Kulttuurinen konteksti ja erikoistuminen- opinnot ovat osa Kielten koulutusohjelmaa.

Opinnot järjestetään Helsingin seudun kesäyliopistossa.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Opintojakso Naisvaikuttajat Japanissa, 5 op korvaa Kulttuurinen konteksti- ja erikostuminen-opintoihin kuuluvan kohdan AYKIM-AA305 Erikoiskurssi 2.

Erikoiskurssi 2, 5 op

Osaamisen kehittäminen kielitietoudessa, jollakin kielitieteen tai oman pääkielen kielitaidon osa-alueella tai omaa asiantuntijuutta tukevilla Aasian tutkimuksen osa-alueilla.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Benita Skogberg, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista