Tätä sivua ei enää päivitetä. Katso opinnot 1.3. alkaen uusilta verkkosivuiltamme.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hallitsee kriminologian tieteenalan peruskäsitteet, tutkimuskohteen rajaukset ja määrittelyt sekä keskeiset teoreettiset traditiot. Hänellä on hyvä käsitys rikollisuuden ja sen kontrollin tutkimuksen erityisistä menetelmällisistä haasteista ja ratkaisuista. Hän ymmärtää, että rikollisuuden viralliskontrolli nojaa lainsäädäntöön, ja omaa hyvät tiedot virallista kontrollia säätelevistä oikeusnormeista. Jakson käytyään opiskelija osaa hahmottaa kriminologian itsenäisenä empiirisenä tieteenalana, joka tutkii rikollisuutta ja siihen kohdistuvia reaktioita.

Kriminologia, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot kriminologian tutkimuskohteista ja kysymyksenasetteluista, koskien sekä rikoskäyttäytymisen että sosiaalisen kontrollin tutkimusta. Opiskelija tietää kriminologisen tutkimuksen aineistoperustan ja alan metodologiset erityispiirteet. Hän ymmärtää keskeisten kriminologisten teorioiden peruspiirteet.

Peruttu

Miten rikollisuutta tutkitaan, 5 op

Kontrollioikeus, 5 op

Kriminologian maisteriopinnot

Rikollisuuden ajankohtaiset muodot, 5 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Pia Silander, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista