Tätä sivua ei enää päivitetä. Katso opinnot 1.3. alkaen uusilta verkkosivuiltamme.

Opinnot avoimessa yliopistossa

Latinan alkeiskurssi, 5 op

Opintojakson suoritettuasi

  • hallitset latinan nominien taivutuksen
  • tunnet latinan keskeistä sanastoa
  • ymmärrät latinankielisen lauseen rakennetta ja apuneuvoja käyttäen ymmärrät helppoa latinankielistä proosaa.

Ei edeltäviä opintoja tai osaamista.

Latinan jatkokurssi, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee latinan muoto- ja lauseopin pääpiirteet
  • tuntee latinan keskeistä sanastoa
  • osaa analysoida latinankielisen tekstin kieliopillisia rakenteita
  • ymmärtää apuneuvoja käyttäen helpohkoa autenttista latinankielistä proosaa

Latinan kielen alkeiskurssi tai vastaava oppimäärä.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Benita Skogberg, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista