Hieroglyfikirjoitusta kuningatar Nefertarin haudassa. Kuva: Wikimedia Commons

Muinaisen Lähi-idän opinnot ovat osa Kielten koulutusohjelmaa.

Opinnot järjestetään Helsingin seudun kesäyliopistossa.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Opintojakso Kuolema muinaisessa Egyptissä, 5 op korvaa kohdan Muinaisen Lähi-idän uskonto (5op, KIM-LI513), joka kuuluu Muinaisen Lähi-idän kulttuuriopintoja 15 op  -opintokokonaisuuteen.

Muinaisen Lähi-idän uskonto, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvä kokonaiskuva muinaisen Lähi-idän (Mesopotamia, Egypti, Levantti ja ympäröivät alueet) uskonnollisista ominaispiirteistä, noin 3500 eaa. - 337 jaa. Opiskelija tuntee tärkeimmät jumalkunnat ja hahmottaa alueen muuttuvia uskonnollisia perinteitä ja niiden suhdetta polittiseen historiaan.

Edeltäviä opintoja tai osaamista ei edellytetä.

Muinaisen Lähi-idän kulttuuriopintoja, opintokokonaisuus, 15 op

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hallitsee vähintään kahden muinaisen Lähi-idän kielen alkeet. Lisäksi opiskelijalla on hyvä kokonaiskuva muinaisen Lähi-idän (Mesopotamia, Egypti, Levantti ja ympäröivät alueet) historiasta ja kulttuurista, noin ajalta 3500 eaa. - 337 jaa.

Edeltäviä opintoja tai osaamista ei edellytetä, mutta opintokokonaisuus antaa mahdollisuuden jatkaa ja syventää kielten kandidaatinohjelman opintokokonaisuuden "Muinaisen Lähi-idän kielet" antamia tietoja.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Benita Skogberg, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista