Opintojen tavoitteena on antaa uusimpaan tieteelliseen tutkimukseen perustuvat tiedot ihmismielen ja ihmisaivojen toiminnoista joiden varaan kieli, ajattelukyky ja kyky kommunikoida puheen avulla perustuvat. Opinnot eivät edellytä esitietoja. Ne soveltuvat kaikille niille humanististen tieteiden, luonnontieteiden ja matematiikan, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden, lääketieteen ja teknisten tieteiden sekä filosofian opiskelijoille jotka ovat kiinnostuneet mielen, kielen, aivojen ja ajattelun peruskysymyksistä.
 

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Tekoälyn filosofiaa, 5 op

Opiskelija hankkii perustiedot ajankohtaisesta tekoälyn luonteeseen liittyvästä filosofisesta keskustelusta. Opiskelija pystyy arvioimaan erilaisia tekoälyyn ja ihmis-konevuorovaikutukseen liittyviä filosofisia argumentteja, ongelmia ja näkemyksiä.

Mielen ja kognition filosofiaa, 5 op

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa ja kykenee arvioimaan tekoälyn kehittymiseen liittyviä keskeisiä ongelmia filosofisesta näkökulmasta. Kurssin aikana opit sekä tuottamaan että arvioimaan erilaisia tekoälyyn liittyviä teorioita, sekä niiden perusteluja.

Kognitiotieteen erityiskysymyksiä, 5 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Benita Skogberg, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista