Osuustoiminta kuuluu maataloustieteiden koulutusohjelmaan.

Osuustoiminta-opintojen ytimessä ovat osuustoiminnan idea, sen yhteiskunnallinen merkitys sekä osuuskunta yritysmuotona. Opintokokonaisuuden aiheita ovat osuustoiminnan periaatteet ja käytännöt, niiden soveltaminen yritystoimintaan, yhteisötalous, kolmas sektori ja osuustoiminnalliset uudet ratkaisumallit. Osuustoimintaa tarkastellaan sekä suuren osuustoiminnan että pienosuustoiminnan näkökulmasta.

Opinnot sopivat kaikille asiasta kiinnostuneille ja yhteisyrittäjyyttä jo tunteville, kuten osuuskuntayrittäjille ja osuuskuntien luottamushenkilöille.

Osuustoiminnan ja yhteisötalouden perusopinnot (25 op) järjestetään yhteistyössä Helsingin yliopiston Mikkelissä sijaitsevan Ruralia-instituutin kanssa. Opetus on verkko-opetusta. Perusopinnot kestävät yhden lukuvuoden.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Perusopinnot CNS 25 op

Osuustoiminnan arvot ja periaatteet, 5 op

Kurssin lopuksi opiskelijoilla on käsitys siitä, mikä osuuskunta on ja mille arvoille ja periaatteille osuuskuntayritys rakentuu. Opiskelijat tutustuvat erityyppisiin osuuskuntiin ja siihen, kuinka ne ovat käytännössä soveltaneet opintojaksolla käsiteltäviä teemoja.

CNS-P1 Osuustoiminnan arvot ja periaatteet, syksy 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 4.9.2017 - 22.10.2017
CNS-P1 Osuustoiminnan arvot ja periaatteet, kevät 2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 15.1.2018 - 4.3.2018

Osuuskuntaoikeus I, 5 op

Kurssi suorittamisen jälkeen opiskelijalla on perustiedot suomalaisen osuustoiminnan oikeudellisista reunaehdoista ja erityisesti voimassa olevan osuuskuntaoikeuden keskeisistä piirteistä.

CNS-P2 Osuuskuntaoikeus I, syksy 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 4.9.2017 - 22.10.2017
CNS-P2 Osuuskuntaoikeus I, kevät 2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 12.3.2018 - 6.5.2018

Osuustoiminnallisuus eri yritysmuodoissa, 5 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää osuustoimintaa ja sen erityispiirteitä liiketoimintana erilaisissa yritysmuodoissa. Opiskelija hahmottaa, kuinka osuustoiminnan vahvuuksia ja kilpailuetuja hyödynnetään erilaisissa osuuskunnissa, keskinäisissä yhtiöissä, yhteiskunnallisissa yrityksissä ja muissa liiketoimintaratkaisuissa.

CNS-P3 Osuustoiminnallisuus eri yritysmuodoissa, syksy 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 4.9.2017 - 22.10.2017

Osuuskuntien liiketoiminta, 5 op

Opintojaksolla tarkastellaan osuuskuntien erityispiirteitä liiketoiminnan tarkoituksen näkökulmasta. Kurssin tavoitteena on oppia tunnistamaan osuuskuntien ominaispiirteitä ja niiden vaikutuksia erityisesti osuuskunnan hallintoon, päätöksentekoon ja markkinointiin sekä johtamiseen.

CNS-P4 Osuuskuntien liiketoiminta, syksy 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 30.10.2017 - 17.12.2017
CNS-P4 Osuuskuntien liiketoiminta, kevät 2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 12.3.2018 - 6.5.2018

Osuuskunnat ja kestävä kehitys, 5 op

Opiskelijat tutustuvat kurssilla kestävän kehityksen konseptiin, sen perusteisiin ja historiaan sekä erilaisiin käytännön ratkaisuihin. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot kestävän kehityksen ja osuustoiminnan yhteyksistä ja siitä, kuinka osuuskunnat pystyvät globaalisti ja kansallisesti vastaamaan kestävän kehityksen haasteisiin. Tämä on tärkeää nyt, kun osuustoiminnalla on kasvava merkitys kestävän kehityksen edistäjänä, mikä näkyy esim. Rio+20 YK:n huippukokouksen julkilausumassa ja kansainvälisen Osuustoimintaliiton (ICA) Co-operative Decade -strategiassa.

CNS-P5 Osuuskunnat ja kestävä kehitys, syksy 2017
Avoin yliopistoEtäopinnot 30.10.2017 - 17.12.2017
CNS-P5 Osuuskunnat ja kestävä kehitys, kevät 2018
Avoin yliopistoEtäopinnot 12.3.2018 - 6.5.2018

Erilliset opintojaksot

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Anni Ukskoski, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista