Tätä sivua ei enää päivitetä. Katso opinnot 1.3. alkaen uusilta verkkosivuiltamme.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Portugalin perusopinnot 30 op (Humanistinen tiedekunta)

Portugali, perusopinnot, 30 op

Perusopintojen opetus on päiväopetuksena toteutettavaa yhteisopetusta, jossa Avoimen opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman opetukseen. Jaksoilla on rajallinen määrä paikkoja.

 

Portugali 1A, 10 op

Portugali 1B, 10 op

Portugalin historia ja kulttuuri, 5 op

Fonetiikka, fonologia ja ääntäminen, 5 op

Portugali alkeiskurssit (Kielikeskus)

Portugalin alkeiskurssi 1, 3 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija on totutellut kuuntelemaan ja hahmottamaan puhuttua kieltä, osaa ilmaista itseään auttavasti suullisesti ja kirjallisesti sekä on saanut yleistietoa portugalin kielestä ja tutustunut kielenkäyttökulttuuriin.

Edeltäviä portugalin opintoja ei edellytetä.

Portugalin alkeiskurssi 2 (CEFR A1), 3 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää entistä sujuvammin helpohkoa puhuttua kieltä, on harjaantunut selviämään suullisesti ja kirjallisesti arkisista kielenkäyttötilanteista, on oppinut kertomaan menneen ajan tapahtumista sekä on saanut yleistietoa Portugalin historiasta ja kulttuurista.

Lähtötaso CEFR A1. Tutustu tästä Eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) taitotasoihin.

KK-POR001 Portugalin alkeiskurssi 1 (3 op) tai vastaavat tiedot. Jos olet epävarma osaamistasostasi, voit ottaa ennen ilmoittautumista yhteyttä kurssin opettajaan.

Portugali jatkokurssit (Kielikeskus)

Portugalin jatkokurssi 1 (CEFR A1), 3 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija on totutellut kuuntelemaan ja ymmärtämään entistä vaativampaa puhuttua kieltä, selviää yhä useammista arjen kielenkäyttötilanteista, on oppinut entistä laajemmin kuvailemaan menneen ajan tapahtumia, on oppinut ilmaisemaan mm. tulevia tapahtumia, oletuksia, toiveita, erilaisia näkökulmia sekä on laajentanut Portugalin historian, kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemustaan.

Lähtötaso CEFR A1. Tutustu tästä Eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) taitotasoihin.

KK-POR101 Portugalin alkeiskurssi 2 (CEFR A1) (3 op) tai vastaavat tiedot. Jos olet epävarma osaamistasostasi, voit ottaa ennen ilmoittautumista yhteyttä kurssin opettajaan.

Portugalin jatkokurssi 2 (CEFR A2), 3 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija on harjaantunut ymmärtämään vaativahkoa puhuttua ja kirjoitettua kieltä, on saavuttanut toimivan kirjallisen ja suullisen peruskielitaidon ja hyvät valmiudet kehittää ja syventää portugalin osaamistaan edelleen, on saanut hyvät yleistiedot Portugalista ja portugalinkielisestä maailmasta sekä on alustavasti tutustunut portugalin kielen alueelliseen variaatioon.

Lähtötaso CEFR A2. Tutustu tästä Eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) taitotasoihin.

KK-POR102 Portugalin jatkokurssi 1 (CEFR A1) (3 op) tai vastaavat tiedot. Jos olet epävarma osaamistasostasi, voit ottaa ennen ilmoittautumista yhteyttä kurssin opettajaan.

Ennen syksyä 2020 järjestetyt opinnot (Kielikeskus)

Portugalin alkeiskurssi 1, 3 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • on totutellut kuuntelemaan ja hahmottamaan puhuttua kieltä
 • osaa ilmaista itseään auttavasti suullisesti ja kirjallisesti
 • on saanut yleistietoa portugalin kielestä ja tutustunut kielenkäyttökulttuuriin.

Edeltäviä portugalin opintoja ei edellytetä.

Portugalin alkeiskurssi 2 (CEFR A1), 2 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää entistä sujuvammin helpohkoa puhuttua kieltä
 • on harjaantunut selviämään suullisesti ja kirjallisesti arkisista kielenkäyttötilanteista
 • on oppinut kertomaan menneen ajan tapahtumista
 • on saanut yleistietoa Portugalin historiasta ja kulttuurista.

Lähtötaso CEFR A1 (pdf).

999150 Portugalin alkeiskurssi 1 tai vastaavat tiedot.

Portugalin jatkokurssi 1 (CEFR A1), 3 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • on totutellut kuuntelemaan ja ymmärtämään entistä vaativampaa puhuttua kieltä
 • selviää yhä useammista arjen kielenkäyttötilanteista
 • on oppinut entistä laajemmin kuvailemaan menneen ajan tapahtumia
 • on oppinut ilmaisemaan mm. tulevia tapahtumia, oletuksia, toiveita, erilaisia näkökulmia
 • on laajentanut Portugalin historian, kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemustaan.

Lähtötaso CEFR A1 (pdf).

999151 Portugalin alkeiskurssi 2 tai vastaavat tiedot. Jos olet epävarma osaamistasostasi, voit ottaa ennen ilmoittautumista yhteyttä kurssin opettajaan.

Portugalin jatkokurssi 2 (CEFR A2), 2 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • on harjaantunut ymmärtämään vaativahkoa puhuttua ja kirjoitettua kieltä
 • on saavuttanut toimivan kirjallisen ja suullisen peruskielitaidon ja hyvät valmiudet kehittää ja syventää portugalin osaamistaan edelleen
 • on saanut hyvät yleistiedot Portugalista ja portugalinkielisestä maailmasta
 • on alustavasti tutustunut portugalin kielen alueelliseen variaatioon.

Lähtötaso CEFR A2 (pdf).

999160 Portugalin jatkokurssi 1 (CEFR A1, 3 op) tai vastaavat tiedot. Jos olet epävarma osaamistasostasi, voit ottaa ennen ilmoittautumista yhteyttä kurssin opettajaan.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Benita Skogberg, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Päivi Väistö, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista