Ateneumin taidemuseo. Kuva: Harald Rosenberg 1913, Helsingin kaupunginmuseo

Museologia tutkii museoinstituution teoriaa ja käytäntöjä. Museotyön arkea lähellä oleva tutkimus pohtii museotyön menetelmiä. Teoreettiseen museologiaan oman näkökulmansa tuovat humanistiset tieteet, kuten historia, kulttuurien- ja taiteentutkimus ja filosofia, mutta myös luonnontieteet, sosiologia ja informaatiotieteet.

Tutkimuskohteena ovat laajasti ymmärrettynä institutionaaliset käytännöt, tieto- ja arvoteoriat sekä kommunikaatio instituution ja yleisön välillä. Kiinnostus kohdistuu museoon historiallisesti muotoutuneena ilmiönä ja erityisen ilmaisukielen omaavana mediana. Museologian tavoitteena on toisaalta tukea ja kehittää museoalan ammattilaisuutta, toisaalta selvittää yhden keskeisen instituution merkitystä länsimaisessa maailmankuvassa.

Opetuskielet: englanti ja suomi.

Opinnot ovat osa Kulttuuriperinnön maisteriohjelmaa.

Kesän ja syksyn 2017 aikana voi vielä suorittaa päättyvien tutkintovaatimusten mukaiset Museologian perusopinnot 25 op

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Museologian opinnot koostuvat kahdesta kokonaisuudesta: Museologian kokonaisuus KUMA-MU500 (15 op) ja
Museologian opintokokonaisuus KUMA-MU510(15 op).

Ensin suositellaan suoritettavaksi Museologian kokonaisuus. Museologian opinnoissa on pääsääntöisesti läsnäolovelvoite lähiopetuksessa,.

Valinnainen museologian kokonaisuus, 15-30 op

Jaksoilla ei ole edeltäviä opintoja, mutta opetus on osa maisteriohjelmatasoista (Kulttuuriperinnön maisteriohjelma). Opiskelijoilta toivotaan joko aiempia korkeakouluopintoja ja/ tai omatoimista valmiutta kerrata tarvittavia taitoja.

Museologian kokonaisuus/ 2017-2018, 15 op
Avoin yliopistoHelsinki 30.10.2017 - 31.5.2018

Museologian teoria, 5 op

Jaksolla ei ole edeltäviä opintoja, mutta opetus on osa maisteriohjelmatasoista (Kulttuuriperinnön maisteriohjelma). Opiskelijoilta odotetaan joko aiempia korkeakouluopintoja ja/ tai omatoimista valmiutta kerrata tarvittavia taitoja.

Museological theory/Autumn 2017
Avoin yliopistoHelsinki 31.10.2017 - 12.12.2017
Museologian teoria/Syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 1.11.2017 - 20.12.2017

Museokokoelmat, 5 op

Koska jakso on maisteritason opintoja, toivotaan opiskelijolta aiempia korkeakoulu opintoja tai omatoimista valmiutta kerrata tarvittavia taitoja.

Suositellaan, että jakso KUMA-MU501 suoritetaan aiemmin tai yhtaikaa tämän jakson kanssa.

Museum Collections/Autum 2017
Avoin yliopistoHelsinki 30.10.2017 - 17.12.2017
Museokokoelmat/Kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 27.2.2018 - 10.4.2018

Valinnainen opintojakso, 5 op

Museologian alaan liittyvien erityisteemoihin tutustuminen sekä niiden hyödyntäminen osana omaa osaamista.

Jakso on maisteritason opintoja, joten opiskelijolta toivotaan aiempia korkeakoulu opintoja ja/tai omatoimista valmiutta kerrata tarvittavia taitoja.

Valinnainen opintojakso/Museums and Learning/Spring 2018
Avoin yliopistoHelsinki 16.1.2018 - 27.2.2018
Valinnainen opintojakso/Museokokoelmat lähdeaineistoina/Kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 17.1.2018 - 28.2.2018

Museologian opintokokonaisuus, 15-30 op

Kokonaisuude edeltävinä opintoina on KUMA-MU500 kokonaisuus (tai siitä vähintään jaksot KUMA-MU501 ja 502) tai vastaavat museologian opinnot esim. edellisten tutkintovaatimusten museologian opintoja.

Opetus on osa maisteriohjelmatasoista (Kulttuuriperinnön maisteriohjelma). Opiskelijoilta toivotaan joko aiempia korkeakouluopintoja ja/ tai omatoimista valmiutta kerrata tarvittavia taitoja.

Museologian opintokokonaisuus/ 2017-2018, 15 op
Avoin yliopistoHelsinki 18.1.2018 - 3.5.2018

Museoprojektin johtaminen, 10 op

Opintojakson edeltävinä opintoina on KUMA-MU500 kokonaisuus (tai siitä vähintään jaksot KUMA-MU501 ja 502) tai vastaavat museologian opinnot esim. edellisten tutkintovaatimusten museologian opintoja.

Museum Project Managemen/Spring 2018
Avoin yliopistoHelsinki 18.1.2018 - 3.5.2018

Valinnainen opintojakso, 5 op

Jaksolla käsitellää museologian alaan liittyviä erityisteemoja.

Museologian kokonaisuus (15 op) KUMA-MU500 tai vastaavat opinnot. Jakso on valinnaisia opintoja ja sen voi suorittaa vaikka KUMA-MU500 olisi osittain kesken.

Valinnainen opintojakso/Museokokoelmat lähdeaineistoina/Kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 17.1.2018 - 28.2.2018
Valinnainen opintojakso/Museum Security /Spring 2018
Avoin yliopistoHelsinki 14.5.2018 - 21.5.2018
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Leena Järvinen, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista