Teksti auton ovessa

Puhujamääränsä perusteella portugali kuuluu maailman suurimpien kielien joukkoon. Pääkielenä portugalia puhutaan Portugalin lisäksi Brasiliassa ja muutamissa Afrikan maissa kuten Mosambikissa. Etelä-Amerikan merkitys kasvaa maailmantaloudessa, jolloin portugalin kielen osaamisesta on hyötyä tulevaisuuden työmarkkinoilla kuin myös matkailussakin. Opinnoissa tutustut mm. portugalilaisiin perinteisiin ja tapakulttuuriin.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Portugali alkeiskurssit

Portugalin alkeiskurssi 1, 3 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • on totutellut kuuntelemaan ja hahmottamaan puhuttua kieltä
 • osaa ilmaista itseään auttavasti suullisesti ja kirjallisesti
 • on saanut yleistietoa portugalin kielestä ja tutustunut kielenkäyttökulttuuriin.

Edeltäviä portugalin opintoja ei edellytetä.

Portugalin alkeiskurssi 2 (CEFR A1), 2 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää entistä sujuvammin helpohkoa puhuttua kieltä
 • on harjaantunut selviämään suullisesti ja kirjallisesti arkisista kielenkäyttötilanteista
 • on oppinut kertomaan menneen ajan tapahtumista
 • on saanut yleistietoa Portugalin historiasta ja kulttuurista.

Lähtötaso CEFR A1 (pdf).

999150 Portugalin alkeiskurssi 1 tai vastaavat tiedot.

Portugali jatkokurssit

Portugalin jatkokurssi 1 (CEFR A1), 3 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • on totutellut kuuntelemaan ja ymmärtämään entistä vaativampaa puhuttua kieltä
 • selviää yhä useammista arjen kielenkäyttötilanteista
 • on oppinut entistä laajemmin kuvailemaan menneen ajan tapahtumia
 • on oppinut ilmaisemaan mm. tulevia tapahtumia, oletuksia, toiveita, erilaisia näkökulmia
 • on laajentanut Portugalin historian, kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemustaan.

Lähtötaso CEFR A1 (pdf).

999151 Portugalin alkeiskurssi 2 tai vastaavat tiedot. Jos olet epävarma osaamistasostasi, voit ottaa ennen ilmoittautumista yhteyttä kurssin opettajaan.

Portugalin jatkokurssi 2 (CEFR A2), 2 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • on harjaantunut ymmärtämään vaativahkoa puhuttua ja kirjoitettua kieltä
 • on saavuttanut toimivan kirjallisen ja suullisen peruskielitaidon ja hyvät valmiudet kehittää ja syventää portugalin osaamistaan edelleen
 • on saanut hyvät yleistiedot Portugalista ja portugalinkielisestä maailmasta
 • on alustavasti tutustunut portugalin kielen alueelliseen variaatioon.

Lähtötaso CEFR A2 (pdf).

999160 Portugalin jatkokurssi 1 (CEFR A1, 3 op) tai vastaavat tiedot. Jos olet epävarma osaamistasostasi, voit ottaa ennen ilmoittautumista yhteyttä kurssin opettajaan.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Tuula Rantala, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista