Ote Lucretiuksen tekstistä. Kuvakaappaus: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3atext%3a1999.02.0130

Kielten kandiohjelman opintotarjonta Avoimessa yliopistossa.

Opinnot avoimessa yliopistossa

Latinan jatkokurssi 5 op

Latinan alkeiskurssi, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee latinan nominien taivutuksen
  • tuntee latinan keskeistä sanastoa
  • ymmärtää latinankielisen lauseen rakennetta ja apuneuvoja käyttäen ymmärtää helppoa latinankielistä proosaa.

Ei edeltäviä opintoja tai osaamista.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Benita Skogberg, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista