Opinnot avoimessa yliopistossa

1.1.2006 annetun museolain mukaan uusiin museovirkoihin vaaditaan museologian perusopintoja tai museoalan työkokemusta. Museologian opinnot antavat museoaineiden opiskelijoille tarvittavat valmiudet työskennellä erityyppisissä museoissa sekä näkökulmia museotyön kehittämiseen. Museologian opinnoissa tehdään vierailuja/ekskursioita erilaisiin kohteisiin esimerkiksi näyttelyihin, kirkkoihin. Suosittelemme tutustumaan tarvittaessa myös museokorttiin.

Museologian opinnoissa on pääsääntöisesti läsnäolovelvoite lähiopetuksessa. Osa opetuksesta toteutetaan yhteistyössä kulttuuriperinnön koulutusohjelman kanssa, jolloin Avoimen opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman järjestämään opetukseen yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Paikkoja on rajallisesti.

Voit osallistua opintojaksoille, vaikka sinulla ei olisi aiempia museologian opintoja taustalla; edeltäviä opintoja ei edellytetä. Opiskelijoilta toivotaan kuitenkin aiempia korkeakouluopintoja ja/tai tarvittaessa omatoimista valmiutta kerrata tarvittavia taitoja. Lisätiedot ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmissa.

Museologian opintokokonaisuus (30 op)

Museologian teoria, 5 op

Jaksolla ei ole edeltäviä opintoja, mutta opetus on osa maisteriohjelmatasoista (Kulttuuriperinnön maisteriohjelma). Opiskelijoilta odotetaan joko aiempia korkeakouluopintoja ja/tai omatoimista valmiutta kerrata tarvittavia taitoja.

Museokokoelmat, 5 op

Peruttu

Museot oppimisympäristöinä, 5 op

Opiskelijat tutustuvat museoihin oppimisympäristöinä ja kurssin päätteeksi hallitsevat tämän museotyön sektorin keskeiset käsitteet. Kurssilla tehdään yhteistyötä museoiden kanssa ja se vaatii sitoutumista viikottaisten luentojen ulkopuolella tehtäviin museoprojekteihin.

Opiskelijoiden on mahdollista korvata kurssi jollakin toisella, opettajan kanssa erikseen sovittavalla kurssilla, kunhan kurssisisältö vastaa KUMA-MU503.

Museotyö, 10 op

Opiskelijat tutustuvat käytännön museotyöhön ja harjoittelevat projektihallinnan, ryhmätyöskentelyn ja ajanhallinnan taitoja. Kurssilla tehdään yhteistyötä museoiden kanssa ja se vaatii sitoutumista viikottaisten luentojen ulkopuolella tehtäviin museoprojekteihin.

Valinnainen opintojakso, 5 op

Jaksolla käsitellään museologian alaan liittyviä erityisteemoja.

Museologian kokonaisuus (15 op) KUMA-MU500 tai vastaavat opinnot. Jakso on valinnaisia opintoja ja sen voi suorittaa vaikka KUMA-MU500 olisi osittain kesken.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Siina Nieminen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista