Hangul kirjoitettuna hangul-merkeillä. Kuva: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Korean opintosuunta tarjoaa opiskelijoille hyvän korean kielen taidon sekä Korean kulttuurin tuntemista. Keskeistä opinnoissa on hyvän käytännön kielitaidon saavuttaminen ja sen soveltaminen kulttuurikontekstiin. Opinnoissa tutustutaan nykypäivän kulttuuriin ja sosiaalisiin aspekteihin sekä kulttuuritraditioihin.

Korean opintosuunnassa ei vaadita aikaisempaa kielitaitoa, vaan opetus alkaa alkeista.

Korea on yksi Kielten koulutusohjelman opintosuunnista.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Tarjottava opintojakso on päiväopetuksena toteutettavaa yhteisopetusta, jossa Avoimen opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman opetukseen. Opintojaksolle otetaan rajallinen määrä opiskelijoita Avoimen yliopiston kautta.

Korea, humanistinen tiedekunta

Korea 1, 15 op

Opintojakson suoritettuasi

 • osaat lukea ja kirjoittaa käyttäen korean hangul-kirjoitusjärjestelmää
 • osaat käyttää muodollisia ja epämuodollisia kohteliaisuusmuotoja yksinkertaisin lauserakentein
 • osaat tervehtiä ja vastata tervehdyksiin
 • osaat esitellä itsensä ja vastata esittelyihin
 • pystyt osallistumaan keskusteluun
 • osaat kuvailla ja vertailla
 • osaat esittää pyyntöjä
 • osaat kysyä tietoja
 • ymmärrät pääkohdat ja myös tuttuja yksityiskohtia
 • pystyt vähitellen antamaan tietoja.

Korea 2, 15 op

Opiskelijat syventävät Korea 1 -kurssilla oppimiaan taitoja. He myös

 • ymmärtävät ja osaavat käyttää jo oppimiansa ilmaisuja, lauseketjuja ja kysymyksiä muodollisissa ja epämuodollisissa kielenkäyttötilanteissa
 • pystyvät ilmaisemaan tarpeitaan
 • ymmärtävät ja pystyvät ilmaisemaan yleisluonteisia asioita ja jossain määrin yksityiskohtia
 • ymmärtävät ja pystyvät käyttämään tunteita koskevia sanontoja
 • ymmärtävät kertomuksia ja pystyvät itse kertomaan
 • osaavat jakaa kirjoituksensa kappaleisiin
 • ymmärtävät pääkohdat ja myös yksityiskohtia lukemistaan autenttisista teksteistä.

Korea 2 -kurssin voivat suorittaa opiskelijat, jotka ovat suorittaneet Korea 1 -kurssin tai muuten osoittavat hankkineensa Korea 2 -kurssille vaadittavat taidot.

Korean alkeiskurssit, Kielikeskus

Korean alkeiskurssi 1, 3 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee korean kirjoitusjärjestelmän
 • tietää keskeiset tervehdykset ja arjen fraaseja
 • osaa esitellä itsensä
 • osaa numerot ja keskeisiä fraaseja, joita tarvitaan ostoksilla käydessä
 • osaa kellon- ja vuorokaudenajat
 • osaa kertoa arkipäivän tekemisistään (myös menneessä aikamuodossa)

Edeltäviä korean opintoja ei tarvita.

Korean alkeiskurssi 2 (CEFR A1), 2 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • kysyä ja neuvoa tietä, kertoa sijainneista
 • tilata ruokaa ravintolassa
 • kertoa, mistä pitää tai ei pidä
 • sopia tapaamisia, sanoa viikonpäivät ja päivämäärät
 • kuvailla säätä

Lähtötaso CEFR A1. Tutustu tästä Eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) taitotasoihin.

993393 Korean alkeiskurssi 1 (3 op) tai vastaavat tiedot.

Peruttu
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Benita Skogberg, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista