Tätä sivua ei enää päivitetä. Katso opinnot 1.3. alkaen uusilta verkkosivuiltamme.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Kurssien käytännön toteutuksista vastaa LUMATIKKA-hanke. Yleinen yhteydeydenotto-osoite on info@lumatikka.luma.fi.

Kurssit voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä ja ennakkovaatimuksia edeltäviltä kursseilta ei ole.

Kursseilla voit edetä omassa tahdissa tai yhteisen tavoiteaikataulun mukaisesti.

Kevään 2021 kursseille ilmoittautuminen 2.11.2020-10.1.2021 LUMATIKKA-sivuilta.

LUMATIKKA -opintokokonaisuus 15 op

LUMATIKKA, 15 op

Pakollinen

Matematiikan polulla varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle, 3 op

Opintojakson suoritettuasi

  • Tiedät, mitä ovat matematiikan perustaidot ja ymmärrät, miten myöhempi osaaminen alkaa rakentua perustaitojen varaan.
  • Tunnistat erilaisia matematiikan oppimiseen vaikuttavia tekijöitä ja osaat ottaa ne huomioon opetuksessasi.
  • Ymmärrät ongelmanratkaisun keskeisen roolin matematiikan opetuksessa.
  • Osaat soveltaa ongelmalähtöisen oppimisen / tutkivan oppimisen malleja omaan matematiikan opetukseesi.

Valitse yksi näistä

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen matematiikkaa oppijalähtöisesti, 6 op

Luokkien 1–6 matematiikkaa oppilaslähtöisesti ja toiminnallisesti, 6 op

Luokkien 7–9 matematiikkaa oppilaslähtöisesti ja toiminnallisesti, 6 op

Lukiomatematiikkaa mielekkäästi ja opiskelijakeskeisesti, 6 op

Ammatillisen koulutuksen matematiikkaa opiskelijalähtöisesti ja konkreettisesti, 6 op

Suorita vielä 6 opintopisteen edestä näitä

Algoritmisen ajattelun kehittäminen, 2 op

Matematiikka ja taide, 2 op

Matematiikkaa kehollisesti ja liikkuen, 2 op

Ohjelmoinnin merkitys matematiikan opetuksessa, 1 op

Ohjelmoinnin merkitys matematiikan opetuksessa harjoitustyö, 1 op

Projektit opetuksen polkimena, 1 op

Projektit opetuksen polkimena harjoitustyö, 1 op

Opintojakson suoritettuasi

  • osaat hyödyntää projektioppimista matematiikan ja luonnontieteiden opetuksessa sekä osana monialaisia oppimiskokonaisuuksia tai teemaopintoja,
  • osaat huomioida eheyttävää opetusta osana omaa opetustasi,
  • saat kokemuksia opettajien välisestä yhteistyöstä ja yhteisöllisestä oppimisesta,
  • saat uusia materiaaleja, ideoita ja käytännön työkaluja projektioppimisen toteuttamiseen osana matematiikan ja luonnontieteiden opetusta.

AYLUMA-112 Projektit opetuksen polkimena opintojakso (1 op), jonka voi suorittaa samanaikaisesti.

Ymmärrystä ongelmanratkaisuun, 2 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Hilkka Honkanen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista