Metsät ovat monipuolisin uusiutuva luonnonvara maailmassa. Metsät tarjoavat lukemattomia aineellisia ja aineettomia hyödykkeitä koko ihmiskunnan tarpeisiin, mutta metsät voivat myös hävitä. Metsien ja metsien tarjoamien hyödykkeiden turvaaminen on monitieteellisen metsätieteen keskeisimpiä tavoitteita.

Metsätieteiden monipuolisesta koulutusohjelmasta voit Avoimessa yliopistossa opiskella Myynnin verkkokurssin (6 op) ja Matematiikka I (5 op) -opintojakson.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Myynnin verkkokurssi, 6 op

Matematiikka I, 5 op

Oppia analysoimaan matemaattisia riippuvuuksia derivaatan ja integraalin avulla sekä tutustua matriiseihin ja niiden käyttöön yhtälöryhmien ratkaisussa. Kurssilla harjoitellaan sekä laskutekniikkaa, kuten funktioiden derivointia ja integrointia ja matriisien laskutoimituksia, että tekniikoiden sovellutuksia yksinkertaisissa käytännön tilanteissa. Tarkempi kuvaus kurssin oppimistavoitteista löytyy kurssisivulta Moodlesta.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Anni Ukskoski, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista