Politiikan ja viestinnän koulutusohjelmassa politiikka ja valta sekä viestintä ja median toiminta kietoutuvat toisiinsa niin orgaanisesti kuin rakenteellisestikin. Opintojaksoja läpäisevinä yleisinä teemoina ovat valta, demokratia ja julkisuus. Opittavia asioita yhdistellään ajankohtaisiin ilmiöihin ja niistä käytävään kansalaiskeskusteluun.

Opinnot avoimessa yliopistossa

Tarjonnassamme on kahden opintosuunnan mukaisia opintoja, työelämä ja asiantuntijuus -jaksoja sekä kieli- ja menetelmäopintoja. Opinnot ovat Helsingin yliopiston politiikan ja viestinnän kandiohjelman mukaisia.

Politiikka ja viestintä, perusopinnot, 25 op

Maailmanpolitiikan tutkimuksen perusteet, 5 op

Opintojakson suoritettuasi ymmärät maailmanpolitiikan tutkimuksen peruslähtökohdat ja pystyt soveltamaan näitä oppeja syvemmälle menevissä opinnoissa. Sinulla on taidot soveltaa opittua maailmanpoliittisiin ilmiöihin ja niistä käytävään kansalaiskeskusteluun.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Heidi Teikari, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Anne Pääkkönen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Salli Hakala, yliopistonlehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä
Hannele Porkka, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä
Päivi Pöntinen, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä