Tätä sivua ei enää päivitetä. Katso opinnot 1.3. alkaen uusilta verkkosivuiltamme.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Ranskan alkeiskurssit

Ranskan alkeiskurssi 1 a, 2 op

Kurssin tavoite on tutustua ranskan kielen perusteisiin ja oppia selviytymään erilaisissa arkielämän tilanteissa.

Kurssit suorittanut opiskelija osaa käyttää kieltä yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa, osaa ilmaista itseään nykyhetkessä (preesens) suullisesti ja kirjallisesti sekä tuntee hiukan ranskalaista kulttuuria ja tapoja, mm. yleisimpien kohteliaisuusfraasien käytön.

Ranskan alkeiskurssit 1 a+b ja 2 a+b perustuvat samaan oppikirjaan ja muodostavat kokonaisuuden.

Ei edeltäviä opintoja.

Ranskan alkeiskurssi 1 b, 2 op

Kurssin tavoite on tutustua ranskan kielen perusteisiin ja oppia selviytymään erilaisissa arkielämän tilanteissa.

Kurssit suorittanut opiskelija osaa käyttää kieltä yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa, osaa ilmaista itseään nykyhetkessä (preesens) suullisesti ja kirjallisesti sekä tuntee hiukan ranskalaista kulttuuria ja tapoja, mm. yleisimpien kohteliaisuusfraasien käytön.

Ranskan alkeiskurssit 1 a+b ja 2 a+b perustuvat samaan oppikirjaan ja muodostavat kokonaisuuden.

Ranskan alkeiskurssi 1 a tai vastaavat tiedot.

Ranskan alkeiskurssi 2 a (CEFR A1), 2 op

Kurssin suorittanut opiskelija osaa käyttää kieltä yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa mm. laatia yksinkertaisia viestejä, osaa ilmaista itseään menneessä ajassa (mm. passé composé) ja tulevaisuudessa sekä suullisesti että kirjallisesti, on tutustunut ranskalaisen kulttuurin ilmenemismuotoihin ja hallitsee esim. yleisimpien kohteliaisuusfraasien käytön sekä ymmärtää helpohkoa puhetta.

Ranskan alkeiskurssit 1 a+b ja 2 a+b perustuvat samaan oppikirjaan ja muodostavat kokonaisuuden.

Lähtötaso: CEFR A1 (pdf).

Ranskan alkeiskurssi 2 b (CEFR A1), 2 op

Kurssin suorittanut opiskelija osaa käyttää kieltä yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa mm. laatia yksinkertaisia viestejä, osaa ilmaista itseään menneessä ajassa (mm. passé composé) ja tulevaisuudessa sekä suullisesti että kirjallisesti, on tutustunut ranskalaisen kulttuurin ilmenemismuotoihin ja hallitsee esim. yleisimpien kohteliaisuusfraasien käytön sekä ymmärtää helpohkoa puhetta.

Ranskan alkeiskurssit 1 a+b ja 2 a+b perustuvat samaan oppikirjaan ja muodostavat kokonaisuuden.

Lähtötaso: CEFR A1 (pdf).

Alkeiskurssi 2 a.

Ranskan jatkokurssit

Ranskan jatkokurssi 1 (CEFR A2), 3-4 op

Kurssin suorittanut opiskelija osaa käyttää ranskan kielen keskeisiä rakenteita, ymmärtää helpoista yleisluontoisista teksteistä ja selkeästä puheesta keskeisen sisällön, osaa ilmaista itseään erilaisissa arkielämän tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti sekä tuntee jonkin verran ranskalaista tapakulttuuria.

Lähtötaso: CEFR A1 (pdf).

Alkeiskurssit 1 ja 2, osa lukion kursseista (n. 3 kpl) tai vastaavat tiedot.

Ranskan jatkokurssi 2 (CEFR A2), 4 op

Ranskan jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat kiinteän kokonaisuuden. Kurssit suorittanut opiskelija osaa käyttää ranskan kielen keskeisiä rakenteita, mm. eri aikamuotoja, ymmärtää yleisluontoisista teksteistä ja selkeästä puheesta keskeisen sisällön, osaa laatia lyhyitä viestejä ja etsiä tietoa netistä, osaa ilmaista itseään erilaisissa arkielämän tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti sekä on laajentanut kulttuurin tuntemustaan.

Lähtötaso: CEFR A1 (pdf).

Jatkokurssi 1, n. 5 lukiokurssia tai vastaavat tiedot.

Ranskan jatkokurssi 3 (CEFR A2), 3 op

Jatkokurssit 3 ja 4 perustuvat samaan oppikirjaan ja muodostavat kokonaisuuden.

Kurssit suorittanut opiskelija ymmärtää pääkohdat yleiskielisistä viesteistä ja lehtiartikkeleista, pystyy ilmaisemaan suullisesti ja kirjallisesti menneen ajan tapahtumia, mielipiteitään, tunteitaan ja tavoitteitaan sekä on syventänyt kieliopin tuntemustaan ja laajentanut sanavarastoaan.

Lähtötaso: CEFR A2 (pdf).

Kielikeskuksen jatkokurssi 2 tai koulun kolmen vuoden oppimäärä (n. 6-8 lukiokurssia).

La France qui bouge - Ranskan jatkokurssi 4 (CEFR B1), 4 op

Objectifs:

- Comprendre et résumer différents types de texte, par exemple des articles de presse et des extraits de texte littéraire
- Savoir exprimer son opinion, ses sentiments et ses objectifs à l'écrit et à l'oral
- Savoir raconter des événements du passé à l'écrit et à l'oral
- Rédiger et présenter un portfolio portant sur les thèmes du cours et sur le domaine d'études de l'étudiant

Niveau requis : CEFR B1 Ranskan jatkokurssi 3 ou environ cinq années d'études au collège/au lycée ou niveau équivalent.

Ennen syksyä 2020 järjestetyt opinnot

Ranskan alkeiskurssi 1, 3 op

Kurssin tavoite on tutustua ranskan kielen perusteisiin ja oppia selviytymään erilaisissa arkielämän tilanteissa.

Kurssit suorittanut opiskelija

 • osaa käyttää kieltä yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa
 • osaa ilmaista itseään nykyhetkessä (preesens) suullisesti ja kirjallisesti
 • tuntee hiukan ranskalaista kulttuuria ja tapoja, mm. yleisimpien kohteliaisuusfraasien käytön.

Ranskan alkeiskurssit 1 ja 2 perustuvat samaan oppikirjaan ja muodostavat kokonaisuuden.

Ei edeltäviä opintoja.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Ranskan alkeiskurssi 2 (CEFR A1), 3 op

Kurssin suorittanut opiskelija

 • osaa käyttää kieltä yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa mm. laatia yksinkertaisia viestejä
 • osaa ilmaista itseään menneessä ajassa (passé composé) ja tulevaisuudessa sekä suullisesti että kirjallisesti
 • on tutustunut ranskalaisen kulttuurin ilmenemismuotoihin ja hallitsee esim. yleisimpien kohteliaisuusfraasien käytön
 • ymmärtää helpohkoa puhetta

Ranskan alkeiskurssit 1 ja 2 perustuvat samaan oppikirjaan ja muodostavat kokonaisuuden.

Lähtötaso: CEFR A1 (pdf).

Alkeiskurssi 1.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Ranskan jatkokurssi 1 (CEFR A1), 3 op

Kurssin suorittanut opiskelija

 • osaa käyttää ranskan kielen keskeisiä rakenteita
 • osaa ilmaista itseään erilaisissa arkielämän tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti
 • ymmärtää yleisluontoisista teksteistä ja selkeästä puheesta keskeisen sisällön
 • tuntee jonkin verran ranskalaista tapakulttuuria

Lähtötaso: CEFR A1 (pdf).

Alkeiskurssit 1 ja 2, osa lukion kursseista (n. 3 kpl) tai vastaavat tiedot.

Ranskan jatkokurssi 2 (CEFR A2), 3 op

Ranskan jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat kiinteän kokonaisuuden. Kurssit suorittanut opiskelija

 • osaa käyttää ranskan kielen keskeisiä rakenteita, mm. eri aikamuotoja
 • osaa ilmaista itseään erilaisissa arkielämän tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti
 • ymmärtää yleisluontoisista teksteistä ja selkeästä puheesta keskeisen sisällön
 • osaa laatia lyhyitä viestejä
 • on laajentanut kulttuurin tuntemustaan.

Lähtötaso: CEFR A1 (pdf).

Jatkokurssi 1, n. 5 lukiokurssia tai vastaavat tiedot.

Katso kieliopinnoista Avoimen yliopiston verkkosivuilta.

Peruttu

Ranskan jatkokurssi 3 (CEFR A2), 3 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Päivi Väistö, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista