Opinnot Avoimessa yliopistossa

Opintotarjonnassamme on opintoja kahdesta opintokokonaisuudesta: kulttuuriperinnön tutkimus ja museologia.

Lisäksi tarjonnassamme on opintojaksoja arkeologian, kansatieteen ja folkloristiikan opintosuunnista. Yksittäiset opintojaksot ovat luonteeltaan uniikkeja asiantuntijajaksoja. Niissä ei kerrata perustietoja ja jos opiskelijalla ei ole aiempaa osaamista aiheesta, suositellaan omatoimista tutustumista perustermeihin ja -tietoihin. Tarkemmat tiedot löytyvät kunkin opintojakson opinto-ohjelmasta.

Kulttuuriperinnön opintomme vastaavat Helsingin yliopiston kulttuuriperinnön maisteriohjelmassa järjestettävää opetusta.