Osaanko opiskella?

Avoimissa yliopisto-opinnoissa tarvitaan taitoa etsiä, omaksua, jäsentää ja soveltaa tietoa kuhunkin tilanteeseen tarkoituksenmukaisella tavalla. Nämä taidot kehittyvät opiskelun myötä, ja niitä voi myös tietoisesti oppia.

Tule mukaan kaikille avoimiin ja maksuttomiin opiskelutaitoiltoihin, jotka järjestetään verkossa opiskelutaidot.fi -palvelussa.  Osallistuminen on helppoa kotoa käsin. Seuraava opiskelutaitoilta on to 15.2.2018 klo 17.30-19.00 ja sen teema on Tunnista osaamisesi!

Opiskelutaitoiltoja järjestetään myös Lahdessa.

Opiskelutaidot haltuun -verkkokurssi keväällä 2018 (järjestäjinä Lahden ammattikorkeakoulu ja Lahden Yliopistokampus)

Opiskelua tukevat kurssit Avoimessa yliopistossa

 

 

 

 

Aloittava kirjoittaja, 0 op

Kurssilla opiskelija tutustuu yliopiston tavallisimpiin tekstilajeihin, kuten referaattiin, oppimispäiväkirjaan ja tenttivastaukseen. Kurssin jälkeen opiskelijalla on käsitys siitä, millaisia tekstejä opintojen ensimmäisillä kursseilla tarvitaan ja hän saa välineitä kirjoittamisessa kehittymiseen.

Taitava kirjoittaja, 0 op

Kurssilla käsitellään yliopisto-opinnoissa tarvittavia tekstilajeja, kuten referaattia ja esseetä. Kurssilla perehdytään akateemisen tekstin konventioihin, kuten esimerkiksi lähdeviittaustekniikkaan, ja harjoillaan esseen laatimista ja prosessikirjoittamista.

Opiskelua tukeva opetus, 0 op