Tätä sivua ei enää päivitetä. Katso opinnot 1.3. alkaen uusilta verkkosivuiltamme.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Ravitsemustieteessä tutkitaan ruokaa ja ravintoa monitieteisesti. Ravitsemustieteen opinnot sopivat kaikille ihmisen ravitsemuksesta ja ruokakäyttäytymisestä kiinnostuneille. 

Tutkintotavoitteinen opiskelu:
Jaksot: HNFB-112 Ravitsemusfysiologia, HNFB-121 Kansanravitsemus ja HNFB-122 Elintarvikkeet ruokavalioissa (vähintään arvosanalla 3/5) ovat vaatimuksena, jos haluaa hakea elintarviketieteiden, molekyylibiotieteiden tai biologian kandiohjelmista Ihmisten ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelmaan.

Ravitsemustieteen yliopisto-opettaja Eeva Voutilainen ja yliopistonlehtori Riitta Freese kertovat opinnoista YouTube-videoilla:
Ravitsemustieteen opiskelu kannattaa!
Ravitsemustieteen opinnot Avoimessa yliopistossa
Miten päästä opiskelemaan ravitsemustiedettä Helsingin yliopistoon?

Ravitsemustieteen perusteet, 15-25 op

Peruttu
Peruttu

Ravitsemustieteen perusteet -kokonaisuuden voi suorittaa joko 15 op:n tai 25 op:n laajuisena. Opiskelija voi suorittaa kaikki tarjolla olevat kurssit, mutta vain 15 op  tai 25 op sidotaan kokonaisuudeksi.

15 op:n kokonaisuuden pakolliset jaksot: HNFB-122 Elintarvikkeet ruokavalioissa 5 op, HNFB-112 Ravitsemusfysiologia 5 op ja HNFB-121 Kansanravitsemus 5 op.
25 op:n kokonaisuuteen liitetään edellisten lisäksi kaksi jaksoa seuraavista: HNFB-111 Anatomian ja fysiologian perusteet 5 op, HNFB-123 Erityisruokavaliot 5 op ja AY930001 Liikunta ja ravitsemus 5 op.

Elintarvikkeet ruokavalioissa, 5 op

Opintojakson suoritettuasi:

 • osaat arvioida ruokavalioiden ja elintarvikkeiden ravintosisältöjä
 • osaat arvioida eri ruoka-aineiden merkitystä ruokavaliossa
 • tunnet ruokavalion laatimisen peruskysymykset
 • osaat suunnitella ruokavaliota eri väestöryhmien tarpeisiin
 • tunnet eri elämänvaiheiden erityiselintarvikkeita
Peruttu
Peruttu

Ravitsemusfysiologia, 5 op

Opintojakson käytyään opiskelija osaa:

 • selittää ravitsemusfysiologian keskeiset ilmiöt (ruoansulatus, imeytyminen, kuljetus, varastointi, aineenvaihdunta ja eritys, tarve ja ravitsemustila)
 • perusteet energia-aineenvaihdunnasta sekä energiaravintoaineiden vitamiinien ja kivennäisaineiden käsittelystä ja tehtävistä elimistössä
 • hahmottaa kuidun ja ravinnon sisältämien bioaktiivisten aineiden merkitystä elimistössä
 • hahmottaa joidenkin ajankohtaisten ilmiöiden taustoja

Suositellaan tai opiskelua helpottaa, jos on tiedot lukion kemiasta ja biologiasta.

Peruttu
Peruttu

Anatomian ja fysiologian perusteet, 5 op

Opintojakson käytyään opiskelija osaa:

 • tunnistaa ja nimetä nisäkkään, erityisesti ihmisen elimistön perusrakenteet
 • selittää anatomian ja fysiologian peruskäsitteet ja -ilmiöt
 • kuvata keskeiset elinjärjestelmät ja niiden toiminnan perusteet
 • selittää elimistön toimintojen ja niiden säätelyn pääpiirteet
 • yhdistää keskeisten elintoimintojen merkityksen terveyden ylläpitoon

Kansanravitsemus, 5 op

Tavoitteena on, että opiskelija osaa

 • määritellä ravitsemustieteen peruskäsitteitä
 • kuvata ja ymmärtää ravitsemustieteen ja ruoankäytön historiaa
 • selittää, miten tutkitaan ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä
 • kuvata ja arvioida yksilöiden ja yhteisöjen ruoankäyttöön vaikuttavia tekijöitä
 • kuvata ja arvioida suomalaisten ruoankäyttöä, ravinnonsaantia ja ravitsemushaasteita elämänvaiheittain

Suositellaan Elintarvikkeet ruokavalioissa 5 op, Ravitsemusfysiologia 5 op.

Peruttu
Peruttu

Liikunta ja ravitsemus, 5 op

Opintojakson käytyään opiskelija osaa:

 • esittää periaatteet terveyttä edistävästä liikunnasta ja liikunnan terveysvaikutuksista
 • kuvata liikunnan ja kilpaurheilun aiheuttamia aineenvaihdunnallisia muutoksia ja niiden merkitystä ravintoaineiden tarpeeseen
 • arvioida ravitsemuksen ja liikunnan yhteisiä terveysvaikutuksia
 • kertoa ravitsemuksen merkityksestä fyysiselle suorituskyvylle ja tämän avulla arvioida, miten ruoalla/ravintoainelisillä mahdollisesti voidaan vaikuttaa urheilijoiden suoritukseen

Ei ehdottomia esitietovaatimuksia. Suositeltavia edeltäviä kursseja ovat erityisesti Elintarvikkeet ruokavalioissa (AYHNFB-122, 5 op), Ravitsemusfysiologia (AYHNFB-112, 5 op), ja Kansanravitsemus (AYHNFB-121, 5 op)

Erityisruokavaliot, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ­ tuntee ravitsemushoitoa vaativat sairaudet ja ravitsemushoidon perusteet sekä osaa suunnitella ruokavalioita ravitsemushoitoa vaativissa sairauksissa.

Suositeltavia edeltäviä kursseja ovat erityisesti Elintarvikkeet ruokavalioissa (AYHNFB-122, 5 op), Ravitsemusfysiologia (AYHNFB-112, 5 op), ja Kansaravitsemus (AYHNFB-121, 5 op)

Elintarviketieteiden kandiohjelman opintoja

Ruoka 1.0 verkkokurssi, 2 op

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Nina Dementjeff, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Eeva Voutilainen, yliopisto-opettaja
Kysy opintojaksojen sisällöistä