Metsät ovat monipuolisin uusiutuva luonnonvara maailmassa. Metsät tarjoavat lukemattomia aineellisia ja aineettomia hyödykkeitä koko ihmiskunnan tarpeisiin, mutta metsät voivat myös hävitä. Metsien ja metsien tarjoamien hyödykkeiden turvaaminen on monitieteellisen metsätieteen keskeisimpiä tavoitteita.

Metsätieteiden monipuolisesta koulutusohjelmasta tarjotaan opintojakso Avoimessa yliopistossa Myynnin verkkokurssi (6 op).

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Myynnin verkkokurssi, 6 op

Kurssin pääasiallinen tavoite on antaa opiskelijalle perustavaa laatua oleva ymmärrys ja taidot ammattimaisesta myynnistä sekä akateemisesta että ammatillisesta näkökulmasta. Lähtökohtana on myynnin ja myyntityön kiinnostuksen ja arvostuksen rakentaminen sen keskeisyyden, hyötyjen ja haasteiden ymmärtämisen kautta. Opintojaksolla opiskelija oppii perusasiat myyntiprosesseista, myyntipsykologiasta, vuorovaikutustaktiikoista, asiakkaan profiloinnista, myyjä- ja asiakastyypeistä, persoonallisuuden vaikutuksesta myyntityöhön, e-myynnistä ja myynnin monista työkaluista. Painopiste on tasaisesti kuluttajille suuntautuvassa ja yritysten välisessä myyntityössä.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Anni Ukskoski, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista