Olavinlinna Olaus Magnuksen mukaan 1555. Kuva: https://commons.wikimedia.org

Keskiajan tutkimuksen opinnot ovat yleissivistävä ja monitieteinen johdatus eurooppalaisen kulttuurin keskiaikaiseen perustaan ja aikakautta koskevaan tutkimukseen. Opinnoissa tutustutaan kieliin, kirjallisuuteen sekä aineelliseen ja henkiseen kulttuuriin keskiajan Euroopassa.

Keskiajan tutkimuksen opintokokonaisuus koostuu kahdesta 15 op:n laajuisesta moduulista. Avoimessa yliopistossa voi lukuvuonna 2017-18 opiskella moduulin 1: Keskiajan tutkimuksen perusteet.

 

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Moduuli 1 Keskiajan tutkimuksen perusteet 15 op koostuu kahdesta kaikille pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta opintojaksosta:

Pakolliset opintojaksot:
Kristinusko keskiajalla 5 op
Antiikki ja keskiaika 5 op

Valinnaiset opintojaksot Avoimen yliopiston opintotarjonnassa:
Keskiajan / historiallisen arkeologian metodit 5 op
Näkökulmia Suomen keskiajan taidehistoriaan 5 op

Muut valinnaiset opintojaksot, jotka eivät ole tällä hetkellä Avoimen yliopiston opintotarjonnassa: Keskiajan lähteet 5 op, Johdatus vanhan ajan kirjahistoriaan ja paleografiaan 5 op

Keskiajan tutkimuksen perusteet

Kristinusko keskiajalla, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on ymmärräys kristinuskosta keskiajalla.

Jaksolle voi osallistua ilman edeltäviä opintoja.

Antiikki ja keskiaika, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvät perustiedot antiikin ja Euroopan keskiajan historiasta. Hänellä on valmiudet jatkaa aihepiiriin syventymistä aineopintotasolla sekä edetä uuden ajan alkuun historiaan perusopinnoissa.

Keskiajan/historiallisen arkeologian metodit, 5 op

Opintojakson tarkoituksena on tutustuttaa historiallisen arkeologian metodologiaan ja materiaalisen kulttuurin tutkimukseen. Jaksossa tarkastellaan monipuolisten lähdeaineistojen tarjoamia erilaisia lähestymistapoja ja mahdollisuuksia menneisyyden tutkimiseen erityisesti arkeologian näkökulmasta.

Ei edellytetä aiempia opintoja. Opiskelijat voivat halutessaan omatoimisesti kerrata arkeologian ja/tai historian aikakausia sekä termistöä.

Näkökulmia Suomen keskiajan taidehistoriaan, 5 op

Jakson jälkeen opiskelijalle on muodostunut kuva valitusta keskiajan taidehistorian teemasta.

Jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja,opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)