Opiskelemassa kotimaista kirjallisuutta. Kuva: Wilma Hurskainen

Kotimainen kirjallisuus on yksi Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien koulutusohjelman opintosuunnista.

Kotimaisen kirjallisuuden opinnoissa tutustutaan Suomen kirjallisuuteen, sen historiaan ja kansainvälisiin yhteyksiin. Opinnoissa korostuvat kirjallisten teosten analyysi ja perehtyminen kirjallisuuden tutkimuksen teorioihin ja menetelmiin sekä tutustuminen kirjallisuuden tyylikeinoihin ja kirjallisiin epookkeihin.

Kotimaisen kirjallisuuden opinto-ohjelmat lukuvuonna 2016–2017 ja kesällä 2017.

Opinnot avoimessa yliopistossa

Kotimaisen kirjallisuuden perusopintoja järjestetään seuraavan kerran kesällä 2018.

Kotimaisen kirjallisuuden perusopinnot 30 op

AYKOK-K101 Peruskurssi 10 op
AYKOK-K102 1800-luvun kirjallisuus 5 op
AYKOK-K103 1900-luvun alun kirjallisuus 5 op
AYKOK-K104 1900-luvun lopun kirjallisuus 5 op
AYKOK-K105 Nykykirjallisuus 5 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Tuija Kettunen, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista