Opiskelemassa kotimaista kirjallisuutta. Kuva: Wilma Hurskainen

Kotimainen kirjallisuus on yksi Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien koulutusohjelman opintosuunnista.

Kotimaisen kirjallisuuden opinnoissa tutustutaan Suomen kirjallisuuteen, sen historiaan ja kansainvälisiin yhteyksiin. Opinnoissa korostuvat kirjallisten teosten analyysi ja perehtyminen kirjallisuuden tutkimuksen teorioihin ja menetelmiin sekä tutustuminen kirjallisuuden tyylikeinoihin ja kirjallisiin epookkeihin.

Opinnot avoimessa yliopistossa

Kotimaisen kirjallisuuden perusopinnot järjestetään seuraavan kerran kesällä 2018.

Peruskurssi, 10 op

Peruskurssin suoritettuasi hallitset proosan ja lyriikan analyysin keskeiset käsitteet ja osaat soveltaa niitä.

1800-luvun kirjallisuus, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa Suomen kirjallisuuden historian vaiheet ja keskeiset teokset 1800-luvun lopulle asti ja osaa paikantaa aikakauden klassikot kirjallisuushistorialliseen kontekstiin.

1900-luvun alun kirjallisuus, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa Suomen kirjallisuuden historian vaiheet ja keskeiset teokset 1900-luvun alusta 1950-luvulle ja osaa paikantaa aikakauden klassikot kirjallisuushistorialliseen kontekstiin.

1900-luvun lopun kirjallisuus, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa Suomen kirjallisuuden historian vaiheet ja keskeiset teokset 1950-luvulta 2000-luvulle ja osaa paikantaa aikakauden klassikot kirjallisuushistorialliseen kontekstiin.

Nykykirjallisuus, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa suomalaisen nykykirjallisuuden lajeja ja teemoja sekä 2000-luvun kirjallisuuselämää.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Tuija Kettunen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista