Politiikan ja viestinnän koulutusohjelmassa politiikka ja valta sekä viestintä ja median toiminta kietoutuvat toisiinsa niin orgaanisesti kuin rakenteellisestikin. Opintojaksoja läpäisevinä yleisinä teemoina ovat valta, demokratia ja julkisuus. Opittavia asioita yhdistellään ajankohtaisiin ilmiöihin ja niistä käytävään kansalaiskeskusteluun.

Lukuvuoden 2016–2017 ja kesän 2017 opinto-ohjelmat: viestintä ja valtio-oppi

Opinnot avoimessa yliopistossa

Tarjonnassamme on koulutusohjelman perusopinnot,  kahden opintosuunnan mukaisia opintoja, työelämä ja asiantuntijuus -jaksoja sekä kieli- ja menetelmäopintoja. Opinnot ovat Helsingin yliopiston politiikan ja viestinnän kandiohjelman mukaisia.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Siltavuoren opiskelijapalvelut
Avoimessa opiskelevien neuvonta (opintosuoritusotteet, nimenmuutokset)
Heidi Teikari, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Leena Vanninen, koulutussuunnittelija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Salli Hakala, yliopistonlehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä
Hannele Porkka, lehtori
Kysy perusopintojen sisällöistä
Päivi Pöntinen, lehtori
Kysy verkko-opintojen sisällöistä