Tätä sivua ei enää päivitetä. Katso opinnot 1.3. alkaen uusilta verkkosivuiltamme.

 

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Muinaisen Lähi-idän tutkimuksen lähtökohtia, 5 op

Muinaisen Lähi-idän materiaalinen kulttuuri, 5 op

Muinaisen Lähi-idän historian ja yhteiskuntien perusteet, 5 op

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee muinaisen Lähi-idän yhteiskuntien historian (erityisesti Mesopotamia ja Egypti) pääpiirteet (n. 3000-323) sekä tärkeimmät yhteiskunnalliset insituutiot (esimerkiksi temppeli- ja palatsi-instituutio). Lisäksi opiskelija on perehtynyt yhteen kurssin aiheeseen perinpohjaisemmin. Tällainen aihe voi esimerkiksi olla muinaisen Egyptin hauta-arkkitehtuuri tai uusassyrialaisen imperiumin hallintojärjestelmä.

Edeltäviä opintoja tai osaamista ei edellytetä.

Ennen syksyä 2020 järjestetyt opinnot

Opintojakso Kuolema muinaisessa Egyptissä, 5 op korvaa kohdan Muinaisen Lähi-idän uskonto (5op, KIM-LI513), joka kuuluu Muinaisen Lähi-idän kulttuuriopintoja 15 op  -opintokokonaisuuteen.

Muinaisen Lähi-idän uskonto, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvä kokonaiskuva muinaisen Lähi-idän (Mesopotamia, Egypti, Levantti ja ympäröivät alueet) uskonnollisista ominaispiirteistä, noin 3500 eaa. - 337 jaa. Opiskelija tuntee tärkeimmät jumalkunnat ja hahmottaa alueen muuttuvia uskonnollisia perinteitä ja niiden suhdetta polittiseen historiaan.

Edeltäviä opintoja tai osaamista ei edellytetä.

Muinaisen Lähi-idän kulttuuriopintoja, opintokokonaisuus, 15 op

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hallitsee vähintään kahden muinaisen Lähi-idän kielen alkeet. Lisäksi opiskelijalla on hyvä kokonaiskuva muinaisen Lähi-idän (Mesopotamia, Egypti, Levantti ja ympäröivät alueet) historiasta ja kulttuurista, noin ajalta 3500 eaa. - 337 jaa.

Edeltäviä opintoja tai osaamista ei edellytetä, mutta opintokokonaisuus antaa mahdollisuuden jatkaa ja syventää kielten kandidaatinohjelman opintokokonaisuuden "Muinaisen Lähi-idän kielet" antamia tietoja.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Benita Skogberg, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista