Tätä sivua ei enää päivitetä. Katso opinnot 1.3. alkaen uusilta verkkosivuiltamme.

Opinnot avoimessa yliopistossa

Opinnot järjestetään Avoimen yliopiston ja Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman yhteistyönä.
Opetus on päiväopetusta.
Alla mainitut kurssit järjestetään lukuvuonna 2020-2021. Kurssit on mahdollista suorittaa etäopintoina.

Romanikieli- ja kulttuuri, perusopinnot 30 op (osia)

Romanikieli I, 5 op

Opintojakson suoritettuasi hallitset Suomen romanikielen sanastoa ja rakennetta sekä tunnet jonkin verran puhutun Suomen romanikielen variaatiota. Opintojakson suoritettuassi kielitaitosi on eurooppalaisella taitotasolla B1.

Opintojakson päätteeksi tunnet useita Suomen romanien tapa- ja keskustelukulttuurin erityispiirteitä.
Lisäksi ymmärrät kirjakielen tarpeellisuuden sekä ymmärrät oman asemasi romanikielen säilyttäjänä.

Romanien historiaa, 5 op

Tutustut Suomen romaneja koskevaan historiassa toteutettuun ns. romanipolitiikan linjauksiin ja lainsäädäntöön ja kykenet arvioimaan niiden vaikutuksia romanien elämään aina nykypäiviin asti.
Ymmärrät ja osaat analysoida keskeisimpiä romanien historian vaiheita ja niiden vaikutusta nykypäivän romaneihin ja heidän oloihinsa eri puolilla Eurooppaa.
Lisäksi ymmärrät paremmin romanien nykypäivän elämää historian valossa ja miten romaneita on kohdeltu valtiovallan ja kirkon taholta.

Johdatus romanikulttuureihin, 5 op

Osaamistavoitteet:

 • muistat romanikulttuuriin liittyviä tapoja, arvoja ja käytänteitä
 • syvennät ymmärrystäsi romanien kulttuurista ja sen moninaisuudesta
 • saat yleiskuvan kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilön identiteetille ja yhteiskunnalle
 • osaat rakentaa ja hahmottaa kokonaiskuvan Suomen ja muun Euroopan romanien kulttuurin ja elämäntavan pääpiirteistä.
 • osaat analysoida erilaisia käsityksiä romanien identiteetistä
 • ymmärrät ja tunnet paremmin Suomen ja Euroopan romanien erilaista itämaista tapakulttuuria
 • kykenet hyödyntämään romanikulttuurin tuntemusta romaniväestön keskuudessa sekä eri asiantuntijatehtävissä, jossa edellytetään romanikulttuurin tuntemusta.

Romanikieli ja kultturi, aineopinnot 30 op (osia)

Romanikieli II, 5 op

Opintojakson suoritettuasi hallitset peruskurssia laajemmin Suomen romanikielen sanastoa, suullista ja kirjallista osaamista sekä kielitietoa.

Lisäksi

 • tunnet jonkin verran puhutun Suomen romanikielen variaatiota
 • olet perehtynyt romanikielelle kääntämiseen
 • tunnet Suomen romanien keskustelukulttuurin erityispiirteitä
 • syvennät ja monipuolistat romanikielen taitoasi sekä teksti- ja vuorovaikutustaitojasi niin, että pystyt tavoitteelliseen ja tarkoituksenmukaiseen itsensä ilmaisemiseen ja vuorovaikutukseen.

Romanimusiikki, 5 op

Tavoitteena on, että muistat romanimusiikin tyylilajeja ja tärkeimpiä esittäjiä ja säveltäjiä sekä tunnet musiikin asemaa romanien elinkeinona ja yhteiskunnallisen aseman rakentajana.
Lisäksi ymmärrät ja osaat pohtia kysymyksiä, jotka liittyvät musiikin asemaan romanien identiteetin rakentumisessa.
Ymmärrät myös romanimusiikin vaikutuksia muuhun musiikkiin ja osaat analysoida romanimusiikin tyylilajeja Euroopassa.

Hakijapalvelut
Opinnoista kiinnostuneiden opintoneuvonta ja ilmoittautumiseen liittyvät asiat
Opiskelijaneuvonta
Avoimessa yliopistossa opiskelevien yleisneuvonta
Tuija Kettunen, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista
Sanni Vikman, koulutusasiantuntija
Kysy opintotarjonnasta ja opiskelumuodoista