Tätä sivua ei enää päivitetä. Katso opinnot 1.3. alkaen uusilta verkkosivuiltamme.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Keskiajan tutkimuksen opinnot muodostuvat kahdesta moduulista:

  • Keskiajan tutkimuksen perusteet 15 op
  • Keskiajan tukimuksen erityiskysymyksiä 15 op

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on osia opinnoista. Opetusta järjestetään vuosittain sekä lukuvuosi- että kesäopetuksessa. Osa opetuksesta toteutetaan yhdessä perustutkinto-opiskelijoiden opetuksen kanssa.

Sama jaksoa ei voi käyttää kahdesti eri kokonaisuuksiin (esim. jos käytät jakson historian perusopintoihin niin et voi käyttää sitä automaattisesti keskiajan tutkimuksen perusteisiin). Jos opiskelija on suorittanut pakollisen opintojakson toiseen ohjelmaan: ota yhteyttä ja sovitaan täydentävä jakso.

Kurssit eivät pääsääntöisesti edellytä aiempia alan opintoja. Mahdollisista ennakkovaatimuksista tiedotetaan kyseesen kurssin esittelyssä.

Keskiajan tutkimuksen perusteet

Keskiajan tutkimuksen perusteet 15 op koostuu kolmesta jaksosta, josta kaksi on kaikille pakollisia:

  • Kristinusko keskiajalla (5 op)
  • Antiikki ja keskiaika (5 op)

Lisäksi suoritetaan yksi valinnainen opintojakso. Valinnaiset opintojaksojen tarjonta avoimessa yliopistossa vaihtelee lukuvuosittain.

Kristinusko keskiajalla, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on ymmärräys kristinuskosta keskiajalla.

Jakso voidaan toteutetaan myös uniikkina asiantuntija jaksona, jossa näkökulmat kytkeytyvät teeman ympärille.

Ei edeltäviä opintoja. Luentojaksoilla ei kerrata perustietoja tai -käsitteitä, opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista käsitteiden kertausta.

Hyvät taustatiedot antaa myös muiden keskiajan tutkimuksen jaksojen opiskelu.

Antiikki ja keskiaika, 5 op

Opintojakson suoritettuasi sinulla on hyvät perustiedot antiikin ja Euroopan keskiajan historiasta. Sinulla on valmiudet jatkaa aihepiiriin syventymistä aineopintotasolla sekä edetä uuden ajan alkuun historiaan perusopinnoissa.

Keskiajan/historiallisen arkeologian metodit, 5 op

Opintojakson tarkoituksena on tutustuttaa historiallisen arkeologian metodologiaan ja materiaalisen kulttuurin tutkimukseen. Jaksossa tarkastellaan monipuolisten lähdeaineistojen tarjoamia erilaisia lähestymistapoja ja mahdollisuuksia menneisyyden tutkimiseen erityisesti arkeologian näkökulmasta.

Ei edellytetä aiempia opintoja.

Näkökulmia Suomen keskiajan taidehistoriaan, 5 op

Jakson jälkeen opiskelijalle on muodostunut kuva valitusta keskiajan taidehistorian teemasta.

Jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja,opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta

Keskiajan tutkimuksen erityiskysymyksiä

Kokonaisuuden tavoitteena on perehdyttää opiskelija monitieteisesti keskiajan sivilisaatioon ja aikakautta koskevaan tutkimukseen.

Lisäksi tavoitteena on myös, että opiskelija oppii tuntemaan alan kysymyksenasetteluita ja tutkimusmenetelmiä niin, että hän kykenee laatimaan keskiaika-aiheisen opinnäytetyön omassa oppiaineessaan.

Keskiajan tutkimuksen 15 op laajuinen moduuli erityiskysymyksiä suoritetaan valitsemalla kolme kurssia.

 

Keskiajan arkeologian erityiskursseja, 5 op

Keskiajan historian erityiskursseja, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on ymmärräys keskiajan erityiskysymyksistä.

Jakso toteutetaan useimmiten uniikkina asiantuntija jaksona, jossa näkökulma kytkeytyy yksittäisen aiheen tai teeman ympärille.

Luentojaksoilla tuodaan usein monen tutkijan avulla esille erilaisia tulokulmia ja erityisaloja.

Ei edeltäviä opintoja. Luentojaksoilla ei kerrata perustietoja tai -käsitteitä, opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista käsitteiden kertausta.

Keskiajan teologia, 5 op

Keskiajan taloushistoria, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on ymmärrys keskiajan taloushistoriasta.

Luentojaksot toteutetaan useimmiten uniikkina asiantuntija jaksona, jossa näkökulma kytkeytyy yksittäisen aiheen tai teeman ympärille. Luentojaksoilla tuodaan usein monen tutkijan avulla esille erilaisia tulokulmia ja erityisaloja.

Ei edeltäviä opintoja.

Luentojaksoilla ei kerrata perustietoja tai -käsitteitä, opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista käsitteiden kertausta.

Hyvät taustatiedot antaa myös muiden keskiajan tutkimuksen jaksojen opiskelu.

Keskiajan jälkivaikutus, 5 op

Keskiajan juuret, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on ymmärrys keskiajan juurista.

Keskiajan tutkimuksen perusteet 15 op.

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa yksittäiselle jaksolle voi osallistua ilman edeltäviä opintoja. Opiskelija voi tarvittaessa kerrata omatoimisesti sanastoa ja tapahtumahistoriaa. Kurssilla ei kerrata perustietoja.

Syksyllä 2020 opintotarjontaan tulevat uudet jaksot

Syksystä 2020 voimaan tulevien opetussuunnitelmien uudet jaksot ovat osa opintokokonaisuutta Keskiajan tutkimuksen erityiskysymyksiä.

Keskiajan taloushistoria, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on ymmärrys keskiajan taloushistoriasta.

Luentojaksot toteutetaan useimmiten uniikkina asiantuntija jaksona, jossa näkökulma kytkeytyy yksittäisen aiheen tai teeman ympärille. Luentojaksoilla tuodaan usein monen tutkijan avulla esille erilaisia tulokulmia ja erityisaloja.

Ei edeltäviä opintoja.

Luentojaksoilla ei kerrata perustietoja tai -käsitteitä, opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista käsitteiden kertausta.

Hyvät taustatiedot antaa myös muiden keskiajan tutkimuksen jaksojen opiskelu.

Keskiajan teologia, 5 op

Keskiajan jälkivaikutus, 5 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Joanna Veinio, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista