Opiskelemassa kotimaista kirjallisuutta. Kuva: Wilma Hurskainen

Kotimaisen kirjallisuuden opinnoissa tutustutaan Suomen kirjallisuuteen, sen historiaan ja kansainvälisiin yhteyksiin. Opinnoissa korostuvat kirjallisten teosten analyysi ja perehtyminen kirjallisuuden tutkimuksen teorioihin ja menetelmiin sekä tutustuminen kirjallisuuden tyylikeinoihin ja kirjallisiin epookkeihin.

Kotimainen kirjallisuus on yksi Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien koulutusohjelman opintosuunnista.

Opinnot avoimessa yliopistossa

Kotimaisen kirjallisuuden perusopinnot alkavat seuraavan kerran kesäopintoina 2020.

Peruskurssi, 10 op

Peruskurssin suoritettuasi hallitset proosan ja lyriikan analyysin keskeiset käsitteet ja osaat soveltaa niitä.

1800-luvun kirjallisuus, 5 op

Opintojakson suoritettuasi hahmotat Suomen kirjallisuuden historian vaiheet ja keskeiset teokset 1800-luvun lopulle asti ja osaat paikantaa aikakauden klassikot kirjallisuushistorialliseen kontekstiin.

1900-luvun alun kirjallisuus, 5 op

Opintojakson suoritettuasi hahmotat Suomen kirjallisuuden historian vaiheet ja keskeiset teokset 1900-luvun alusta 1950-luvulle ja osaat paikantaa aikakauden klassikot kirjallisuushistorialliseen kontekstiin.

1900-luvun lopun kirjallisuus, 5 op

Opintojakson suoritettuasi hahmotat Suomen kirjallisuuden historian vaiheet ja keskeiset teokset 1950-luvulta 2000-luvulle ja osaat paikantaa aikakauden klassikot kirjallisuushistorialliseen kontekstiin.

Nykykirjallisuus, 5 op

Opintojakson suoritettuasi hahmotat suomalaisen nykykirjallisuuden lajeja ja teemoja sekä 2000-luvun kirjallisuuselämää.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Tuija Kettunen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista