Kuka päättää, mistä yhteiskunnassa keskustellaan ja kenen ääni kuuluu? Miten demokratia toimii? Missä ovat poliittisten aatteiden juuret, entä tulevaisuus? Politiikan ja viestinnän koulutusohjelmassa politiikkaa, valtaa, mediaa ja viestintää tarkastellaan toinen toisiinsa kytkeytyvinä rakenteina ja instituutioina. Opintojen myötä opit seuraamaan uusin silmin yhteiskunnan ajankohtaisia ilmiöitä sekä niistä käytävää julkista keskustelua.

Opinnot avoimessa yliopistossa

Tarjonnassamme on kolmen opintosuunnan mukaisia opintoja, työelämä ja asiantuntijuus -jaksoja sekä kieli- ja menetelmäopintoja. Opinnot ovat Helsingin yliopiston politiikan ja viestinnän kandiohjelman mukaisia.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Kaisa Oikarinen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Salli Hakala, yliopistonlehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä
Hannele Porkka, yliopistonlehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä
Päivi Pöntinen, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä