Maantieteen koulutusohjelma tutkii luonnonjärjestelmiä sekä yhteiskunnan jäsentymistä ja muutosta alueellisesta näkökulmasta. Opinnoissa tarkastellaan myös ihmisen ja ympäristön keskinäistä vuorovaikutusta.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Maantieteen perusopinnot, 25 op

Maantiede tieteenalana, 5 op

Luonnonjärjestelmät maantieteessä, 5 op

Yhteiskunnat ja kaupungit maantieteessä, 5 op

Johdatus geoinformatiikkaan maantieteessä, 5 op

Globaalit tutkimuskysymykset maantieteessä, 5 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Jaana Malin, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista