Matematiikka on sekä itsenäinen tieteenala että universaali kieli, jolla on kirjoitettu muun muassa tilastotiede, ekonometria ja tietojenkäsittelyteoria. Avoimessa yliopistossa voit opiskella koulutusohjelmaan kuuluvia matematiikan ja tilastotieteen opintoja. Matematiikan opinnot johdattavat moderniin matematiikkaan tieteenä, ja saat eväitä myös sen sovelluksiin. Tilastotieteen opinnoissa perehdyt tilastollisen päättelyn ja mallinnuksen teoriaan sekä menetelmiin, joilla datasta voidaan paljastaa yleisiä systemaattisia piirteitä.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta