Museologia tutkii museoita sekä museotyön käytäntöjä ja tulkintaa. Sen piiriin kuuluvat myös museo-opetus, etiikka ja projektinhallinta sekä museoinstituutiota ja -toimintaa koskevat teoriat. Opinnoissa tutustut eri näkökulmista museoammattilaisten työhön ja museoalan akateemiseen tutkimukseen. Opit soveltamaan museologisia teorioita museotyössä ja ymmärtämään museoiden yhteiskunnallista roolia.

Museologian opinnot ovat osa kulttuuriperinnön opintoja (museologia-opintokokonaisuus).

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Opintotarjonnassamme on Museologian valinnainen opintokokonaisuus (15-30 op), joka koostuu:
- A. Museologian kokonaisuus KUMA-MU500 (15 op) - suositellaan ensin suoritettavaksi
- B. Museologian opintokokonaisuus KUMA-MU510 (15 op)

Museologian opinnoissa on pääsääntöisesti läsnäolovelvoite lähiopetuksessa. 1.1.2006 annetun museolain mukaan uusiin museovirkoihin vaaditaan museologian perusopintoja tai museoalan työkokemusta. Museologian opinnot antavat museoaineiden opiskelijoille tarvittavat valmiudet työskennellä erityyppisissä museoissa sekä näkökulmia museotyön kehittämiseen. Museologian opinnoissa tehdään vierailuja/ekskursioita erilaisiin kohteisiin, esimerkiksi näyttelyihin, kirkkoihin. Suosittelemme tutustumaan museokorttiin.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija: lukuvuonna 2019-2020 järjestämillämme opintojaksoilla (Museologian teoria, Kansainvälinen näyttelytyö esimerkkinä vanha eurooppalainen taide, Keskiajan jäljet) on maksuton kiintiö Helsingin yliopiston läsnäoleville perustutkinto-opiskelijoille. Lisätietoa löydät opintojakson opinto-ohjelmasta (=kurssisivulta), ks. kohta ilmoittautuminen ja opintomaksu.

Museologian valinnainen opintokokonaisuus, lukuvuosi 2019-2020

Voit osallistua opintojaksoille, vaikka sinulla ei olisi aiempia museologian opintoja taustalla; edeltäviä opintoja ei edellytetä. Opiskelijoilta toivotaan kuitenkin aiempia korkeakouluopintoja ja/tai tarvittaessa omatoimista valmiutta kerrata tarvittavia taitoja. Lisätiedot ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmissa.

Museologian valinnainen opintokokonaisuus, 15-30 op

Museologian teoria, 5 op

Jaksolla ei ole edeltäviä opintoja, mutta opetus on osa maisteriohjelmatasoista (Kulttuuriperinnön maisteriohjelma). Opiskelijoilta odotetaan joko aiempia korkeakouluopintoja ja/tai omatoimista valmiutta kerrata tarvittavia taitoja.

Museokokoelmat, 5 op

Peruttu

Valinnainen opintojakso, 5 op

Museologian alaan liittyvien erityisteemoihin tutustuminen sekä niiden hyödyntäminen osana omaa osaamista.

Museoprojektin johtaminen, 10 op

Opiskelijat kehittävät ryhmätyötaitoja, projektin hallintaa ja ongelmaratkaisua.

Valinnainen opintojakso, 5 op

Jaksolla käsitellään museologian alaan liittyviä erityisteemoja.

Museologian kokonaisuus (15 op) KUMA-MU500 tai vastaavat opinnot. Jakso on valinnaisia opintoja ja sen voi suorittaa vaikka KUMA-MU500 olisi osittain kesken.

Kesällä 2020 järjestettävät museologian opinnot

Olet lämpimästi tervetullut mukaan opiskelemaan museologiaa kesällä 2020! Voit osallistua opintojaksoille, vaikka sinulla ei olisi aiempia museologian opintoja taustalla; edeltäviä opintoja ei edellytetä. Opiskelijoilta toivotaan kuitenkin aiempia korkeakouluopintoja ja/tai tarvittaessa omatoimista valmiutta kerrata tarvittavia taitoja. Lisätiedot ja ilmoittautuminen opinto-ohjelmissa:

 

Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille kesän opintomme ovat maksuttomia. Ei koske mahdollista materiaalimaksua.