Ravitsemustieteessä on ravinnon tarpeen ja ravintoaineiden tehtävien tutkimisessa pohjana kemia ja fysiologia.

Hyvä ruoka ja ravitsemus ovat laadukkaan elämän edellytyksiä. Ravitsemustieteen opinnoista saat perustiedot muun muassa ravintoaineista, elintarvikkeiden koostumuksesta, ihmisen fysiologiasta, erityisruokavalioista sekä ravinnon yhteyksistä terveyteen ja liikuntaan. Tieteenalana ravitsemustiede pohjautuu kemiaan ja fysiologiaan, mutta se kytkeytyy myös moniin sosiaalisiin, taloudellisiin, kulttuurisiin ja psykologisiin ruokaan liittyviin kysymyksiin.  

Ravitsemustiede kuuluu elintarviketieteiden koulutusohjelmaan.

Opinnot Avoimessa yliopistossa

Ravitsemustieteissä opiskellaan elintarviketieteiden koulutusohjelman ravitsemustieteen suuntautumisopintoja sekä oppiaineeseen kuuluvia valinnaisia opintoja. Lukuvuonna 2019-2020 tarjonnassa on  ravitsemustieteen opintoja 25 op. Opinnot on tarkoitettu erityisesti heille, jotka haluavat elintarviketieteiden kandiohjelman kautta hakea ravitsemustieteen maisterivaiheeseen.

Ravitsemustieteen yliopisto-opettaja Eeva Voutilainen ja yliopistonlehtori Riitta Freese kertovat opinnoista YouTube-videoilla:
Ravitsemustieteen opiskelu kannattaa!
Ravitsemustieteen opinnot Avoimessa yliopistossa
Miten päästä opiskelemaan ravitsemustiedettä Helsingin yliopistoon?

Ravitsemustieteen perusteet, 15-25 op

Peruttu
Peruttu

Ravitsemustieteen perusteet -kokonaisuuden voi suorittaa joko 15 op, 20 op tai 25 op:n laajuisena. Kokonaisuuteen suositellaan liitettävän ainakin jaksot: Elintarvikkeet ruokavalioissa 5 op, Ravitsemusfysiologia 5 op ja Kansanravitsemus 5 op.

Elintarvikkeet ruokavalioissa, 5 op

Opintojakson suoritettuasi:

 • osaat arvioida ruokavalioiden ja elintarvikkeiden ravintosisältöjä
 • osaat arvioida eri ruoka-aineiden merkitystä ruokavaliossa
 • tunnet ruokavalion laatimisen peruskysymykset
 • osaat suunnitella ruokavaliota eri väestöryhmien tarpeisiin
 • tunnet eri elämänvaiheiden erityiselintarvikkeita
Peruttu
Peruttu

Ravitsemusfysiologia, 5 op

Opintojakson käytyään opiskelija osaa:

 • selittää ravitsemusfysiologian keskeiset ilmiöt (ruoansulatus, imeytyminen, kuljetus, varastointi, aineenvaihdunta ja eritys, tarve ja ravitsemustila)
 • perusteet energia-aineenvaihdunnasta sekä energiaravintoaineiden vitamiinien ja kivennäisaineiden käsittelystä ja tehtävistä elimistössä
 • hahmottaa kuidun ja ravinnon sisältämien bioaktiivisten aineiden merkitystä elimistössä
 • hahmottaa joidenkin ajankohtaisten ilmiöiden taustoja

Suositellaan tai opiskelua helpottaa, jos on tiedot lukion kemiasta ja biologiasta.

Peruttu
Peruttu

Kansanravitsemus, 5 op

Tavoitteena on, että opiskelija osaa

 • määritellä ravitsemustieteen peruskäsitteitä
 • kuvata ja ymmärtää ravitsemustieteen ja ruoankäytön historiaa
 • selittää, miten tutkitaan ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä
 • kuvata ja arvioida yksilöiden ja yhteisöjen ruoankäyttöön vaikuttavia tekijöitä
 • kuvata ja arvioida suomalaisten ruoankäyttöä, ravinnonsaantia ja ravitsemushaasteita elämänvaiheittain

Suositellaan Elintarvikkeet ruokavalioissa 5 op, Ravitsemusfysiologia 5 op.

Peruttu
Peruttu

Liikunta ja ravitsemus, 5 op

Opintojakson käytyään opiskelija osaa:

 • esittää periaatteet terveyttä edistävästä liikunnasta ja liikunnan terveysvaikutuksista
 • kuvata liikunnan ja kilpaurheilun aiheuttamia aineenvaihdunnallisia muutoksia ja niiden merkitystä ravintoaineiden tarpeeseen
 • arvioida ravitsemuksen ja liikunnan yhteisiä terveysvaikutuksia
 • kertoa ravitsemuksen merkityksestä fyysiselle suorituskyvylle ja tämän avulla arvioida, miten ruoalla/ravintoainelisillä mahdollisesti voidaan vaikuttaa urheilijoiden suoritukseen

Ei ehdottomia esitietovaatimuksia. Suositeltavia edeltäviä kursseja ovat erityisesti Elintarvikkeet ruokavalioissa (AYHNFB-122, 5 op), Ravitsemusfysiologia (AYHNFB-112, 5 op), ja Kansanravitsemus (AYHNFB-121, 5 op)

Erityisruokavaliot, 5 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ­ tuntee ravitsemushoitoa vaativat sairaudet ja ravitsemushoidon perusteet sekä osaa suunnitella ruokavalioita ravitsemushoitoa vaativissa sairauksissa.

Suositeltavia edeltäviä kursseja ovat erityisesti Elintarvikkeet ruokavalioissa (AYHNFB-122, 5 op), Ravitsemusfysiologia (AYHNFB-112, 5 op), ja Kansaravitsemus (AYHNFB-121, 5 op)

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Nina Dementjeff, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Katja Hätönen, lehtori
Kysy opintojaksojen sisällöistä