Opinnot Avoimessa yliopistossa

Kulttuuriperinnön tutkimuksen opintomme vastaavat Helsingin yliopiston kulttuuriperinnön maisteriohjelmassa järjestettävää opetusta. Useimmat opintojaksot sopivat kaikille aiheesta kiinnostuneille. Tarkasta tarkemmat tiedot opinto-ohjelmista (=kurssisivuilta).

Kulttuuriperinnön erikoistumisopinnot á 5 op

Kulttuuriperinnön erikoistumisopintojen opintojaksot ovat usein uniikkeja; niissä on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksoilla ei kerrata perustietoja, joten opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta. Tervetuloa mukaan!
 

Opintojaksoilla on maksuton kiintiö Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille.

Kulttuuriperinnön tutkimus

Monumentteja, puhetta, tunteita -Mitä on kultturiperintö, 5 op

Opiskelija tunnistaa kulttuuriperinnön lajeja. Hän määrittelee kulttuuriperinnön tutkimuksen keskeisiä ilmiöitä. Hän osaa selittää, millä tavalla kulttuuriperintö on historiallisesti muuttuva kulttuurin alue. Opiskelija hallitsee kulttuuriperintötutkimuksen keskeisiä käsitteitä, ja hän perustellen arvioi keskusteluja kulttuuriperinnöstä.

Kulttuuriperintöprosessit ja - yhteisöt, 5 op

Opiskelija tiedostaa kulttuuriperinnön prosessiluonteen ja tunnistaa kulttuuriperinnöllistymisprosesseja. Opiskelija arvioi sekä syntetisoi prosessien aineellisia ja aineettomia elementtejä. Hän osaa soveltaa tutkimuskirjallisuutta kulttuuriperintöprosessien analysoimiseen sekä hahmottaa prosessin vaiheita ja niihin vaikuttavia tekijöitä.

Muistin ja unohduksen politiikat, 5 op

Opiskelija osaa selittää muistipolitiikan tutkimuksen käsitteitä sekä jäsentää niiden avulla kulttuuriperintöilmiöitä. Hän arvioi muistipoliittisten tekojen vaikuttimia ja vaikutuksia.

Kulttuuriperinnön globalisoituvat instituutiot, 5 op

Opiskelija tunnistaa kulttuuriperintöä määrittäviä ja sääteleviä lakeja sekä sopimuksia sekä listaa kansallisia ja kansainvälisiä kulttuuriperintöinstituutioita. Hän vertailee niiden toimintaa sekä hahmottaa kriittisesti niiden vaikutuksia. Hän arvioi instituutioiden toimintaa sekä soveltaa kulttuuriperinnön tutkimuksen yhteiskunnallisia tuloksia.

Kulttuuriperinnön erikoistumisopinnot, 5-10 op

Opiskelija tunnistaa tietyn kulttuuriperinnön tutkimuksen erikoisalan keskeiset kysymykset ja työkalut. Hän osaa selittää erityisteeman ilmiöitä, muotoilla siihen liittyviä tutkimuskysymyksiä ja kerätä oleellista lähdeaineistoa. Hän tulkitsee kulttuuri-ilmiöitä erityisteeman näkökulmasta.
Peruttu
Peruttu

Opetussuunnitelma 2017-2020.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Siina Nieminen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista