Osaanko opiskella?

Avoimissa yliopisto-opinnoissa tarvitaan taitoa etsiä, omaksua, jäsentää ja soveltaa tietoa kuhunkin tilanteeseen tarkoituksenmukaisella tavalla. Nämä taidot kehittyvät opiskelun myötä, ja niitä voi myös tietoisesti oppia.

Tule mukaan kaikille avoimiin ja maksuttomiin opiskelutaitoiltoihin, jotka järjestetään verkossa opiskelutaidot.fi -palvelussa.  Osallistuminen on helppoa kotoa käsin. Seuraava opiskelutaitoilta on to 30.11.2017 klo 17.30. ja sen teema on Vinkkejä oikeustieteiden tentteihin – lukeminen ja vastaustekniikka.

Opiskelutaitoiltoja järjestetään myös Lahdessa.

Opiskelua tukevat kurssit Avoimessa yliopistossa

 

 

 

 

Aloittava kirjoittaja, 0 op

Kurssilla opiskelija tutustuu yliopiston tavallisimpiin tekstilajeihin, kuten referaattiin, oppimispäiväkirjaan ja tenttivastaukseen. Kurssin jälkeen opiskelijalla on käsitys siitä, millaisia tekstejä opintojen ensimmäisillä kursseilla tarvitaan ja hän saa välineitä kirjoittamisessa kehittymiseen.

Aloittava kirjoittaja, verkkokurssi, syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 31.10.2017 - 15.12.2017

Taitava kirjoittaja, 0 op

Kurssilla käsitellään yliopisto-opinnoissa tarvittavia tekstilajeja, kuten referaattia ja esseetä. Kurssilla perehdytään akateemisen tekstin konventioihin, kuten esimerkiksi lähdeviittaustekniikkaan, ja harjoillaan esseen laatimista ja prosessikirjoittamista.

Taitava kirjoittaja, kevät 2018
Avoin yliopistoHelsinki 16.1.2018 - 9.3.2018

Opiskelua tukeva opetus, 0 op

Opiskelua tukeva opetus: E-kirjat opiskelussa -teemailta verkossa, syksy 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 18.10.2017 - 18.10.2017
Opiskelua tukeva opetus: Tiedonhankinnan peruskurssi, syksy 2017
Avoin yliopistoHelsinki 10.10.2017 - 10.10.2017