Tätä sivua ei enää päivitetä. Katso opinnot 1.3. alkaen uusilta verkkosivuiltamme.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Tekoälyn filosofiaa, 5 op

Opiskelija hankkii perustiedot ajankohtaisesta tekoälyn luonteeseen liittyvästä filosofisesta keskustelusta. Opiskelija pystyy arvioimaan erilaisia tekoälyyn ja ihmis-konevuorovaikutukseen liittyviä filosofisia argumentteja, ongelmia ja näkemyksiä.

Mielen ja kognition filosofiaa, 5 op

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa ja kykenee arvioimaan tekoälyn kehittymiseen liittyviä keskeisiä ongelmia filosofisesta näkökulmasta. Kurssin aikana opit sekä tuottamaan että arvioimaan erilaisia tekoälyyn liittyviä teorioita, sekä niiden perusteluja.

Kognitiotieteen erityiskysymyksiä, 5 op

Arkielämän ja eksperttiyden kognitiivinen perusta, 5 op

Kurssin suoritettuasi olet tutustunut keskeisiin metodisiin ja teoreettisiin tapoihin tutkia ihmisen suorituskykyä, sen kehittymistä, reunaehtoja sekä kognitiivisia ja hermostollisia taustamekanismeja.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Sanni Vikman, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista