Opiskelijoita tietokoneilla. Kuva: Joel Grandell

Opiskelijan digitaidot -opintojakso on suunnattu kaikille opiskelijoille. Jakso suositellaan suoritettavaksi mahdollisimman pian opintojen alettua.

Opintojakson sisältöinä ovat ATK-perusteet, HY:n tietotekninen ympäristö, tiedonhankinta, tietoturva ja tietosuoja. Lisäksi opintojaksolla tutustutaan tiedon muokkaamiseen ja esittämiseen.

Opinnot avoimessa yliopistossa

Opintojakso suoritetaan verkkokurssina Moodle-oppimisympäristössä kahdessa osassa (2 op ja 1op).

Opintojakso Opiskelijan digitaidot: orientaatio vastaa kaikkien Helsingin yliopiston tiedekuntien yhteistä jaksoa.

Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot -jakso vastaa kaikkien muiden paitsi eräitten Kumpulan ja Meilahden kandikoulutusohjelmien yhteistä jaksoa. Kts. tietojenkäsittelytieteen kandiohjelman Tietokone työvälineenä 1 op.

Opiskelijan digitaidot (Avoin yliopisto), 3 op

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelijalla on yliopiston opinnoissa tarvittavat tieto- ja viestintätekniikan perusvalmiudet. Opintojakson tarkoituksena on varmistaa, että opiskelijalla on tarvittava osaaminen erityisesti Helsingin yliopiston digitaalisen opiskeluympäristön hyödyntämiseen.

Opiskelijan digitaidot: orientaatio (Avoin yliopisto), 2 op

Opintojaksossa opiskelija tutustuu Helsingin yliopiston digitaaliseen opiskeluympäristöön, tietoturvaan ja tietosuojakysymyksiin. Lisäksi hän opiskelee tietokoneen käytön sekä tiedonhankinnan perusteita.

Opiskelijan digitaidot: syventävät taidot (Avoin yliopisto), 1 op

Opiskelija osaa valita oikean työvälineen (ohjelman) tehtävää varten ja hallitsee ko. työvälineen peruskäytön. Opiskelija osaa lisäksi siirtää tietoa eri ohjelmien välillä.

Opintojakso vastaa Keskustan ja Viikin koulutusohjemien vastaavaa jaksoa.

Se korvaa Kumpulan koulutusohjelmista vain maantieteen ja geotieteiden koulutusohjelmiin ja Meilahden koulutusohjelmista vai psykologian ja kognitiotieteen koulutusohjelmiin.

Pakollinen edeltävä opintojakso: Opiskelijan digitaidot: orientaatio (Avoin yliopisto) tai vastaava opintojakso koulutusohjelmissa.

Peruttu
Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Jaana Lampikoski, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Kai Korpimies, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä