Ateneumin taidemuseo. Kuva: Harald Rosenberg 1913, Helsingin kaupunginmuseo

Museologia tutkii museoita sekä museotyön käytäntöjä ja tulkintaa. Sen piiriin kuuluvat myös museo-opetus, etiikka ja projektinhallinta sekä museoinstituutiota ja -toimintaa koskevat teoriat. Opinnoissa tutustut eri näkökulmista museoammattilaisten työhön ja museoalan akateemiseen tutkimukseen. Opit soveltamaan museologisia teorioita museotyössä ja ymmärtämään museoiden yhteiskunnallista roolia.

Museologian opinnot ovat osa kulttuuriperinnön opintoja (museologia-opintokokonaisuus).

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Opintotarjonnassamme on museologia-opintokokonaisuus (30 op), joka koostuu:
- Museologian kokonaisuus KUMA-MU500 (15 op) - suositellaan ensin suoritettavaksi
- Museologian opintokokonaisuus KUMA-MU510 (15 op)

Museologian opinnoissa on pääsääntöisesti läsnäolovelvoite lähiopetuksessa.1.1.2006 annetun museolain mukaan uusiin museovirkoihin vaaditaan museologian perusopintoja tai museoalan työkokemusta. Museologian opinnot antavat museoaineiden opiskelijoille tarvittavat valmiudet työskennellä erityyppisissä museoissa sekä näkökulmia museotyön kehittämiseen.

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelija: lukuvuonna 2018-2019 järjestämillämme opintojaksoilla Kansainvälinen näyttelytyö esimerkkinä vanha eurooppalainen taide (alkaa 5.9) ja museologian teoria (alkaa 30.10) on maksuton kiintiö Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Lisätietoa löydät kunkin opintojakson opinto-ohjelmasta (=kurssisivulta), ks. kohta ilmoittautuminen ja opintomaksu.

Valinnainen museologian kokonaisuus, 15-30 op

Jaksoilla ei ole edeltäviä opintoja, mutta opetus on osa maisteriohjelmatasoista (Kulttuuriperinnön maisteriohjelma). Opiskelijoilta toivotaan joko aiempia korkeakouluopintoja ja/ tai omatoimista valmiutta kerrata tarvittavia taitoja.

Museologian teoria, 5 op

Jaksolla ei ole edeltäviä opintoja, mutta opetus on osa maisteriohjelmatasoista (Kulttuuriperinnön maisteriohjelma). Opiskelijoilta odotetaan joko aiempia korkeakouluopintoja ja/tai omatoimista valmiutta kerrata tarvittavia taitoja.

Museokokoelmat, 5 op

Koska jakso on maisteritason opintoja, toivotaan opiskelijolta aiempia korkeakoulu opintoja tai omatoimista valmiutta kerrata tarvittavia taitoja.

Suositellaan, että jakso KUMA-MU501 suoritetaan aiemmin tai yhtaikaa tämän jakson kanssa.

Peruttu

Valinnainen opintojakso, 5 op

Museologian alaan liittyvien erityisteemoihin tutustuminen sekä niiden hyödyntäminen osana omaa osaamista.

Jakso on maisteritason opintoja, joten opiskelijolta toivotaan aiempia korkeakoulu opintoja ja/tai omatoimista valmiutta kerrata tarvittavia taitoja.

Museologian opintokokonaisuus, 15-30 op

Kokonaisuude edeltävinä opintoina on KUMA-MU500 kokonaisuus (tai siitä vähintään jaksot KUMA-MU501 ja 502) tai vastaavat museologian opinnot esim. edellisten tutkintovaatimusten museologian opintoja.

Opetus on osa maisteriohjelmatasoista (Kulttuuriperinnön maisteriohjelma). Opiskelijoilta toivotaan joko aiempia korkeakouluopintoja ja/ tai omatoimista valmiutta kerrata tarvittavia taitoja.

Museoprojektin johtaminen, 10 op

Opintojakson edeltävinä opintoina on KUMA-MU500 kokonaisuus (tai siitä vähintään jaksot KUMA-MU501 ja 502) tai vastaavat museologian opinnot esim. edellisten tutkintovaatimusten museologian opintoja.

Valinnainen opintojakso, 5 op

Jaksolla käsitellää museologian alaan liittyviä erityisteemoja.

Museologian kokonaisuus (15 op) KUMA-MU500 tai vastaavat opinnot. Jakso on valinnaisia opintoja ja sen voi suorittaa vaikka KUMA-MU500 olisi osittain kesken.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Siina Nieminen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista