Olavinlinna Olaus Magnuksen mukaan 1555. Kuva: https://commons.wikimedia.org

Keskiajan tutkimuksen opinnot ovat yleissivistävä ja monitieteinen johdatus eurooppalaisen kulttuurin keskiaikaiseen perustaan ja aikakautta koskevaan tutkimukseen. Opinnoissa tutustutaan kieliin, kirjallisuuteen sekä aineelliseen ja henkiseen kulttuuriin keskiajan Euroopassa.

Keskiajan tutkimus perehdyttää opiskelijan monitieteisesti keskiajan sivilisaatioon ja aikakautta koskevaan tutkimukseen. Se sopii kaikille aihepiiristä kiinnostuneille. Opetus sisältää vuosittain toistuvan opetuksen rinnalla uniikkeja teemaattisia jaksoja.

 

Kesän  2020 opetustarjonnan ennakkotiedot on julkaistu.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Keskiajan tutkimuksen opinnot muodostuvat kahdesta 15 opintopisteen laajuisesta moduulista:

  • Keskiajan tutkimuksen perusteet 15 op
  • Keskiajan tukimuksen erityiskysymyksiä 15 op

Keskiajan tutkimuksen perusteet

Moduuli 1 Keskiajan tutkimuksen perusteet 15 op koostuu kahdesta kaikille pakollisesta opintojaksosta: Kristinusko keskiajalla 5 op, Antiikki ja keskiaika 5 op. Lisäksi suoritetaan yksi valinnainen opintojakso. Valinnaiset opintojaksojen tarjonta avoimessa yliopistossa vaihtelee lukuvuosittain.

Kristinusko keskiajalla, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on ymmärräys kristinuskosta keskiajalla.

Jaksolle voi osallistua ilman edeltäviä opintoja.

Antiikki ja keskiaika, 5 op

Keskiajan/historiallisen arkeologian metodit, 5 op

Opintojakson tarkoituksena on tutustuttaa historiallisen arkeologian metodologiaan ja materiaalisen kulttuurin tutkimukseen. Jaksossa tarkastellaan monipuolisten lähdeaineistojen tarjoamia erilaisia lähestymistapoja ja mahdollisuuksia menneisyyden tutkimiseen erityisesti arkeologian näkökulmasta.

Ei edellytetä aiempia opintoja.

Näkökulmia Suomen keskiajan taidehistoriaan, 5 op

Keskiajan tutkimuksen erityiskysymyksiä

Moduuli 2 Keskiajan tutkimuksen erityiskysymyksiä suoritetaan vapaavalintaisia kursseja kolmesta teemasta yhteensä 15 op.
Tavoitteena on perehdyttää opiskelija monitieteisesti keskiajan sivilisaatioon ja aikakautta koskevaan tutkimukseen. Tavoitteena on myös, että opiskelija oppii tuntemaan alan kysymyksenasetteluita ja tutkimusmenetelmiä niin, että hän kykenee laatimaan keskiaika-aiheisen opinnäytetyön omassa oppiaineessaan.

Keskiajan arkeologian erityiskursseja, 5 op

Keskiajan historian erityiskursseja, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on ymmärräys keskiajan erityiskysymyksistä.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Joanna Veinio, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista