The Pope is beheaded. Fresco in a Danish church. Mostphotos.

Keskiaika liittyy moniin menneisyyden ilmiöihin ja näyttäytyy nykyaikana monilla populaarikulttuurin osa-alueilla. Haluaisitko oppia ymmärtämään ja arvioimaan kriittisesti sitä, miten tämä osa menneisyyttä esitetään populaarikulttuurissa?

Kiehtova keskiaika -teemakokonaisuus tarjoaa ajankohtaista ja monitieteistä tutkimustietoa keskiajan ilmiöistä. Osassa jaksoja keskiaika liitetään osaksi pidempiä historiallisia jatkumoita.

Valitse sinulle sopivin vaihtoehto. Sisällöt tarjoavat mahdollisuuden tiedon soveltamiseen ja omien mielenkiinnonkohteiden tukemiseen; voit valita kolmesta opintopolusta itsellesi sopivimman vaihtoehdon.

Ajankohta. Teemakokonaisuuden opintojaksot on mahdollista suorittaa lukuvuoden 2020-2021 aikana. Jos haluat oppia lisää, keskiaika-teema jatkuu myös kesän 2021 opetuksessa!

Alan ammattilaisille. Teemakokonaisuus mahdollistaa verkostoitumisen yli ammattirajojen. Jaksoilla opiskelijalla on mahdollisuus tuoda esiin omia kokemuksiaan ja reflektoida oppimaansa. Kokonaisuus sopiikin hyvin myös lisä- ja täydennyskoulutuksesi monille ammattiryhmille, kuten opettajille sekä museotyön- ja kulttuuriperintöalan ammattilaisille.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Kohderyhmä

Kiehtova keskiaika -teemakokonaisuus on suunnattu keskiajasta kiinnostuneille, asiantuntijoille ja alan työntekijöille, jotka haluavat kehittää monialaisesti osaamistaan keskiajan ilmiöistä yli keskiaikakausirajojen. Se sopii erinomaisesti myös harrastajille, jotka haluavat tutustua kokonaisuudessa käsiteltäviin aiheisiin tieteen näkökulmasta.

Sisältö

 • Millaista oli elämä keskiajalla?
 • Miten keskiajan ilmiöiden vaikutukset näkyvät tänä päivänä?
 • Miten keskiajan ilmiöitä voidaan tarkastella aikakausirajojen yli?

Tavoitteet

Opiskelija tutustuu laaja-alaisesti keskiaika ilmiöön; teemakokonaisuuden tavoitteena on tukea opiskelijan kokemusta saada ilmiöstä monitieteinen näkemys. Opiskelija hahmottaa eri tieteenalojen välisiä yhteyksiä ja eroja ilmiötä koskien. Opiskelija laajentaa perspektiiviä yli keskiaikarajojen.

Hinta ja ilmoittautuminen

Opintojen hinta on 15e / opintopiste. Opintoihin ilmoittaudutaan opintojakso kerrallaan opinto-ohjelman Ilmoittaudu-painikkeen kautta.

Todistus ja opintopisteet

Saat teemakokonaisuuden (15 op) suorittamisesta todistuksen. Lisäksi suoritetut opintojaksot kirjataan Helsingin yliopiston opintorekisteriin! (Rekisteröinti toteutetaan yksittäisinä opintojaksoina, eikä jaksoja sidota viralliseksi kokonaisuudeksi.)

Opiskelijan polku 1

Missä antiikki päättyy ja keskiaika alkaa? Tämä 15 op:n kokonaisuus käynnistyy jo kronologisesti aiemmasta aikakaudesta, länsimaisen peruskronologian "vanhaan aikaan" kuuluvasta antiikin ajanjaksosta. Tutustut myös siihen millaisena keskiaika näyttäytyy Skandinaviassa. Opinnot antavat jatkumon läpi keskiajan. Suorita seuraavat kolme opintojaksoa:

 

 1. Antiikki ja keskiaika, 27.10.2020 - 20.12.2020
  Antiikki ja keskiaika ovat monelle tuttuja kirjallisuudesta, televisiosarjoista, elokuvista ja taiteesta, mutta mistä näissä aikakausissa todellisuudessa oli kyse? Kurssilla syvennytään näihin aikakausiin monipuolisesti perehtyen niin politiikkaan, kulttuuriin kuin uskontoihinkin.
 2. Keskiajan taloushistoria (kirjallinen työ), 31.08.2020 - 10.5.2020
  Monet modernin maailman ja talouden ilmiöt juontuvat keskiajalta ja jopa sitä kauempaa. Keskiajan historia on usein Eurooppa-keskeistä, mutta taloudellinen toiminta ylsi jo tuolloin maanosista toisiin.
 3. Ristiretket 16.03.2021 - 06.05.2021

Opiskelijan polku 2

Olet kiinnostunut keskiajasta, mutta haluat laajentaa aikaperspektiiviä myös keskiajan jälkeiseen aikaan. Haluat oppia ymmärtämään ilmiöiden ajallista universaaliutta. Sinua kiehtovat myös esimerkiksi materiaalinen ja aineellinen elementti. Suorita seuraavat kolme opintojaksoa:

 

 1. Euroopan kauhut 1400–1600 –luvuilla, 26.10.2020-20.12.2020
  Euroopan kauhut-verkkokurssilla käsitellään keskiajan lopun ja varhaisen modernin ajan suuria ilmiöitä, jotka ovat aiheuttaneet kauhua, huolta tai pelkoa aikalaisihmisissä. Kurssin yksi päätehtävä on tarkastella kriittisesti ja asiantuntijoiden johdattamana historian pelottavia ja kiehtovia ilmiöitä – joista on myös paljon ennakkokäsityksiä ja harhaluuloja.
 2. Ehtaa tavaraa, 18.01.2021 - 08.03.2021
  Muuttuva keskiaikainen kirkkotila, Suomen keskiaikaisten seinämaalausten aitous- ja restaurointikysymyksiä.. Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija aineelliseen kulttuuriperintöön liittyviin kysymyksiin aitoudesta ja alkuperäisyydestä ja näiden merkityksistä. Kurssilla pohditaan eri alojen asiantuntijoiden johdattamana kysymyksiä muun muassa taideteosten väärentämisestä, esineiden materiaalisuudesta sekä kulttuuriperinnön omistajuudesta. Kurssin aikana opiskelija pohtii käsityksiä aitoudesta ja oppii tarkastelemaan esineiden käyttöä, tarkoitusta ja merkityksiä eri näkökulmista.
 3. Tuhkasta designiin, 15.03.2021 - 10.05.2021
  Millainen materiaali on samalla kestävä mutta hauras lasi? Mikä on sen historia Suomessa? Kurssin tavoitteena on tarjota opiskelijalle laaja-alainen käsitys lasiin materiaalina ja sen käytön historiaan. Näkökulmat ovat keskiajasta nykypäivään.

Opiskelijan polku 3

Kokoa oma 15 op:n teemakokonaisuus! Voit valita itsellesi mieluiset kolme opintojaksoa. Voit valita mitkä tahansa yllä olevien opiskelijan polkujen 1 ja 2 jaksoista. Lisäksi opintotarjonnassa on vielä kaksi jaksoa jotka sopivat osaksi teemakokonaisuutta.

 

 1. Skandinavian historiallisen arkeologian erityiskysymyksiä, 28.10.2020 - 11.12.2020
  Opintojaksossa syvennytään historiallisen ajan arkeologian erityiskysymyksiin Skandinaviassa. Laaja pohjoismainen tausta auttaa hahmottamaan Suomen menneisyyttä. Ajallisesti kurssi painottuu keskiaikaan. Kurssilla tarkastellaan skandinaavista yhteiskuntaa, materiaalista kulttuuria, taloutta, kirkkoa ym unohtamatta ympäristö- ja ilmastohistorian vaikutusta.
 2. Keskiajan teologia, 28.10.2020 - 11.12.2020
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Siina Nieminen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Joanna Veinio, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista