Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot

  • LV 2020-2021 opintopolut (pdf) (sis. linkin vastaavuustaulukoihin opetussuunnitelman muuttuttua 1.8.2020)
  • LV 2020-2021 kalenteri (pdf)
  • LV 2019-2020, opintopolut Huom! Opetusuunnitelman muutosten myötä syksyllä 2020 opintojen rakenne tulee muuttumaan. OPSissa 2020-2023 aineopintojen valinnaisiin sisältöopintojaksoihin ei voi enää sisällyttää tiedekunnan yhteisiä, valinnaisia opintojaksoja. Ainoastaan kasvatustieteiden aineopintojen omat valinnaiset sisältöopintojaksot käyvät. Siirtymäaika OPSien välillä päättyy 18.12.2020.
  • LV 2019-2020, kalenteri