Hangul kirjoitettuna hangul-merkeillä. Kuva: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Korean opintosuunta tarjoaa opiskelijoille hyvän korean kielen taidon sekä Korean kulttuurin tuntemista. Keskeistä opinnoissa on hyvän käytännön kielitaidon saavuttaminen ja sen soveltaminen kulttuurikontekstiin. Opinnoissa tutustutaan nykypäivän kulttuuriin ja sosiaalisiin aspekteihin sekä kulttuuritraditioihin.

Korean opintosuunnassa ei vaadita aikaisempaa kielitaitoa, vaan opetus alkaa alkeista.

Korea on yksi Kielten koulutusohjelman opintosuunnista.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Tarjottava opintojakso on päiväopetuksena toteutettavaa yhteisopetusta, jossa Avoimen opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman opetukseen. Opintojaksolle otetaan rajallinen määrä opiskelijoita Avoimen yliopiston kautta.

Korea 1, 15 op

Opintojakson suoritettuasi

  • osaat lukea ja kirjoittaa käyttäen korean hangul-kirjoitusjärjestelmää
  • osaat käyttää muodollisia ja epämuodollisia kohteliaisuusmuotoja yksinkertaisin lauserakentein
  • osaat tervehtiä ja vastata tervehdyksiin
  • osaat esitellä itsensä ja vastata esittelyihin
  • pystyt osallistumaan keskusteluun
  • osaat kuvailla ja vertailla
  • osaat esittää pyyntöjä
  • osaat kysyä tietoja
  • ymmärrät pääkohdat ja myös tuttuja yksityiskohtia
  • pystyt vähitellen antamaan tietoja.
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Benita Skogberg, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista