Maantieteen koulutusohjelma tutkii luonnonjärjestelmiä sekä yhteiskunnan jäsentymistä ja muutosta alueellisesta näkökulmasta. Opinnoissa tarkastellaan myös ihmisen ja ympäristön keskinäistä vuorovaikutusta.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Maantieteen perusopinnot, 25 op

Avoin yliopistoHelsinki 4.9.2017 - 30.7.2018

Maantiede tieteenalana, 5 op

24.11.2017 - 24.11.2017
15.12.2017 - 15.12.2017
Maantiede tieteenalana. syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 4.9.2017 - 19.10.2017

Luonnonjärjestelmät maantieteessä, 5 op

Yhteiskunnat ja kaupungit maantieteessä, 5 op

Yhteiskunnat ja kaupungit maantieteessä, kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 12.3.2018 - 6.5.2018

Johdatus geoinformatiikkaan maantieteessä, 5 op

24.11.2017 - 24.11.2017

Globaalit tutkimuskysymykset maantieteessä, 5 op

Globaalit tutkimuskysymykset maantieteessä, syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 30.10.2017 - 14.12.2017
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Jaana Malin, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista