Kreikkalaiset aakkoset

Kielten kandiohjelman opintotarjonta Avoimessa yliopistossa.

Nykykreikan opinnot järjestetään Helsingin seudun kesäyliopistossa.

Opinnot avoimessa yliopistossa

Nykykreikan alkeiskurssi, 5 op

Antaa perustiedot nykykreikasta.

Nykykreikan jatkokurssi, 5 op

Laajentaa opiskelijan nykykreikan kielen taitoa.

Nykykreikan alkeiskurssi, nykykreikan ääntäminen ja kuullun ymmärtäminen.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Benita Skogberg, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista