoja. Opiskelijat voivat halutessaan omatoimisesti kerrata arkeologian ja/tai historian aikakausia sekä termistöä.

Näkökulmia Suomen keskiajan taidehistoriaan, 5 op

Jakson jälkeen opiskelijalle on muodostunut kuva valitusta keskiajan taidehistorian teemasta.

Jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja,opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta

Keskiajan tutkimuksen erityiskysymyksiä

Moduuli 2 Keskiajan tutkimuksen erityiskysymyksiä suoritetaan vapaavalintaisia kursseja yhteensä 15 op.
Tavoitteena on perehdyttää opiskelija monitieteisesti keskiajan sivilisaatioon ja aikakautta koskevaan tutkimukseen. Tavoitteena on myös, että opiskelija oppii tuntemaan alan kysymyksenasetteluita ja tutkimusmenetelmiä niin, että hän kykenee laatimaan keskiaika-aiheisen opinnäytetyön omassa oppiaineessaan.

Keskiajan arkeologian erityiskursseja, 5 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Tuija Kettunen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista