Eero, Marked Skin. Kuva: Jouko Lehtola 1999.

Elämme ja toimimme kulttuurissa. Muovaamme kulttuuria ja kulttuuri muovaa meitä yksilöinä ja yhteisöinä, arjessa ja rituaaleissa, nykyhetkessä, menneisyydessä ja tulevaisuudessa. Kulttuurinen moninaisuus, paikallisen ja globaalin risteäminen sekä nopeasti muuttuva maailma luovat uusia kysymyksiä kulttuurin ilmiöistä, merkityksistä ja vaikutuksista.

Kulttuuriperinnön opinnoissa opit ymmärtämään kulttuuria. Voit vahvistaa tiedollisia ja taidollisia edellytyksiä toimia kulttuurin alalla, esimerkiksi järjestöissä ja hallinnossa, museoissa ja arkistoissa tai viestinnän, koulutuksen ja tutkimuksen piirissä.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Opintotarjonnassamme on kaksi opintokokonaisuutta: kulttuuriperinnön tutkimus ja museologia.

Opintokokonaisuuksien lisäksi tarjonnassamme on opintojaksoja arkeologian ja kansatieteen opintosuunnista. Yksittäiset opintojaksot ovat luonteeltaan uniikkeja asiantuntijajaksoja. Niissä ei kerrata perustietoja ja jos opiskelijalla ei ole aiempaa osaamista aiheesta, suositellaan omatoimista tutustumista perustermeihin ja -tietoihin. Tarkemmat tiedot löydät kunkin opintojakson opinto-ohjelmasta.

Kulttuuriperinnön opintomme vastaavat Helsingin yliopiston kulttuuriperinnön maisteriohjelmassa järjestettävää opetusta.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Siina Nieminen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista