Kielten koulutusohjelman opinnoissa opit ymmärtämään, miten kieli toimii kulttuurissa, yhteiskunnassa ja kulttuurien välisessä viestinnässä. Saat perustiedot kielen rakenteesta tai laajennat ja syvennät jo aikaisempia tietojasi. Opit soveltamaan oppimaasi tietoa käytännössä ja parannat näin suullista ja kirjallista kielitaitoasi. Tutustut kielialueesi kulttuuritaustaan ja kirjallisuuteen sekä maantieteellisen sijainnin aiheuttamaan kielelliseen vaihteluun sekä perehdyt erilaisiin tapoihin tutkia kieltä.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Järjestämme kielten koulutusohjelman perusopintoja (5-30 op) ja tieteenala- ja teemaopintoja.

Muut kieliopinnot (Kielikeskus) näet tästä. Opintojen tiedot löytyvät Aiheittain-välilehdeltä kohdasta Kieli ja kulttuuri, esim. Englanti, Ruotsi.
 

Kielten koulutusohjelman yhteiset opinnot

Kielten koulutusohjelman yhteisiin opintoihin kuuluvia opintojaksoja järjestetään kesällä 2018. Tarkemmat tiedot opinnoista julkaistaan kevään 2018 aikana.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Benita Skogberg, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista