Aivot ja yhteydet aivoista ulospäin. Kuva: HY/123rf

Opinnot soveltuvat kaikille, jotka ovat kiinnostuneet mielen, kielen, aivojen ja ajattelun peruskysymyksistä. Opinnot toimivat siltana ihmistieteiden ja luonnontieteiden välillä, ja auttavat opiskelijaa rakentamaan niiden molempien varaan perustuvaa laajempaa ihmiskäsitystä. 

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Johdatus kognitiotieteeseen, 5 op

Suoritettuaan opintojakson opiskelija osaa tarkastella käyttäytymistä, aivotoimintaa ja mielen prosesseja kognitiotieteen näkökulmasta informaatiota prosessoivana järjestelmänä. Opiskelija tuntee kognitiotieteen laajan ja monitieteisen peruskäsitteistön ja pystyy muodostamaan tuoreeseen tutkimustietoon perustuvan kokonaiskäsityksen käyttäytymisen hermostollisesta ja kognitiivisesta perustasta.

Opiskelija ymmärtää erilaisia teoreettisia ja metodisia lähestymistapoja kognitiotieteessä ja sen lähialoilla on käytetty ja käytetään, ja osaa eritellä niiden suhteita toisiina. Opiskelija oppii hahmottamaan behavioraalisen, neuraalisen ja kognitiivisen tarkastelutason eroja ja yhteyden toisiinsa.

Ei esitietovaatimuksia.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Benita Skogberg, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista