Osaanko opiskella?

Avoimissa yliopisto-opinnoissa tarvitaan taitoa etsiä, omaksua, jäsentää ja soveltaa tietoa kuhunkin tilanteeseen tarkoituksenmukaisella tavalla. Nämä taidot kehittyvät opiskelun myötä, ja niitä voi myös tietoisesti oppia.

Tule mukaan kaikille avoimiin ja maksuttomiin opiskelutaitowebinaareihin, jotka järjestetään verkossa www.opiskelutaidot.fi -palvelussa.  Osallistuminen on helppoa kotoa käsin. Seuraava webinaari on ke 7.11. klo 17.30-18.30, aiheena Tieteellisen tekstin ja esseen kirjoittaminen.

Opiskelutaitoiltoja järjestetään myös Lahdessa.

 

Opiskelua tukevat kurssit Avoimessa yliopistossa

 

 

 

 

Aloittava kirjoittaja, 0 op

Kurssilla opiskelija tutustuu yliopiston tavallisimpiin tekstilajeihin, kuten referaattiin, oppimispäiväkirjaan ja tenttivastaukseen. Kurssin jälkeen opiskelijalla on käsitys siitä, millaisia tekstejä opintojen ensimmäisillä kursseilla tarvitaan ja hän saa välineitä kirjoittamisessa kehittymiseen.

Taitava kirjoittaja, 0 op

Opiskelua tukeva opetus, 0 op