Eero, Marked Skin. Kuva: Jouko Lehtola 1999.

Kulttuuri vaikuttaa elämäämme yksilöinä ja yhteisöinä, arjessa ja rituaaleissa, nykyhetkessä, menneisyydessä ja tulevaisuudessa. Kulttuurinen moninaisuus, paikallisen ja globaalin risteäminen ja nopeasti muuttuva maailma luovat uusia kysymyksiä ja mahdollisuuksia.

Voit erikoistua kulttuuriperinnön, kulttuurisen moninaisuuden, uskonnon ja katsomusten, kuvataiteen, visuaalisen ja materiaalisen kulttuurin, kansanperinteen sekä muistitiedon kysymyksiin.

Avoimen yliopiston opintotarjonnassa on yksittäisiä Kulttuuriperinnön maisteriohjelman opintoja. Ne ovat luonteeltaan uniikkeja asiantuntijajaksoja. Niissä ei kerrata perustietoja ja jos opiskelijalla ei ole aiempaa osaamista aiheesta, suositellaan omatoimista tutustumista perustermeihin ja -tietoihin.

Opintotarjonnasta löytyy myös kaksi kokonaisuutta: Kulttuuriperinnön tutkimus ja Museologia

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Siina Nieminen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista